Financiranje za tuje državljane

​​
​Državljani držav članic EU so do financiranja upravičeni na enak način kot državljani Republike Slovenije. Do enakega financiranja so upravičeni tudi državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija podpisan bilateralni sporazum o izobraževanju. Študenti omenjenih držav ​torej ne plačujejo šolnine za redni študij. 

Republika Slovenija je bilateralni sporazum podpisala z naslednjimi državami, ki niso članice Evropske Unije: 

Bosna in Hercegovina​ (sporazum veljaven do vstopa Bosne in Hercegovine v EU)
Črna Gora ​(sporazum se avtomatično podaljšuje po preteku petih let, veljaven do vstopa Črne Gore v Evropsko unijo)
Makedonija​ (sporazum se avtomatično podaljšuje po preteku petih let, veljaven do vstopa Makedonije v Evropsko unijo)
Srbija​ (sporazum veljaven do 30. 9. 2020)
Kosovo​ (sporazum veljaven do vstopa Kosova v Evropsko unijo)

Skladno s Pravilnikom o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v R Sloveniji morajo državljani držav, ki niso članice EU, plačevati šolnine za študij po javnoveljavnih študijskih programih.​
Urednik strani: Služba za izobraževanje in študij
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava