​​​​​​​

Predstavitev opreme 

Stereo-optični sistem ARAMIS 12M omogoča spremljanje pomikov, deformacij in napetosti na površini materiala med testiranjem pod obremenitvijo s hitrostjo snemanja od 25 do 100 slik na sekundo z 12 mio merilnih točk. Na osnovi DIC (Digital Image Correlation) tehnike sistem vrši popolno avtomatično merjenje premikov in deformacij v opazovanem polju od 80 x 60 mm2 do 910 x 675 mm2. Sistem omogoča merjenje in analizo 3D pomikov izbranih diskretnih točk. Iz dobljenih veličin sistem izračuna napetostne tenzorje, vektorje pomikov, hitrosti in pospeške v posameznih točkah. Na osnovi spremljanja deformacijskega odziva na površini prostorskih elementov sistem izvaja geometrijsko kvantificiranje točk ter jih primerja s točkami na numeričnih 3D ali/in CAD (Computer Added Design) modelih. Merilno-upravljalna enota upravlja s procesom meritev z zajemanjem slik in drugih do dodatnih digitalnih in analognih signalov iz drugih merilnih sistemov ter signale in merilne veličine povezuje s posneto geometrijo.

Povezava do več informacij.


Dobavitelj opreme

TOPOMATIKA trodimenzionalno skeniranje, optički mjerni sustavi i računalna obrada d.o.o., Ilica 231, HR-10000 Zagreb, Hrvaška, www.topomatika.si


Skrbnik opreme

prof. dr. Nenad Gubeljak, nenad.gubeljak@um.si

Fakulteta za strojništvo UM, Laboratorij za strojne elemente in konstrukcije

Lokacija opreme 

Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, Maribor, prostor A-002Predstavitev opreme ob prevzemu: Sodobna raziskovalna oprema za nova dognanja na Univerzi v Mariboru      

​​