INFORMATIVNI DNEVI ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V AKADEMSKEM LETU 2018/19

​​​​​​​

Informativni dnevi za vpis na podiplomski študij na Univerzi v Mariboru ne bodo organizirani enotno. Potekali bodo na fakultetah skladno z datumi, ki jih navajamo v nadaljevanju. Nekateri visokošolski zavodi bodo organizirali več informativnih dni, pa tudi individualne informativne pogovore.

 

Na informativnih dnevih se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, z zaposlitvenimi možnostmi in možnostmi nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne pri odločitvi za izbiro podiplomskega študija.​​


 

V nadaljevanju navajamo datume, ko bodo na fakultetah potekali informativni dnevi za študij na podiplomskih študijskih programih (vsi termini še niso znani):​


 

FAKULTETA

INFORMATIVNI DAN

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti bodo potekali informativni dnevi za podiplomske študijske programe na sedežu fakultete, Razlagova 14, Maribor:

 • 6. 6. 2018 med 16.00 in 18.00 - Študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede (dr. Andreja Lutar Skerbinjek, prodekanica za izobraževalno dejavnost),
 • 7. 6. 2018 od 16. ure dalje - Študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede (dr. Zdenka Ženko, prodekanica za raziskovalno dejavnost). 

Kontaktna oseba: Irena Forštnarič

http://www.epf.um.si/

Fakulteta za energetiko

​Na Fakulteti za energetiko bodo potekali informativni dnevi za podiplomske študijske programe:

 • 6. junija ob 16.00, Krško, Inštitut za energetiko FE UM, Vrbina 18, Krško

Kontaktna oseba: Nataša Sokač 

 • 7. junija ob 16.00, Velenje, FE UM, Koroška cesta 62a, Velenje

Kontaktna oseba: Nataša Sokač

https://www.fe.um.si/


 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

​Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe za drugo stopnjo:


 

17. 5. 2018, ob 14. uri, na sedežu fakultete UM FERI, Koroška 46, Maribor

 • ​Elektrotehnika – predavalnica Delta
 • Informatika in tehnologije komuniciranja – predavalnica Beta
 • Medijske komunikacije – predavalnica G2-P03
 • Mehatronika – predavalnica Gama
 • Računaništvo in informacijske tehnologije – predavalnica Alfa
 • Telekomunikacije – predavalnica G2-P06


 

Kontaktna oseba: Tatjana Šenveter, tatjana.senveter@um.si, 02/220-7020

 

Informativni dan za podiplomske študijske programe tretje stopnje:

1. 6. 2018, ob 16. uri, na sedežu fakultete UM FERI, Predavalnica Beta, Koroška cesta 46, Maribor


 

Kontaktna oseba: Lidija Kokol, lidija.kokol@um.si, 02/220-7011

https://feri.um.si/

Filozofska fakulteta

Na Filozofski fakulteti bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe v ponedeljek, 4. 6. 2018 ob 11.00 in 15.00 v prostorih predavalnic fakultete, Koroška cesta 160, 2000 Maribor.

 

Kontaktni osebi: mirjana.skolnik@um.si (Mirjana Školnik) - 2. stopnja, gjoko.nikolovski@um.si (dr. Gjoko Nikolovski) - 3. stopnja.

http://www.ff.um.si/

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe 18. 5. 2018 ob 12. uri v prostoru A-205, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor.

 

Kontaktna oseba: Matej Moharić, matej.moharic@um.si

www.fgpa.um.si

www.facebook.com/Fakultetazagradbenistvo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe 10. 5. 2018 ob 15.00 v predavalnici M. Erjavca, Pivola 10, Hoče.

 

Kontaktna oseba: Jožica Lončarič Repa

http://fkbv.um.si

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo bo informativni dan v sredo, 30. 5. 2018 ob 15. uri v pred. A-105, FKKT, Smetanova 17,  Maribor.

 

Kontaktni osebi: Danila Levart, Mateja Mlakar

https://www.fkkt.um.si/sl

Fakulteta za logistiko

Na Fakulteti za logistiko bo potekal informativni dan za podiplomski študij 18. 4. 2018 in 6. 9. 2018 ob 16.00, v predavalnici P 101.

 

Kontaktna oseba: Valerija Kotnik

http://fl.um.si/

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

 

Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko bo potekal informativni dan za podiplomski študij 17. 4. 2018 na sedežu fakultete, FNM, Koroška cesta 160, Maribor, s pričetkom ob 11. uri.

 

Kontaktna oseba: Monika Šket, podiplomski.fnm@um.si ali 02/22-93-729​

https://www.fnm.um.si/

Fakulteta za organizacijske vede

Na Fakulteti za organizacijske vede bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe na sedežu fakultete, Kidričeva cesta 55a, Kranj, in sicer:

- v četrtek, 24. maja 2018 ob 16. uri v predavalnici 301

- v četrtek, 23. avgusta 2018 ob 16. uri v predavalnici 301

 

Kontaktna oseba: Romana Lesjak, Romana.Lesjak@fov.uni-mb.si, tel. 04 2374 215

http://fov.uni-mb.si/sl

Fakulteta za strojništvo

Na Fakulteti za strojništvo bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe 30. maja 2018 ob 16. uri v predavalnici B-108, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor.

 

Kontaktna oseba: Andreja Rajh (andreja.rajh@um.si ; tel. 02 220 7506)

http://www.fs.um.si/

Fakulteta za turizem

Na Fakulteti za turizem, bo potekal informativni dan 16. 5. 2018 na sedežu fakultete, Cesta prvih borcev 36, Brežice, s pričetkom ob 17. uri.

 

Kontakt: referat.ft@um.si ali pa janja.grubic@um.si ; tel. 08 205 40 10

https://www.ft.um.si/Strani/Fakulteta-za-turizem.aspx

Fakulteta za varnostne vede

Na Fakulteti za varnostne vede bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe 10. 4. 2018, in sicer ob 15. uri za tretjo stopnjo in ob 16. uri za drugo stopnjo, na sedežu fakultete Kotnikova 8, Ljubljana, v prostoru P10.

 

Kontaktna oseba: Barbara Čuvan, barbara.cuvan@fvv.uni-mb.si

www.fvv.um.si

Fakulteta za zdravstvene vede

Na Fakulteti za zdravstvene vede bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe 24. 5. 2018 in 6. 9. 2018 ob 15.00 v prostoru P2, 2. nadstropje, Žitna ulica 15, 2000 Maribor.

 

Kontaktna oseba: prof. dr. Sonja Šostar Turk, Alenka Marsel

http://www.fzv.um.si/

Medicinska fakulteta

Na Medicinski fakulteti bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe (3. stopnja Biomedicinska tehnologija) 24. maja 2018 (četrtek) ob 15.00 v predavalnici 1N26 (I. nadstropje), Medicinska fakulteta UM, Taborska 8, 2000 Maribor.

 

Kontaktna oseba: irena.gorza@um.si

http://mf.um.si/si/

Pedagoška fakulteta

Na Pedagoški fakulteti bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe v torek, 24. 4. 2018, ob 14:30, v predavalnici 0.27.

 

Po uvodnem skupnem delu bodo informacije in predstavitev posameznih študijskih programov druge in tretje stopnje potekale ločeno po programih, in sicer:


 

 • ​za program: Razredni pouk (2 stopnja) v predavalnici 0.27;
 • za program: Glasbena pedagogika (2 stopnja), v predavalnici  1.13;
 • za program: Likovna pedagogika (2 stopnja), v predavalnici 0.56;
 • za program: Predšolska vzgoja  (2 stopnja), v predavalnici 1.10;
 • za program: Inkluzija v vzgoji in izobraževanju (2 stopnja), v predavalnici  1.48;
 • za program: Edukacijske vede (3. stopnja), v predavalnici  1.53.

 

Dodatne informacije: Služba za študentske zadeve –  ga. Natalija Tacer, tel. 02/ 2293 868, e-naslov: natalija.tacer@um.si ali referat.pef@um.si

https://pef.um.si/

Pravna fakulteta

​Na Pravni fakulteti bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe 17. 4. 2018 ob 15. uri za 2. stopnjo in ob 16. uri za 3. stopnjo, v senatni sobi / 1. nadstropje, Mladinska ulica 9, Maribor

 

Kontaktna oseba: Bernarda Rokavec

www.pf.um.si


 


 

Urednik strani: Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava