Sofinanciranje doktorskega študija - generacija 2016

​​​Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 5. avgusta 2016 objavilo Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija ​- generacija 2016.​ 


​Javni razpis se objavlja za sofinanciranje študija po javnoveljavnih doktorskih študijskih programih tretje stopnje na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. Univerza v Mariboru se bo na razpis prijavila za sofinanciranje ​študentov:


- vpisanih v 1., 2. ali 3. letnik v študijskem letu, za katerega bodo študijski programi, ki jih bodo predlagale fakultete univerze, izbrani za sofinanciranje po javnem razpisu; 

- ki še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje; 

- ki iz javnih sredstev še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to ali so doktorski študij končali ali ne; 

- ki imajo izbranega mentorja.


Vzporedni študij ne bo sofinanciran.


Po znanih rezultatih javnega razpisa bomo v strokovnih službah rektorata Univerze v Mariboru pripravili razpis za sofinanciranje doktorskega študija na UM za prihodnje študijsko leto, na katerega se bodo lahko prijavili doktorski študenti. Kriterije za izbiro sofinanciranih kandidatov bomo določili skladno z določili javnega razpisa in dali v potrditev na organe UM. Pristojnemu ministrstvu moramo najkasneje do 15. 11. 2016 sporočiti poimenski seznam sofinanciranih študentov v študijskem letu 2016/17. 


Razpis je objavljen na naslednji povezavi: javni razpis

Urednik strani: Služba za izobraževanje in študentske zadeve UM
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava