Omejitev vpisa - drugi prijavni rok 16/17

​​​​​​​

Skladno s splošnimi določili Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2016/2017 sporočamo, da so članice Univerze v Mariboru v drugem prijavnem roku sprejele omejitev vpisa na naslednjih študijskih programih:​

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
Študijs​ki program druge stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi  - redni način študija

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru
Študijski program tretje stopnje Logistika sistemov

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru
Študijski program druge stopnje Tehniško varstvo okolja

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Enopredmetni nepedagoški študijski program druge stopnje Prevajanje in tolmačenje - smer Prevajanje angleščina, Tolmačenje angleščina

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru
Študijski program tretje stopnje Biomedicinska tehnologija

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
Študijski program druge stopnje Razredni pouk​ - redni način študija

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru
Študijski program druge ​​stopnje Mehatronika

Fakultete Univerze v Mariboru bodo po zaključenem izbirnem postopku v okviru interno določenih rokov kandidate obvestile o tem, ali so bili na študijske programe sprejeti ali ne. 

Kandidatom za vpis hkrati sporočamo, da se s seznama študijskih programov, za katere se po prvem prijavnem roku ni vedelo, ali se bodo izvajali ali ne, v študijskem letu 2016/17 ne bodo izvajali naslednji študijski programi:


1.     Študijski program druge stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi FKBV UM – izredni način študija

2.     Študijski program druge stopnje Strojništvo FS UM – izredni način študija

3.     Študijski program druge stopnje Filozofija (dvopredmetni pedagoški) FF UM – izredni način študija

4.     Študijski program druge stopnje Madžarski jezik s književnostjo (dvopredmetni pedagoški) FF UM – izredni način študija

5.     Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni pedagoški) FF UM – izredni način študija

6.     Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (enopredmetni pedagoški) FF UM​ – izredni način študija

7.     Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni nepedagoški) FF UM – izredni način študija

8.     Študijski program druge stopnje Sociologija (enopredmetni nepedagoški) FF UM – izredni način študija

9.     Študijski program druge stopnje Sociologija (dvopredmetni pedagoški) FF UM – izredni način študija

10.   Študijski program druge stopnje Zgodovina (enopredmetni nepedagoški) FF UM – izredni način študija

11.   Študijski program druge stopnje Zgodovina (dvopredmetni pedagoški) FF UM – izredni način študija

12.   Študijski program druge stopnje Zgodovina (dvopredmetni nepedagoški) FF UM – izredni način študija

13.   Študijski program druge stopnje Pravo PF UM – izredni način študija ​Urednik strani: Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UM 16/17
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava