Nadgradnja raziskovalne infrastrukture RIUM

​​​​​​​​​primer_1a.png


UM je v fazi izvedbe večjega infrastrukturnega projekta RIUM za nabavo nove vrhunske znanstvenoraziskovalne opreme, ki bo umeščena v obstoječe objekte univerze. S tem bo bistveno nadgrajena obstoječa raziskovalna infrastruktura na naslednjih prednostnih raziskovalnih usmeritvah UM: Napredni materiali in tehnologije, Zdravje in varna hrana, Pametni energetski in krožni sistemi.

 

Z investicijo bo raziskovalcem UM in tudi drugim slovenskim raziskovalcem zagotovljena uporaba najsodobnejše znanstvenoraziskovalne opreme po načelu odprtega dostopa, s tem bo njihovo delo temeljilo na bistveno povečanih znanstvenoraziskovalnih zmogljivostih. Oprema RIUM bo prav tako prispevala k povečanju obsega in kakovosti razvojno-raziskovalnih projektov ter bistveno pripomogla k širšemu razvoju specifičnih kadrov, saj bo zagotavljala široko dostopnost za namene izobraževanja in usposabljanja.

RIUM je neposredno potrjen projekt na podlagi poziva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sledi celostni viziji mednarodne konkurenčnosti raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s področji Strategije pametne specializacije Slovenije (S4). Za UM pomeni RIUM realizacijo prvega investicijskega projekta širše zastavljenega programa Inovativne odprte tehnologije – IOT. Potrebe raziskovalcev po znanstvenoraziskovalni opremi so bistveno večje, tako je predvidena nadgradnja z investicijskima projektoma RIUM 2 in INNOVUM.

Dobavljena raziskovalna oprema RIUM

Napredni materiali in tehnologije
Zdravje in varna hrana
Pametni energetski in krožni sistemi
Programsko orodje


Naziv projekta​:
Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM.
Vrednost sof​inanciranja:​​
28.982.964,08 € 
(delež prispevka Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je 80 %, delež prispevka Republike Slovenije, Minist​rstva za izobraževanje, znanost in šport je 20 %)
​.
Trajanje:​
1. 10. 20​19 – 30. 6. 2022
Logo_MIZS_slo.jpg       esrr-obrezano.jpg      

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava