Dodiplomski študijski programi

​​​​​​​​​​​​

 Dodiplomski programi

 

Ekonomsko poslovna fakulteta

VS 1. stopnjePoslovna ekonomija
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.zip    
UN 1.stopnjeEkonomske in poslovne vede
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.zip    
 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

UN 1.stopnjeElektrotehnika
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeInformatika in tehnologije komuniciranja
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeMedijske komunikacije
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeRačunalništvo in informacijske tehnologije
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeTelekomunikacije
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
VS 1. stopnjeElektrotehnika
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
VS 1. stopnjeInformatika in tehnologije komuniciranja
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
VS 1. stopnjeRačunalništvo in informacijske tehnologije
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
 

Fakulteta za energetiko

VS 1. stopnjeEnergetika
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeEnergetika
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
 

Fakulteta za gradbeništvo

UN 1.stopnjeGradbeništvo
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
VS 1. stopnjeGradbeništvo
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjePrometno inženirstvo
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
VS 1. stopnjePrometno inženirstvo
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeArhitektura
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor

UN 1.stopnjeKemija
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeKemijska tehnologija
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
VS 1. stopnjeKemijska tehnologija
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

VS 1. stopnjeAgronomija-okrasne rastline, zelenjava in poljščine
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
VS 1. stopnjeBiosistemsko inženirstvo
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
VS 1. stopnjeEkološko kmetijstvo
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
UN 1.stopnjeAgrikultura in okolje
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
VS 1. stopnjeManagement v agroživilstvu in razvoj podeželja
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
VS 1. stopnjeVinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
VS 1. stopnjeŽivinoreja
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
 

Fakulteta za logistiko

UN 1.stopnjeLogistika sistemov
Akreditacija.doc    
Učni načrti.7z    
VS 1. stopnjeGospodarska in tehniška logistika
Akreditacija.doc    
Učni načrti.7z    
 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

UN 1.stopnjeBiologija
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeEkologija z naravovarstvom
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeFizika
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
Enovit magistrski program 2. stopnjePredmetni učitelj
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
UN 1.stopnjeMatematika
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
 

Fakulteta za organizacijske vede

UN 1.stopnjeOrganizacija in management informacijskih sistemov
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
UN 1.stopnjeOrganizacija in management kadrovskih in izobraževanih sistemov
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
UN 1.stopnjeInženiring poslovnih sistemov
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
VS 1. stopnjeOrganizacija in management informacijskih sistemov
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
VS 1. stopnjeOrganizacija in management kadrovskih in izobraževanih sistemov
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
VS 1. stopnjeInženiring poslovnih sistemov
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
VS 1. stopnjeManagement v športu
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
 

Fakulteta za strojništvo

VS 1. stopnjeStrojništvo
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.zip    
VS 1. stopnjeTehnologije tekstilnega oblikovanja
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.zip    
UN 1.stopnjeStrojništvo
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.zip    
UN 1.stopnjeTehniško varstvo okolja
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.zip    
UN 1.stopnjeOblikovanje in tekstilni materiali
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.zip    
 

Fakulteta za turizem

UN 1.stopnjeTurizem
Akreditacija.doc    
Učni načrti.docx    
VS 1. stopnjeTurizem
Akreditacija.doc    
Učni načrti.docx    
 

Fakulteta za varnostne vede

UN 1.stopnjeVarstvoslovje
Akreditacija.docx    
Učni načrti.7z    
VS 1. stopnjeVarnost in policijsko delo
Akreditacija.docx    
učni načrti.7z    
VS 1. stopnjeInformacijska varnost
Akreditacija.docx    
Učni načrti.7z    
 

Fakulteta za zdravstvene vede

VS 1. stopnjeZdravstvena nega
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
 

Filozofska fakulteta

UN 1.stopnjeAngleški jezik in književnost
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeFilozofija (dvopredmetni)
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeGeografija
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeGermanistika (enopredmetni)
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeMadžarski jezik s književnostjo
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeMedjezikovne študije — angleščina
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeMedjezikovne študije - nemščina
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeNemški jezik in književnost
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjePedagogika
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjePsihologija (enopredmetni)
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeSlovenski jezik in književnost (dvopredmetni)
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeSlovenski jezik in književnost (enopredmetni)
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeSociologija (dvopredmetni)
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeSociologija in interdisciplinarno družboslovje (enopredmetni)
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeUmetnostna zgodovina
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeZgodovina (dvopredmetni)
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
UN 1.stopnjeZgodovina (enopredmetni)
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.pdf    
 

Interdisciplinarni študijski program Gospodarsko inženirstvo (FERI, EPF, FG, FS)

UN 1.stopnjesmer Strojništvo
Učni načrti FS.zip    
UN 1.stopnjeGospodarsko inženirstvo
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
UN 1.stopnjesmer Gradbeništvo
Učni načrti FGPA.7z    
 

Interdisciplinarni študijski program Mehatronika (FERI, FS)

UN 1.stopnjeMehatronika
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
VS 1. stopnjeMehatronika
Akreditacija.pdf    
Učni načrti.7z    
 

Medicinska fakulteta

Enovit magistrski program 2. stopnjeSplošna medicina
Akreditacija.xlsx    
Učni načrti.7z    
 

Pedagoška fakulteta

UN 1.stopnjeGlasbena pedagogika
Akreditacija.docx    
Učni načrti.docx    
UN 1.stopnjeLikovna pedagogika
Akreditacija.docx    
Učni načrti.docx    
UN 1.stopnjeRazredni pouk
Akreditacija.docx    
Učni načrti.docx    
VS 1. stopnjePredšolska vzgoja
Akreditacija.docx    
Učni načrti.docx    
VS 1. stopnjeŠportno treniranje
Akreditacija.docx    
Učni načrti.docx    
 

Pravna fakulteta

UN 1.stopnjePravo
Akreditacija.doc    
Učni načrti.7z    
Urednik strani: ["Ime stika" vrednost stolpca]
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava