Naziv orodja​

Programsko orodje National Instruments ASL+, LabVIEW in Multisim z neomejenim številom licenc z vključenim vzdrževanjem za obdobje 3 let za celotno univerzo.

Dobavitelj orodjaADD ProS d.o.o., Opekarniška 15A, 3000 Celje, http://add-pros.com/

Predstavitev orodja

LabVIEW je inženirsko programsko orodje, namenjeno razvoju sistemov in aplikacij, ki so potrebne za preizkušanje, merjenje in vodenje različnih procesov. Omogoča hiter in neposreden dostop do strojne opreme in vseh potrebnih podatkov. Predstavlja eno izmed temeljnih orodij, ki jih srečujemo v naprednih merilnih sistemih in sistemih za vodenje kompleksnih procesov. Prav tako ga uporabljamo za načrtovanje in simulacijo elektronskih sistemov vseh vrst.

Programsko okolje vsebuje obširen nabor modulov, namenjenih vrsti naprednih obdelav izmerjenih, simuliranih ali generiranih podatkov, ki jih srečujemo v merilnih procesih. Kopica namenskih orodij omogoča uporabo različnih kompleksih pristopov k reševanju problemov analize izmerjenih podatkov ali sinteze gradnikov pri zasnovi generiranja podatkov.

Programsko okolje ponuja grafični pristop programiranja, ki pomaga vizualizirati proces programiranja aplikacij, vključno s konfiguracijo strojne opreme, merilnimi podatki in odpravljanjem vseh vrst napak. Ta vizualizacija olajša tudi integracijo strojne opreme ne glede na proizvajalca, razvoj algoritmov za analizo ali sintezo podatkov ter oblikovanje uporabniških vmesnikov. 


Skrbnik orodja

doc. dr. Aleš Belšak, ales.belsak@um.si

Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za vrednotenje konstrukcij

Računalniški center UM (RCUM)


Predstavitev opreme ob prevzemu: Dobava znanstveno-raziskovalne opreme v okviru projekta RIUM se nadaljuje


 Allframes.si-1735.jpg   Allframes.si-1729.jpg

Allframes.si-1721.jpg