Drugi prijavni rok (17. 9.-21. 9. 2015)

​​​​​​​​​​​​​​​

17. 9. 2015 se na Univerzi v Mariboru pričenja drugi prijavni rok na Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2015/2016.


Kandidati se v drugem prijavnem roku lahko prijavijo v študijske programe 2. in 3. stopnje, ki jih ponujajo članice Univerze v Mariboru. Podrobnejši podatki o študijskih programih druge stopnje so dosegljivi na: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx, za tretjo stopnjo pa nahttp://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/3--stopnja.aspx


V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem roku, kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij, ter kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal. V drugem roku lahko oddajo prijavo tudi tisti kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, za katerega po zaključenem prvem prijavnem roku izvedba še ni zagotovljena.  


Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija. 


Kandidati, ki so bili v prvem prijavnem roku sprejeti na katerega koli izmed navadenih študijskih programov v svoji prijavi (ne glede na to, ali so se na študijski program vpisali ali ne),​ v drugem prijavnem roku ne morejo oddati prijave. Za take kandidate je prijava mogoče le še za izredni študij. 

   

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru, ki bodo v tem prijavnem roku ponovno razpisani, oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: eVŠ​.

 

V drugem prijavnem roku se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem prijavnem roku. Vsak kandidat lahko v drugem prijavnem roku na Univerzi v Mariboru odda največ 1 prijavopri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom.

 

Če se kandidat na razpis prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 21. septembra 2015.

 

Če se kandidat elektronsko prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti do roka na naslov članice, ki razpisuje študijski program. Kot pravočasno oddana se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena z istim besedilom, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana, osebno dostavljena ali priporočeno poslana na članico do 21. septembra 2015.

 

2. PRIJAVNI ROK bo odprt: od 17. septembra do najkasneje 21. septembra 2015.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru pošljejo največ eno prijavo.

Po 21. septembru 2015 sprememba in brisanje prijave ni več mogoče.

Članice morajo študente, sprejete v drugem prijavnem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka članica določi interno, študenti pa morajo biti vpisani najkasneje do 30. septembra 2015 oz. najkasneje do 30. oktobra 2015 za vpis iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata, o katerih odloči pristojni organ članice. 

  

SEZNAM ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, KI JIH UNIVERZA V MARIBORU PONUJA V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU, JE DOSEGLJIV NA NASLEDNJI POVEZAVI: DRUGI PRIJAVNI ROK​​. Podatke o prostih vpisnih mestih lahko kandidati dobijo na članicah Univerze v Mariboru. 

​​ ​

Študijski programi, ki se zaradi pre​majhnega interesa za študij v študijskem letu 2015/16 ne bodo izvajali:

 1. Študijski program druge stopnje Energetika FE UM – izredni način študija
 2. Študijski program druge stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov FOV UM – izredni način študija
 3. Študijski program druge stopnje Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov FOV UM – izredni način študija
 4. Študijski program druge stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov FOV UM – izredni način študija
 5. Študijski program druge stopnje Strojništvo FS UM – izredni način študija
 6. Študijski program druge stopnje Turizem FT UM – izredni način študija
 7. Študijski program druge stopnje Ekonomske in poslovne vede EPF UM (smer Management podjetij v javni lasti, smer Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu)
 8. Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega FZV UM (smer Gerontološka zdravstvena nega, smer Preventivna prehrana in klinična dietetika)
 9. Študijski program druge stopnje Agrarna ekonomika FKBV UM – izredni način študija
 10. Študijski program druge stopnje Kmetijstvo FKBV UM – izredni način študija
 11. Študijski program druge stopnje Anglistika FF UM (dvopredmetni nepedagoški) – izredni način študija
 12. Študijski program druge stopnje Poučevanje angleščine FF UM (dvopredmetni pedagoški) – izredni način študija
 13. Študijski program druge stopnje Geografija FF UM (dvopredmetni pedagoški) – izredni način študija
 14. Študijski program druge stopnje Geografija FF UM (dvopredmetni nepedagoški) – izredni način študija
 15. Študijski program druge stopnje Madžarski jezik s književnostjo FF UM (dvopredmetni pedagoški) – izredni način študija
 16. Študijski program druge stopnje Medkulturna germanistika FF UM (enopredmetni nepedagoški) – izredni način študija
 17. Študijski program druge stopnje Medkulturna germanistika FF UM (dvopredmetni nepedagoški) – izredni način študija
 18. Študijski program druge stopnje Nemščina kot tuj jezik FF UM (dvopredmetni pedagoški) – izredni način študija
 19. Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost FF UM (dvopredmetni pedagoški) – izredni način študija
 20. Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost FF UM (enopredmetni pedagoški) – izredni način študija
 21. Študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost FF UM (dvopredmetni nepedagoški) – izredni način študija
 22. Študijski program druge stopnje Sociologija FF UM (enopredmetni nepedagoški) – izredni način študija
 23. Študijski program druge stopnje Sociologija FF UM (dvopredmetni pedagoški) – izredni način študija
 24. Študijski program druge stopnje Zgodovina FF UM (enopredmetni nepedagoški) – izredni način študija
 25. Študijski program druge stopnje Zgodovina FF UM (dvopredmetni pedagoški) – izredni način študija
 26. Študijski program druge stopnje Zgodovina FF UM (dvopredmetni nepedagoški) – izredni način študija
 27. Študijski program druge stopnje Zgodnje učenje in poučevanje PEF UM
 28. Študisjki program druge stopnje Športno treniranje PEF UM
 29. ​​​Študijski program druge stopnje Pravo PF UM – izredni način študija

​PO ZAKLJUČENEM DRUGEM PRIJAVNEM ROKU sporočamo še študijske programe, ki se ne bodo izvajali zaradi nezadostnega interesa za študij. To so študijski programi, za katere so po prvem prijavnem roku ni vedelo, ali bo njihova izvedba zagotovljena ali ne. 


V študijskem letu 2015/16 se tako ne bosta izvajala naslednja študijska programa: ​

 1. Študijski program druge stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi – izredni način študija
 2. ​​Študijski program druge stopnje Psihologija FF UM – izredni način študija
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava