Delavnice na temo doktorskega študija

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Univerza v Mariboru pripravlja izobraževanja »Izpopolni UM«, kamor sodijo tudi delavnice, ki so namenjene doktorskim študentom UM, na katerih spoznajo in nadgradijo prenosljiva znanja, ki jim bodo koristila v nadaljevanju njihove kariere. Izobraževanja izvajajo izkušeni visokošolski učitelji in sodelavci Univerze v Mariboru, pa tudi mednarodno priznani in kompetentni strokovnjaki iz drugih organizacij v Sloveniji in tujini, ki imajo bogate izkušnje in ustrezna strokovna znanja.


Z udeležbo na delavnicah lahko doktorski študenti UM uveljavljajo prenosljiva znanja v okviru predmetnika na doktorskem študijskem programu, na katerem študirajo.

 

Pretekla izobraževanja/usposabljanja:


»Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del za študente študijskih programov 3. stopnje« (UM, 27. 3. 2019)

Študenti na tretjestopenjskem/doktorskem (neslovenističnem) študiju nimajo predmeta, pri katerem bi ponovili/nadgradili/utrdili pravila jezikovne kulture – od slovnice, pravopisa, besedja in stila. Večina se s to problematiko nazadnje sreča na maturi. Zaradi prevladujoče tuje študijske literature in objav v tujih jezikih je treba izpostaviti tudi problematiko uporabe/nepoznavanja/razumevanja in posebej ustvarjanja slovenske terminologije – kljub razpoložljivim terminološkim slovarjem. V navodilih za pripravo zaključnega dela pa je vendarle (še) zapisano, da mora biti to ''jezikovno korektno''. Zato je prav, da izobraženec z doktorskim nazivom UM zna tudi sam – brez lektorja napisati zadostno jezikovno korektno besedilo.


»Prenosljive spretnosti za doktorske študente« (UM, 27.2. in 28.2.2019)

Na dvodnevni delavnici bodo doktorski študenti UM spoznali in nadgradili prenosljiva znanja, ki jim bodo koristila v nadaljevanju njihove kariere.

Gradiva so udeleženci prejeli po elektronski pošti.


»Pravice in dolžnosti doktorskih študentov in njihovih mentorjev« (UM, 24. 10. 2018)

Doktorski študij kot najvišja raven formalnega izobraževanja ima svoje specifike, pa tudi podobnosti z drugimi ravnmi izobraževanja. V bistvu je močno vezan na sodelovanje študenta in  njegovega mentorja, kar je specifičnost doktorskega študija. Prav zato je vprašanje o medsebojnih razmerjih - o pravicah in dolžnostih, pričakovanjih in drugih razsežnostih tega odnosa zelo aktualno.

Gradivo je na voljo tukaj.


»Mentoriranje doktorskih študentov: delovna obveza ali privilegij?« (UM, 19. 4. 2017)

Mentoriranje doktorskih študentov je eden najzahtevnejših izzivov s katerim se srečujejo visokošolski učitelji pri svojem delu. Za uspešno mentorstvo namreč ni dovolj zgolj lastna znanstvena odličnost, razpoložljiva raziskovalna infrastruktura,  sposobnost vodenja in načrtovanja ter jasnega komuniciranja ampak predvsem partnerski medsebojni odnos med mentorjem in doktorandom.

Gradivo je na voljo tukaj.


»Timsko delo in delo v interdisciplinarnih skupinah« (UM, 18. 3. 2016)

Program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020) posebej poudarja interdisciplinarne raziskovalne skupine. Delavnica bo v pomoč pri oblikovanju interdisciplinarnih raziskovalnih skupin, prijavljanju evropskih projektov, predstavljene pa bodo tudi posebnosti timskega interdisciplinarnega dela, pomen interdisciplinarnosti v sodobnih raziskavah in načini komuniciranja v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah.

Gradivo je na voljo tukaj.


Urednik strani: Služba za izobraževanje in študij
VEČ O IZPOPOLNI.UM
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava