Omejitev vpisa - drugi prijavni rok 15/16

​​​​​

Skladno s splošnimi določili Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2015/2016 sporočamo, da so članice Univerze v Mariboru v drugem prijavnem roku sprejele omejitev vpisa na naslednjih študijskih programih:

 

1. Fakulteta za energetiko UM

Študijski program tretje stopnje Energetika

 

2. Fakulteta za strojništvo UM

Študijski program druge stopnje Strojništvo (redni način študija)

 

3. Fakulteta za zdravstvene vede UM

Študijski program druge stopnje Bioinformatika (redni način študija)

Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega – smer Zdravstvena nega (redni način študija)


4. Filozofska fakulteta UM

Enopredmetni nepedagoški študijski program druge stopnje Prevajanje in tolmačevnje (redni način študija)

Enopredmetni nepedagoški študijski program druge stopnje Psihologija (redni način študija)

Enopredmetni nepedagoški študijski program druge stopnje Zgodovina (redni način študija)

 

Na ostalih študijskih programih druge in tretje stopnje članic Univerze v Mariboru niso sprejeli omejitve. O rezultatih izbirnega postopka bodo kandidati obveščeni s strani članic UM.  ​

Urednik strani:  
RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UM 15/16
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava