Predstavitev opreme


Shimadzu GCMS-QP2020 NX plinski kromatograf je opremljen z masno selektivnim detektorjem (MS) in plamensko ionizacijskim detektorjem (FID). Vnos vzorcev v plinski kromatograf lahko poteka s pomočjo angl. headspace injiciranja, injiciranja tekočega vzorca ali mikroekstrakcije na trdni fazi. Opremljen je z avtomatskim vzorčevalnikom AOC 6000, ki poenostavi delo z instrumentom. AOC 6000 ima kapaciteto za analizo 162 tekočih vzorcev in 45 plinastih vzorcev. Prav tako sta vgrajena dva ločena split/splitless injektorja, eden za vnos vzorcev v MS-sistem, drug za vnos vzorcev v FID-sistem. Posledično sta lahko v instrument sočasno nameščeni dve kromatografski koloni. Peč kromatografskega instrumenta je opremljena s svetilko, ki olajša menjavo kolone. Instrument je opremljen z adapterjem, ki omogoča menjavo kromatografske kolone brez zaustavitve vakuuma.

​Dobavitelj opreme
KEMOMED d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče, http://www.kemomed.si/​

Skrbnik opreme
​David Majer, david.majer@um.si
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM

Lokacija opreme
Fakulteta za kemijo kemijsko tehnologijo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, ​Laboratorij za GC-MS in elektroanalizo, prostor D2-204​


Predstavitev opreme: Z dobavljeno RIUM opremo do novih dognanj, pomembnih za širšo družbo in okolje


     Allframes-53.JPG     Allframes-54.JPG

   Allframes-55.JPG   Allframes-57.JPG