Drugi prijavni rok

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​17. 9. 2014 se pričenja drugi prijavni rok na Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015.


Kandidati se v drugem prijavnem roku lahko prijavijo v študijske programe 2. in 3. stopnje, ki jih ponujajo članice Univerze v Mariboru. Podrobnejši podatki o študijskih programih druge stopnje so dosegljivi na: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx, za tretjo stopnjo pa nahttp://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/3--stopnja.aspx


V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem prijavnem roku, kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij, ter kandidati, ki so se v prvem prijavnem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal.


Kandidati, ki so bili v prvem prijavnem roku sprejeti na katerega koli izmed navadenih študijskih programov v svoji prijavi (ne glede na to, ali so se na študijski program vpsali ali ne), brez izjeme v drugem prijavnem roku ne morejo oddati prijave. 

   

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru, ki bodo v tem prijavnem roku ponovno razpisani, oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: eVŠ​.

 

V drugem prijavnem roku se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem prijavnem roku. Vsak kandidat lahko v drugem prijavnem roku na Univerzi v Mariboru odda največ 1 prijavopri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom.

 

Če se kandidat na razpis prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 21. septembra 2014.

 

Če se kandidat elektronsko prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti do roka na naslov članice, ki razpisuje študijski program. Kot pravočasno oddana se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena z istim besedilom, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana, osebno dostavljena ali priporočeno poslana na članico do 21. septembra 2014.

 

2. PRIJAVNI ROK bo odprt: od 17. septembra do najkasneje 21. septembra 2014.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru pošljejo največ eno prijavo.

Po 21. septembru 2014 sprememba in brisanje prijave ni več mogoče.

Članice morajo študente, sprejete v drugem prijavnem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka članica določi interno, študenti pa morajo biti vpisani najkasneje do 30. septembra 2014.

  


ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN PROSTA VPISNA MESTA, PONUJENA V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU, SO DOSEGLJIVA NA NASLEDNJI POVEZAVI: prosta vpisna mesta.


​ ​

Študijski programi, ki se zaradi premajhnega interesa za študij v študijskem letu 2014/15 ne bodo izvajali:


Študijski program druge stopnje Elektrotehnika Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov Fakultete za organizacijske vede UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu Fakultete za organizacijske vede in Fakultete za zdravstvene vede UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Poučevanje angleščine (dvopredmetni pedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Filozofija (dvopredmetni pedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Filozofija (dvopredmetni nepedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Geogradija (dvopredmetni pedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Geografija (dvopredmetni nepedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Madžarski jezik s književnostjo (dvopredmetni pedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Medkulturna germanistika (enopredmetni nepedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študisjki program druge stopnje Medkulturna germanistika (dvopredmetni nepedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Nemščina kot tuj jezik (dvopredmetni pedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Psihologija (enopredmetni nepedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni pedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (enopredmetni pedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni nepedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Sociologija (enopredmetni nepedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Sociologija (dvopredmetni pedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Zgodovina (enopredmetni nepedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Zgodovina (dvopredmetni pedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Zgodovina (dvopredmetni nepedagoški) Filozofske fakultete UM - izredni študij

Študijski program druge stopnje Zgodnje učenje in poučevanje Pedagoške fakultete UM 

Študijski program druge stopnje Športno treniranje Pedagoške fakultete UM

Študijski program druge stopnje Delovno pravo in kadri Pravne fakultete UM

Študijski program druge stopnje Poslovno-gospodarsko pravo Pravne fakultete UM

Študijski program druge stopnje Evropske študije in zunanji odnosi EU Pravne fakultete UM

  

Urednik strani: Služba za izobraževanje in študijske zadeve: Sebastijan Frumen
CELOTNO BESEDILO RAZPISA
VPISNA MESTA V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava