Predstavitev opreme

 

Eksperimentalni sistem za kompoundiranje nano in mikrostrukturnih polimernih kompozitov in kovinskih stekel omogoča temeljne raziskave na področju sinteze polimernih kompozitov, kovinskih stekel, ter kovinskih in keramičnih prašnih mešanic. Modularna zasnova sistema ponuja študij vpliva procesnih parametrov na mikrostrukturo in lastnosti kompozitov, študij geometrije polžev na homogenost mešanic, mehanizem mešanja in gnetenje, študij in merjenje reoloških lastnosti kompozitnih talin, študij vpliva aditivov (stabilizatorjev, lubrikantov, antioksidantov, UV stabilizatorjev, pigmentov, ...) na lastnosti talin, vpliv tehnoloških parametrov na homogenost talin, vpliv kristalizacije na zgradbo in lastnosti kovinskih stekel. Sistem omogoča tudi raziskave sposobnosti polimernih kompozitnih mešanic - polimernih zlitin za recikliranje ter omogoča iz​delavo prekurzorjev za 3D tisk in injekcijsko brizganje. 

Dobavitelj opreme

Kobis inženiring, proizvodnja in trgovina d.o.o; http://www.kobis.si/
Skrbnik opremeProf. dr. Ivan Anžel, ivan.anzel@um.si
Fakulteta za strojništvo UM, Laboratorij za preoblikovanje materialov
Lokacija opreme Fakulteta za strojništvo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor B 013


Predstavitev opreme ob prevzemu: UM pridobila sistem za sintezo in analizo sodobnih kompozitnih materialov


Allframes.si-9649.jpg Allframes.si-9644.jpg Allframes.si-9655.jpg

Allframes.si-9645.jpg Allframes.si-9662.jpg Allframes.si-9660.jpg

Allframes.si-9630.jpg Allframes.si-9622.jpg