Raziskovalna, razvojna in umetniška dejavnost

Raziskovanje je temelj znanstvene in umetniške odličnosti ter kakovostnega pedagoškega dela. Univerza v Mariboru je v letu 2012 sprejela Strategijo razvoja znanstvenoraziskovalne, razvojne, inovacijske in umetniške dejavnosti z vizijo postati raziskovalna univerza, prepoznavna po svojih znanstvenoraziskovalnih in umetniških dosežkih.
Poslanstvo znanstvenoraziskovalne, razvojne, inovacijske in umetniške dejavnosti Univerze v Mariboru je odkrivanje, ohranjanje in posredovanje znanja preko oblikovanja interdisciplinarnih timov raziskovalcev, sposobnih dosegati vrhunske znanstvene in umetniške rezultate, voditi in sodelovati v znanstvenoraziskovalnih in umetniških projektih, se vključevati v mednarodne integracije ter centre odličnosti, s tem omogočiti aktivno vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno, umetniško in razvojno delo ter prispevati k razvoju družbe, reševanju globalnih izzivov in gospodarskemu napredku v regiji in širšem okolju
V okviru zastavljene strategije na področju znanstvenoraziskovalne, razvojne, inovacijske in umetniške dejavnosti Univerza v Mariboru zasleduje glavni cilj, ki je vzpostavitev kreativnega delovnega okolja, ki spodbuja akademsko svobodo z namenom doseganja trajnostnega razvoja in vrhunskih znanstvenih rezultatov, ki bodo zagotavljali večjo prepoznavnost Univerze v Mariboru v domačem in mednarodnem prostoru.
 
Univerza v Mariboru je prva slovenska univerza, ki je postala nosilka priznanja »HR Excellence in Research« (2010-2014) in je zavezana k spoštovanju Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev.
 
 
 

 

hr.png
​​​​​​​​​

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava