Informativni dnevi za podiplomski študij v študijskem letu 2019/20

​​​​​​​​

Informativni dnevi za vpis na podiplomski študij na Univerzi v Mariboru ne bodo organizirani enotno. Potekali bodo na fakultetah skladno z datumi, ki jih navajamo v nadaljevanju. Nekateri visokošolski zavodi bodo organizirali več informativnih dni, pa tudi individualne informativne pogovore.

 

Na informativnih dnevih se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, z zaposlitvenimi možnostmi in možnostmi nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne pri odločitvi za izbiro podiplomskega študija.​​

 

V nadaljevanju navajamo datume, ko bodo na fakultetah potekali informativni dnevi za študij na podiplomskih študijskih programih:​


FAKULTETA

INFORMATIVNI DAN

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti bodo potekali informativni dnevi za podiplomske študijske programe na sedežu fakultete, Razlagova 14, Maribor, in sicer:

  • v sredo, 5. 6. 2019, od 16.00 do 18.00 ure bo v predavalnici PA potekala predstavitev študijskega programa 2. stopnje »Ekonomske in poslovne vede«.

Predstavitve posameznih študijskih usmeritev študijskega programa 2. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« bodo potekale v seminarskih sobah.

  • ​v četrtek, 6. 6. 2019, od 16.00 ure dalje bo v Modri dvorani potekala predstavitev študijskega programa 3. stopnje »Ekonomske in poslovne vede«

Kontaktna oseba: Irena Forštnarič

http://www.epf.um.si/

Fakulteta za energetiko

Na Fakulteti za energetiko bodo potekali informativni dnevi za podiplomske študijske programe:

  • 15. maja 2019 ob 16.00, Krško, Inštitut za energetiko FE UM, Vrbina 18, Krško

Kontaktna oseba: Nataša Sokač

  • 16. maja 2019 ob 16.00, Velenje, MIC, Koroška cesta 62a, Velenje

Kontaktna oseba: Nataša Sokač

https://www.fe.um.si/

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe za drugo stopnjo:

  • v četrtek, 11. 4. 2019 ob 14.00, na sedežu fakultete UM FERI, Koroška 46, Maribor 

Informativni dan za podiplomske študijske programe tretje stopnje bo potekal:

  • v petek, 12. 4. 2019 ob 16.00, na sedežu fakultete UM FERI, Koroška cesta 46, Maribor 

Kontaktna oseba: Lidija Kokol

lidija.kokol@um.si

https://feri.um.si/

Filozofska fakulteta

Na Filozofski fakulteti bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe v ponedeljek, 13. 5. 2019 ob 11.00 in 15.00 v prostorih predavalnic fakultete, Koroška cesta 160, 2000 Maribor.

 

Kontaktni osebi:

http://www.ff.um.si/

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe v četrtek, 16. 5. 2019 ob 12. uri v prostoru A-205, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor.

 

Kontaktna oseba: Matej Moharić, matej.moharic@um.si

www.fgpa.um.si

www.facebook.com/Fakultetazagradbenistvo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe 9. 5. 2019 ob 15.00 v predavalnici Milana Erjavca, Pivola 10, Hoče.

 

Kontaktna oseba: Jožica Lončarič Repa

http://fkbv.um.si

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo bo informativni dan za podiplomske študijske programe potekal v sredo, 22. 5. 2019 ob 14. uri v predavalnici A-105, FKKT, Smetanova 17,  Maribor.

 

Kontaktni osebi: Mateja Mlakar (02/22 94 404) in Danila Levart (02/22 94 406)

https://www.fkkt.um.si/sl

Fakulteta za logistiko

Na Fakulteti za logistiko bo potekal informativni dan za podiplomski študij

9. maja 2019 s pričetkom ob 16. uri v prostorih fakultete, Mariborska 7, Celje.

 

Kontaktna oseba: Valerija Kotnik, valerija.kotnik@um.si, tel. 03/4285-365

http://fl.um.si/

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko bo potekal informativni dan za podiplomski študij 17. 4. 2019 na sedežu fakultete, FNM, Koroška cesta 160, Maribor, v predavalnici 0.80, s pričetkom ob 10. uri.

 

Kontaktna oseba: Monika Šket, podiplomski.fnm@um.si ali 02/22-93-729

https://www.fnm.um.si/

Fakulteta za organizacijske vede

Na Fakulteti za organizacijske vede bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe na sedežu fakultete, Kidričeva cesta 55a, Kranj, in sicer:

  • ​četrtek, dne 23. maja 2019 ob 16. uri v predavalnici 301
  • ​četrtek, dne 22. avgusta 2019 ob 16. uri v predavalnici 301 

Kontaktna oseba: Romana Lesjak

Romana.Lesjak@fov.uni-mb.si, tel. 04 2374 215;

mag@fov.uni-mb.si; tel: 042374212
doktorski.fov@um.si: tel: 042374 213
http://fov.uni-mb.si/sl

Fakulteta za strojništvo

Na Fakulteti za strojništvo bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe 29. maja 2019 ob 16. uri v predavalnici B-108, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor.

 

Kontaktna oseba: Andreja Rajh (andreja.rajh@um.si ; tel. 02 220 7506)

http://www.fs.um.si/

Fakulteta za turizem

Na Fakulteti za turizem, bo potekal informativni dan 7. 5. 2019 na sedežu fakultete (avla fakultete), Cesta prvih borcev 36, Brežice, s pričetkom ob 17. uri.

 

Kontakt: referat.ft@um.si ali pa tanja.druks@um.si; tel. 08 205 40 10

https://www.ft.um.si/Strani/Fakulteta-za-turizem.aspx

Fakulteta za varnostne vede

Na Fakulteti za varnostne vede bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe 27. 3. 2019, in sicer ob 15.30 za tretjo stopnjo in ob 16. uri za drugo stopnjo, na sedežu fakultete Kotnikova 8, Ljubljana, v prostoru P10.

 

Kontaktna oseba: Barbara Čuvan, barbara.cuvan@fvv.uni-mb.si

www.fvv.um.si

Fakulteta za zdravstvene vede

Na Fakulteti za zdravstvene vede bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe 23. 5. 2019 in 5. 9. 2019 ob 15.00 v prostoru P2, 2. nadstropje, Žitna ulica 15, 2000 Maribor.

 

Kontaktna oseba: prof. dr. Sonja Šostar Turk, Alenka Marsel

http://www.fzv.um.si/

Medicinska fakulteta

Na Medicinski fakulteti bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe (3. stopnja Biomedicinska tehnologija) 23. maja 2019 (četrtek) ob 15.00 v predavalnici 1N6 (I. nadstropje), Medicinska fakulteta UM, Taborska 8, 2000 Maribor.

 

Kontaktna oseba: irena.gorza@um.si

http://mf.um.si/si/

Pedagoška fakulteta

Na Pedagoški fakulteti bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe v sredo, 24. 4. 2019, ob 14.45, v predavalnici 0.27, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, Maribor.

 

Po uvodnem skupnem delu bodo informacije in predstavitev posameznih študijskih programov druge in tretje stopnje potekale ločeno po programih.

 

Dodatne informacije: Služba za študentske zadeve –  ga. Natalija Tacer, tel. 02/ 2293 868, e-naslov: natalija.tacer@um.si ali referat.pef@um.si

https://pef.um.si/

Pravna fakulteta

Na Pravni fakulteti bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe 23. 5. 2019 ob 15. uri za 2. stopnjo in ob 16. uri za 3. stopnjo, v Senatni sobi / 1. nadstropje, Mladinska ulica 9, Maribor.

 

Kontaktna oseba: Bernarda Rokavec

www.pf.um.si


Urednik strani: Služba za izobraževanje in študij
PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava