Drugi prijavni rok za tujce 2020/21

​​​​​​​​​​​

6. 7. 2020 se v okviru Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021 na Univerzi v Mariboru pričenja drugi prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic EU - tujce.

 

Kandidati se v drugem prijavnem roku lahko prijavijo v študijske programe 2. in 3. stopnje, ki jih ponujajo članice Univerze v Mariboru. Podrobnejši podatki o študijskih programih druge stopnje so dosegljivi na naslednji povezavi, za tretjo stopnjo pa na naslednji povezavi.

 

V drugem roku za prijavo se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem roku, kandidati, ki po prvem roku niso bili sprejeti na želeni študij, in kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal.

 

Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija. Vse ostale kandidate bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča.

 

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru, ki bodo v tem prijavnem roku ponovno razpisani, oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv TUKAJ.

 

V drugem prijavnem roku se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem prijavnem roku. Vsak kandidat lahko v drugem prijavnem roku na Univerzi v Mariboru odda zgolj 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) ter z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun).

 

Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 6. septembra 2020.  Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati posredovati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 6. septembra 2020. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ.​ Priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta, kandidati prav tako posredujejo po elektronski poti.

 

Če se kandidati prijavljajo z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 6. septembra 2020. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati posredovati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Kot pravočasna se upošteva:

  1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 6. septembra 2020.
  2. Prijava, ki je bila izpolnjena z uporabniškim imenom in geslom in oddana v eVŠ do 6. septembra 2020. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ.
  3. Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 6. septembra 2020.

 

OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske pošte, navedene v prijavnem obrazcu.

 

Ne glede na način prijave morajo kandidati priloge k prijavi poslati priporočeno po pošti ali jih v skladu z razpisom dostaviti osebno na fakulteto, ki izvaja študijski program, na katerega se prijavljajo. Skladno s 64. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20) se v prijavno vpisnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/21 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Identiteta prijaviteljev se bo preverjala ​na podlagi EMŠO (za državljane RS) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane ostalih držav članic EU zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane držav ne-članic EU pa zgolj potni list). O vrstah prilog in o roku, do katerega morajo kandidati posredovati dokazila na fakultete, bodo kandidati obveščeni s fakultet Univerze v Mariboru.

 

OPOZORILA

2. PRIJAVA bo odprta: od 6. julija 2020 do najkasneje 6. septembra  2020.

Zadnji rok za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 6. september 2020.

Po 6. septembru 2020 sprememba prijave in njeno brisanje ne bo več mogoče.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru v drugem roku pošljejo zgolj eno prijavo.

Fakultete morajo študente, sprejete v drugem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar najkasneje do 30. septembra 2020.

 

 

SEZNAM ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, KI JIH UNIVERZA V MARIBORU ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE PONUJA V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU, JE DOSEGLJIV NA NASLEDNJIH POVEZAVAH:

 


Urednik strani:  
CELOTNO BESEDILO RAZPISA
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava