Sestava opreme

 

ReactIR 702L, Instrument za In-Situ spremljanje kemijskih reakcij v MID - IR področju

M400 z InPro5000i, Merilnik in sonda za merjenje raztopljenega CO2

S230 KIT SevenCompact Cond, Merilnik prevodnosti


Predstavitev opreme

Komplet senzorjev je namenjen sledenju poteka kemijskih in biokemijskih reakcij. Takojšnje informacije o poteku reakcij omogočajo boljše poznavanje, učinkovitost kvantifikacije, optimizacijo in scale-up procesa.

ReactIR 702L omogoča preučevanje reakcij v realnem času, pri čemer zagotavlja zelo natančne informacije o iniciaciji, presnovi, kinetiki, mehanizmu, in poteku reakcije. Z in-situ ReactIR 702L neposredno sledimo koncentracije ključnih reakcijskih komponent, ki se tekom reakcije spreminjajo. Zagotavlja hitro kvantitativno kemijsko analizo šaršnih in kontinuirnih procesov. V realnem času je možno spremljanje strukturnih značilnosti reakcijskih komponent s karakterističnimi funkcionalnimi skupinami.

In-situ senzor za CO₂ M400 z omogoča natančno merjenje in nadzorovanje koncentracije raztopljenega CO2 v realnem času, kar je za bioprocese pomembno. Sonda za raztopljeni CO2 omogoča spremljanje vrednosti raztopljenega CO2 za nadzor proizvodnje in zagotovitev željenega produkta ter maksimiranja donosa.

Senzorje za merjenje prevodnosti uporabljamo za nadzor kakovosti laboratorijskih in industrijskih proizvodnih procesov. Prevodnost je ena izmed ključnih fizikalnih lastnosti raztopin preko katere spremljamo koncentracijo reakcijskih komponent.


Dobavitelj opreme

Mettler Toledo d.o.o.,https://www.mt.com/si/sl/home.html 

Skrbnica opremeizr. prof. dr. Darja Pečar, darja.pecar@um.si 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM

Lokacija opreme​Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17, 2000 Maribor, prostor: D1-313


Allframes.JPG   Allframes-2.JPG   Allframes-4.JPG

Allframes-6.JPG   Allframes-7.JPG   Allframes-12.JPG