Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM - drugi prijavni rok (13.-15. 9. 2017)

​​​​​​​​​

13. 9. 2017 se na Univerzi v Mariboru pričenja drugi prijavni rok za Slovence in državljane držav članic EU v okviru Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/2018.


Kandidati se v drugem prijavnem roku lahko prijavijo v študijske programe 2. in 3. stopnje, ki jih ponujajo članice Univerze v Mariboru. Podrobnejši podatki o študijskih programih druge stopnje so dosegljivi na: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx, za tretjo stopnjo pa nahttp://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/3--stopnja.aspx


V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem roku, kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij, ter kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal. V drugem roku lahko oddajo prijavo tudi tisti kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, za katerega po zaključenem prvem prijavnem roku izvedba še ni zagotovljena.  


Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija. 

   

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru, ki bodo v tem prijavnem roku ponovno razpisani, oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: eVŠ​.

 

V drugem prijavnem roku se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem prijavnem roku. Vsak kandidat lahko v drugem prijavnem roku na Univerzi v Mariboru odda zgolj 1 prijavopri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi. ​

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali brez, tj. z uporabniškim imenom in geslom.

 

Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 15. septembra 2017.  Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

 

Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 15. septembra 2016, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu prijave), in sicer največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Vsaka oddaja po roku bo onemogočena.

 

Kor pravočasna se upošteva:

 1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 15. septembra 2017.
 2. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 15. septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena oz. priporočena poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 20. septembra 2017.​

 

OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske pošte, navedene v prijavnem obrazcu.

 

Ne glede na način prijave morajo kandidati priloge k prijavi poslati priporočeno po pošti ali jih v skladu z razpisom dostaviti osebno na fakulteto, ki izvaja študijski program, na katerega se prijavlja. O vrstah prilog in o roku, do katerega morajo kandidati posredovati dokazila na fakultete, bodo kandidati obveščeni s fakultet Univerze v Mariboru.

 

OPOZORILA

2. PRIJAVA bo odprta: od 13. septembra do 15. septembra 2017.

Zadnji rok za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 15. september 2017.

Po 15. septembru 2017 sprememba prijave in njeno brisanje ne bo več mogoče.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru v drugem roku pošljejo zgolj eno prijavo.

Fakultete morajo študente, sprejete v drugem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar najkasneje do 30. septembra 2017.

  

SEZNAM ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, KI JIH UNIVERZA V MARIBORU PONUJA V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU, JE DOSEGLJIV NA NASLEDNJI POVEZAVI. 


Sporočamo, da v drugem prijavnem roku ne ponujamo naslednjih študijskih programov: 

 1. Študijski program druge stopnje Kemijska tehnika FKKT – mesta so bila zapolnjena po zaključenem prvem prijavnem roku​
 2. Študijski program tretje stopnje Logistika sistemov FL – mesta so bila zapolnjena po prvem prijavnem roku
 3. Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega FZV – smer Gerontološka zdravstvena nega – izredni študij se v študijskem letu 2017/18 ne bo izvajal
 4. Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega FZV – smer Preventivna prehrana in klinična dietetika – izredni študij se v študijskem letu 2017/18 ne bo izvajal
 5. Študijski program tretje stopnje Zdravstvena nega FZV – mesta so bila zapolnjena po zaključenem prvem prijavnem roku
 6. Študijski program druge stopnje Filozofija (dvopredmetni pedagoški) FF – izredni način študija – izredni študij se v študijskem letu 2017/18 ne bo izvajal
 7. Študijski program druge stopnje Madžarski jezik s književnostjo (dvopredmetni pedagoški) FF – izredni način študija – izredni študij se v študijskem letu 2017/18 ne bo izvajal
 8. Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni pedagoški) FF – izredni način študija – izredni študij se v študijskem letu 2017/18 ne bo izvajal
 9. Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (enopredmetni pedagoški) FF – izredni način študija – izredni študij se v študijskem letu 2017/18 ne bo izvajal
 10. Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni nepedagoški) FF – izredni način študija – izredni študij se v študijskem letu 2017/18 ne bo izvajal
 11. Študijski program druge stopnje Sociologija (enopredmetni nepedagoški) FF – izredni način študija – izredni študij se v študijskem letu 2017/18 ne bo izvajal
 12. Študijski program druge stopnje Sociologija (dvopredmetni pedagoški) FF – izredni način študija – izredni študij se v študijskem letu 2017/18 ne bo izvajal
 13. Študijski program druge stopnje Zgodovina (enopredmetni nepedagoški) – izredni način študija – izredni študij se v študijskem letu 2017/18 ne bo izvajal
 14. Študijski program druge stopnje Zgodovina (dvopredmetni pedagoški) – izredni način študija – izredni študij se v študijskem letu 2017/18 ne bo izvajal
 15. Študijski program druge stopnje Zgodovina (dvopredmetni nepedagoški) FF – izredni način študija – izredni študij se v študijskem letu 2017/18 ne bo izvajal
 16. Študijski program druge stopnje Razredni pouk PEF – redni način študija – mesta so bila zapolnjena po zaključenem prvem prijavnem roku 

Hkrati sporočamo tudi, da se v študijskem letu 2017/18 na UM ne bodo izvajali naslednji študijski programi​: 

 1. Študijski program druge stopnje Agrarna ekonomika FKBV – izredni način študija
 2. Študijski program druge stopnje Kmetijstvo FKBV – izredni način študija
 3. Študijski program druge stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi FKBV – izredni način študija
 4. Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega FZV – smer Gerontološka zdravstvena nega
 5. Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega FZV – smer Preventivna prehrana in klinična dietetika
 6. Študijski program druge stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu FOV in FZV – izredni način študija
 7. Študijski program druge stopnje Filozofija (dvopredmetni pedagoški) FF – izredni način študija
 8. Študijski program druge stopnje Madžarski jezik s književnostjo (dvopredmetni pedagoški) FF – izredni način študija
 9. Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni pedagoški) FF – izredni način študija
 10. Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (enopredmetni pedagoški) FF – izredni način študija
 11. Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni nepedagoški) FF – izredni način študija
 12. Študijski program druge stopnje Sociologija (enopredmetni nepedagoški) FF – izredni način študija
 13. Študijski program druge stopnje Sociologija (dvopredmetni pedagoški) FF – izredni način študija
 14. Študijski program druge stopnje Zgodovina (enopredmetni nepedagoški) FF – izredni način študija
 15. Študijski program druge stopnje Zgodovina (dvopredmetni pedagoški) FF – izredni način študija
 16. Študijski program druge stopnje Zgodovina (dvopredmetni nepedagoški) FF – izredni način študija 

Za te študijske programe v drugem prijavnem roku ne razpisujemo vpisnih mest. Kandidati, ki so se v prvem prijavnem roku prijavili na take študijske programe, imajo možnost oddaje druge prijave. 

Urednik strani: Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
CELOTNO BESEDILO RAZPISA
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava