1. stopnja

Članice Univerze v Mariboru s svojimi visokošolskimi in univerzitetnimi študijskimi programi 1. stopnje nudijo študentom odlične možnosti za izgradnjo poklicne poti. Pridobljene kompetence ter aktivno sodelovanje v projektih, opravljanje praktičnega usposabljanja pri bodočih delodajalcih,  omogočajo študentom hitro in uspešno vključitev na trg dela.
Visokošolski strokovni študijski programi študentom omogočajo pridobitev strokovnega znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Obvezen sestavni del teh študijskih programov je praktično izobraževanje v delovnem okolju.
Univerzitetni študijski programi študentom omogočajo pridobitev strokovnega znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju zahtevnega dela.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe UM ter analiza vpisa sta dosegljiva na spletni povezavi http://vpis.um.si/.
Dodiplomske študijske programe ponujajo naslednje članice:
 
ČLANICA UM
VRSTA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
IME ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
VS 1. stopnje
Poslovna ekonomija
UN 1.stopnje
Ekonomske in poslovne vede
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
VS 1. stopnje
Elektrotehnika
VS 1. stopnje
Računalništvo in informacijske tehnologije
VS 1. stopnje
Informatika in tehnologije komuniciranja
UN 1.stopnje
Elektrotehnika
UN 1.stopnje
Računalništvo in informacijske tehnologije
UN 1.stopnje
Informatika in tehnologije komuniciranja
UN 1.stopnje
Telekomunikacije
UN 1. stopnje
Medijske komunikacije
FAKULTETA ZA ENERGETIKO
VS 1. stopnje
Energetika
UN 1.stopnje
Energetika
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
VS 1. stopnje
Gradbeništvo
VS 1. stopnje
Prometno inženirstvo
UN 1.stopnje
Gradbeništvo
UN 1.stopnje
Prometno inženirstvo
UN 1.stopnje
Arhitektura
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
VS 1. stopnje
Kemijska tehnologija
UN 1.stopnje
Kemija
UN 1.stopnje
Kemijska tehnologija
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
VS 1. stopnje
Agronomija — okrasne rastline, zelenjava in poljščine
VS 1. stopnje
Biosistemsko inženirstvo
VS 1. stopnje
Ekološko kmetijstvo
VS 1. stopnje
Management v agroživilstvu in razvoj podeželja
VS 1. stopnje
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo
 
VS 1. stopnje
Živinoreja
UN 1. stopnje
Kmetijstvo
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
VS 1. stopnje
Gospodarska in tehniška logistika
UN 1. stopnje
Logistika sistemov
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
UN 1. stopnje
Biologija
UN 1. stopnje
Fizika
UN 1. stopnje
Matematika
UN 1. stopnje
Ekologija z naravovarstvom
UN 1. stopnje
Izobraževalna biologija (dvopredmetni)
UN 1. stopnje
Izobraževalna fizika (dvopredmetni)
UN 1. stopnje
Izobraževalna kemija (dvopredmetni)
UN 1. stopnje
Izobraževalna matematika (dvopredmetni)
UN 1. stopnje
Izobraževalno računalništvo (dvopredmetni)
UN 1. stopnje
Izobraževalna tehnika (dvopredmetni)
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
VS 1. stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraževanih sistemov
VS 1. stopnje
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
VS 1. stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov
UN 1. stopnje
Organizacija in management kadrovskih in izobraževanih sistemov
UN 1. stopnje
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
UN 1. stopnje
Organizacija in management informacijskih sistemov
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
VS 1. stopnje
Strojništvo
VS 1. stopnje
Tehnologije tekstilnega oblikovanja
UN 1. stopnje
Strojništvo
UN 1. stopnje
Tehniško verstvo okolja
UN 1. stopnje
Oblikovanje in tekstilni materiali
FAKULTETA ZA TURIZEM
VS 1. stopnje
Turizem
UN 1. stopnje
Turizem
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
VS 1. stopnje
Varnost in policijsko delo
UN 1. stopnje
Varstvoslovje
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
VS 1. stopnje
Zdravstvena nega
FILOZOFSKA FAKULTETA
UN 1. stopnje
Slovenski jezik in književnost (enopredmetni)
UN 1. stopnje
Germanistika (enopredmetni)
UN 1. stopnje
Psihologija (enopredmetni)
UN 1. stopnje
Sociologija in interdisciplinarno družboslovje (enopredmetni)
UN 1. stopnje
Zgodovina (enopredmetni)
UN 1. stopnje
Angleški jezik in književnost (dvopredmetni)
UN 1. stopnje
Filozofija
UN 1. stopnje
Madžarski jezik s književnostjo
UN 1. stopnje
Geografija
UN 1. stopnje
Medjezikovne študije — angleščina
UN 1. stopnje
Medjezikovne študije — nemščina
UN 1. stopnje
Medjezikovne študije — madžarščina
UN 1. stopnje
Nemški jezik in književnost
UN 1. stopnje
Pedagogika (dvopredmetni)
UN 1. stopnje
Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni)
UN 1. stopnje
Sociologija (dvopredmetni)
Umetnostna zgodovina
Zgodovina (dvopredmetni)
MEDICINSKA FAKULTETA
Enovit magistrski program 2. stopnje
Splošna medicina
PEDAGOŠKA FAKULTETA
VS 1. stopnje
Športno treniranje
VS 1. stopnje
Predšolska vzgoja
UN 1. stopnje
Razredni pouk
UN 1. stopnje
Likovna pedagogika
UN 1. stopnje
Glasbena pedagogika
PRAVNA FAKULTETA
UN 1. stopnje
Pravo
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO,
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO,
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO,
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
 
UN 1. stopnje
Interdisciplinarni študijski program
Gospodarsko inženirstvo
smer Strojništvo
smer Gradbeništvo
smer Elektrotehnika
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO,
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO,
VS 1. stopnje
Interdisciplinarni študijski program Mehatronika
UN 1. stopnje
Interdisciplinarni študijski program Mehatronika
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO,
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
VS 1. stopnje
Interdisciplinarni študijski program Informacijska varnost
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava