DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

blabla.jpgSP_Awards_OUT.png​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Članice Univerze v Mariboru s svojimi visokošolskimi in univerzitetnimi študijskimi programi 1. stopnje nudijo študentom odlične možnosti za izgradnjo poklicne poti. Pridobljene kompetence ter aktivno sodelovanje v projektih, opravljanje praktičnega usposabljanja pri bodočih delodajalcih,  omogočajo študentom hitro in uspešno vključitev na trg dela.

 

Visokošolski strokovni študijski programi študentom omogočajo pridobitev strokovnega znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Obvezen sestavni del teh študijskih programov je praktično izobraževanje v delovnem okolju.

Univerzitetni študijski programi študentom omogočajo pridobitev strokovnega znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju zahtevnega dela.

Več informacij o Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe je dosegljivih na spletnih straneh Vpisne službe Univerze v Mariboru: 
http://vpis.um.si/. Na spletni strani je objavljena tudi analiza vpisa dodiplomskega študija na UM.
​​​​​
​​​​​​​
Urednik strani: Služba za izobraževanje in študij
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava