Predstavitev opreme

Merilnik indentacije je naprava za merjenje mehanskih lastnosti snovi. V površino preizkušanca vtiskujemo vtiskalo ter merimo silo F in globino vtiskanja h. Z ovrednotenjem indentacijske krivulje Fh dobimo podatke o indentacijski trdoti, indentacijskem modulu elastičnosti, plastičnem in elastičnem delu ter napetosti tečenja. Meritve se izvajajo v nano- in mikroobmočju, saj lahko spreminjamo silo zgolj od nekaj deset mN pa vse do 30 N. Izvajamo tudi preizkuse razenja ter merimo koeficient trenja. S segrevanjem vzorca in vtiskala do 400 °C lahko opredelimo lastnosti v odvisnosti od temperature in spremljamo časovno odvisne procese, kot je npr. lezenje.

Opredelimo lahko številne mehanske lastnosti vseh trdnih snovi, predvsem materialov, ki so obstojni na zraku pri temperaturah preizkušanja do 400 °C. Pri večjih obremenitvah dobimo lastnosti celotnega materiala, pri manjših pa merimo lastnosti tankih površinskih plasti, kakor tudi le nekaj mikrometrov velikih mikrostrukturnih sestavin.

Dobavitelj opreme

Chemass d.o.o., Merilni sistemi, Baznikova ulica 2, 1000 Ljubljana

https://www.chemass.si/


Proizvajalec: Micro Materials, https://www.micromaterials.co.uk/

Skrbnik opreme

prof. dr. Franc Zupanič, franc.zupanic@um.si
Fakulteta za strojništvo UM, Laboratorij za materiale
Lokacija opreme

Fakulteta za strojništvo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor B-010Allframes.si-2512.jpg   Allframes.si-2533.jpg   Allframes.si-2534.jpg
Allframes.si-2522.jpg   Allframes.si-2510.jpg