Študijski programi tretje stopnje

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​blabla.jpgSP_Awards_OUT.png​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Študijski programi 3. stopnje študentom omogočajo poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in razvijanje kritične refleksije. Obvezen sestavni del teh programov so tudi temeljne ali aplikativne raziskovalne naloge.
 
Razpis za vpis v podiplomske študijske programe za prihodnje študijsko leto se v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 4/2016 s spremembami in dopolnitvami 3/2017, 4/2018 ter 3/2019) objavi najmanj štiri mesece pred začetkom študijskega leta. Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se prijavijo na način in v roku, ki je določen z razpisom za vpis v podiplomske študijske programe.
 ​
Vpis v podiplomske študijske programe se opravi najkasneje do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra.
 

Podatki o vpisu na študijske programe 3. stopnje so dosegljivi v analizi vpisa v podiplomske študijske programe na Univerzi v Mariboru​.

 

 

DOKTORSKA ŠOLA UNIVERZE V MARIBORU


 

Na Univerzi v Mariboru je bila novembra 2016 ustanovljena Doktorska šola Univerze v Mariboru, v katero so vključeni študijski programi 3. stopnje, ki zadostujejo minimalnim standardom odličnosti, ki jih določa Pravilnik o doktorskem študiju UM​.


 

Za nove študijske programe 3. stopnje se izpolnjevanje s tem Pravilnikom določenih minimalnih standardov odličnosti preverja ob prvi akreditaciji, za obstoječe študijske programe 3. stopnje pa glede na pripravljenost članice oz. njenih doktorskih študijskih programov.


 

Doktorska šola ima Svet Doktorske šole UM, ki ga sestavljajo po en vodja doktorskega študijskega programa s posamezne članice, ki ga v Svet Doktorske šole imenuje senat članice UM, lahko pa tudi prodekan, pristojen za doktorski študij, če izpolnjuje pogoje za vodjo doktorskega študijskega programa, in predstavniki doktorskih študentov, skladno z določili Statuta UM. Svet Doktorske šole UM zaseda enkrat mesečno.


 

V Doktorsko šolo UM so trenutno vključene naslednje članice UM s svojimi doktorskimi študijskimi programi:

  • Fakulteta za energetiko​​,
  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
  • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
  • Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede,
  • Fakulteta za logistiko,
  • Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
  • Fakulteta za varnostne vede,
  • Fakulteta za strojništvo,
  • Pedagoška fakulteta,
  • Pravna fakulteta.
Dodatne informacije:

 

E: poststudy@um.si

T: 02/23 55 262​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Urednik strani: Služba za izobraževanje in študijske zadeve​
Urednik strani: Služba za izobraževanje in študij
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava