Financiranje za tuje državljane

​​​​
​​
​Državljani držav članic EU so do financiranja upravičeni na enak način kot državljani Republike Slovenije. Do enakega financiranja so upravičeni tudi državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija podpisan bilateralni sporazum o izobraževanju. Študenti omenjenih držav ​torej ne plačujejo šolnine za redni študij.  
 
Republika Slovenija je bilateralni sporazum podpisala z naslednjimi državami, ki niso članice Evropske Unije: 
Bosna in Hercegovina
Črna Gora
Makedonija
Srbija​
Kosovo
 
Sporazumi so veljavni do vstopa posamezne države v EU.
 
Skladno s Pravilnikom o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v R Sloveniji morajo državljani držav, ki niso članice EU, plačevati šolnine za študij po javnoveljavnih študijskih programih.
Urednik strani: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava