Predstavitev opreme 

Elektrokinetični analizator SurPASS 3 je instrument za visokokakovostno analizo zeta potenciala na površinah trdnih snovi, ki deluje na principu merjenja pretočnega potenciala ali toka. Delovna konfiguracija za instrument SurPASS 3 je sestavljena iz osnovnega instrumenta z integrirano avtomatizirano titracijsko enoto, kompleta Ag/AgCl elektrod, pH elektrode, elektrode za merjenje prevodnosti, nabora merilnih celic za različne vrste vzorcev ter programske opreme. Elektrokinetični analizator SurPASS 3 omogoča popolnoma avtomatizirano analizo zeta potenciala makroskopskih trdnih površin v realnih pogojih. Zeta potencial oz. elektrokinetični potencial je nosilec informacije o elektrokinetičnih lastnostih površine, kar pomeni da nudi informacijo o površinskem naboju in o interakciji površine z raztopino elektrolita. Instrument temelji na metodi merjenja pretočnega potenciala ali toka za neposredno določanje zeta potenciala na površini, kjer gonilno silo predstavlja tlačna razlika. Ko vzdolž nabite površine v raztopini ustvarimo neko tlačno razliko, se raztopina začne gibati ob površini in ustvari se električno polje. Zaradi težnje po ravnovesnem stanju, nastala razlika v električnem potencialu povzroči tok presežnih ionov v nasprotni smeri volumskega toka raztopine. Nastala potencialna razlika se imenuje pretočni potencial in običajno znaša nekaj 10 mV. Pretočni potencial / tok služi za določitev zeta potenciala po ustreznih enačbah.

Dobavitelj opreme

Anton Paar d.o.o., Slovenija, https://www.anton-paar.com/nz-en/about-us/anton-paar-companies/anton-paar-doo/

Skrbnica opreme

Doc. dr. Irena Petrinič, irena.petrinic@um.si​

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM


Lokacija opreme 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D1-301


Allframes-19.JPG   Allframes-20.JPG   Allframes-13.JPG

Allframes-17.JPG   Allframes-21.JPG