Preskoči na vsebino
Loader

Doktorska šola

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Doktorska šola

Doktorska šola UM povezuje vse doktorske študijske programe na različnih znanstvenih področjih, ki jih izvajajo članice UM v skladu s standardi odličnosti, načeli inovativnega doktorskega izobraževanja EUA in strateško usmeritvijo Univerze v Mariboru. Zaradi svoje odličnosti predstavlja Doktorska šola UM vrhunec doktorskega študija, z njo pa je UM enakovredna drugim uglednim izobraževalnim institucijam, ki doktorsko šolo že imajo in z njenim dobrim imenom predstavljajo znanstvena področja. Vsi doktorski študijski programi imajo ustrezno akreditacijo NAKVIS.

Preberi več

Osnovna načela in minimalni standardi odličnosti

Doktorska šola UM temelji na naslednjih osnovnih načelih:

  • Zagotavljanje enakih pogojev za usklajeno, vrhunsko doktorsko izobraževanje, ki omogoča najvišjo mednarodno prepoznavno kakovost doktoratov, ki jih podeljuje Univerza v Mariboru.
  • Zagotavljanje potrebne kritične mase raziskovalnih dejavnosti, v katere se uspešno vključujejo doktorski kandidati.
  • Zagotavljanje mednarodno primerljive kakovosti doktorskih študijskih programov, doktorskih kandidatov in mentorjev.
  • Vnaprej opredeljene pristojnosti in odgovornosti doktorskega kandidata, mentorja in UM.
  • Zagotavljanje rednih izobraževanj doktorskih kandidatov za pridobivanje prenosljivih znanj, potrebnih za uspešno delo po zaključku študija.

Študijski programi znotraj Doktorske šole UM so oblikovani in se izvajajo na način, ki omogoča povezovanje, ustvarjanje sinergije in doseganje naslednjih minimalnih standardov odličnosti:

  • Znanstvenoraziskovalno delo je vključeno v predmetnik od prvega semestra naprej in temelji na vnaprej opredeljenih raziskovalnih temah/vprašanjih.
  • Struktura vseh doktorskih študijskih programov je primerljiva, kar omogoča enostavno izbirnost predmetov med programi na članicah, univerzi in širše.
  • Predmetniki doktorskih študijskih programov omogočajo visoko stopnjo prilagodljivosti s prosto izbirnimi znanstvenimi vsebinami, ki jih doktorski kandidati izberejo glede na doktorsko raziskovano temo. Predmetniki vsebujejo določene obvezne vsebine s področij prenosljivih znanj, dodatna usposabljanja so organizirana za vse doktorske študente UM.
  • Doktorskim študentom se zagotavljajo primerljivi pogoji dela za uspešen doktorski študij.
  • Mentorji so aktivni raziskovalci in izpolnjujejo standarde znanstvene odličnosti.
Zapri