Študijski programi druge stopnje

​​​blabla.jpgSP_Awards_OUT.png​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Študijski programi 2. stopnje študentom omogočajo poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, usposabljajo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Obvezen sestavni del teh programov so projektne naloge v delovnem okolju oziroma temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge. ​
 
Razpis za vpis v podiplomske študijske programe za prihodnje študijsko leto se v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 4/2016 s spremembami in dopolnitvami 2/2017, 4/2018 in 3/2019​) objavi najmanj štiri mesece pred začetkom študijskega leta. Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se prijavijo na način in v roku, ki je določen z razpisom za vpis v podiplomske študijske programe.
 
Vpis v podiplomske študijske programe se opravi najkasneje do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra.
 

Skladno z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov se kandidatom, ki so že pridobili stopnjo izobrazbe, ki po klasifikacijskem sistemu Klasius ustreza najmanj 2. bolonjski stopnji (stari univerzitetni programi ali stari visokošolski strokovni študijski program skupaj s končanim študijskim programom za pridobitev specializacije), študij na 2. stopnji ne financira iz javnih sredstev. ​


Podatki o vpisu na študijske programe 2. stopnje so dosegljivi v analizi vpisa v podiplomske študijske programe na Univerzi v Mariboru.​

 

 
Dodatne informacije:

 

E: poststudy@um.si

T: 02/23 55 262 in 02/23 55 250​​​​​​​​​​​​​​​


 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Urednik strani: Služba za izobraževanje in študij
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava