Krajša in daljša gostovanja na Univerzi v Mariboru 2016-2018

​​​​​Univerza v Mariboru je uspešno pridobila in izvedla projekt »Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru« na Javnem razpisu Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Namen in cilji projekta so bili: 

  • spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces, izmenjava strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti,
  • krepitev drugih oblik mednarodnega sodelovanja in povezovanja,
  • krepitev mednarodnih kompetenc akademskega osebja, drugih zaposlenih in študentov ter posledično
  • dvig kakovosti poučevanja in razvoj odličnosti na Univerzi v Mariboru.

V okviru projekta smo izvedli dve vrsti dejavnosti:

Napoved aktivnosti


Gostujoči tuji strokovnjak /
Koordinator na članici UM
Članica UM Obdobje izvedbe Status

​​ 


Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Spletna stran  evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


 

projekti-logotipi.jpg
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc in specifičnega cilja 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Urednik strani:  

 Vodja projekta

mag. Andreja Nekrep

pomočnica glavnega tajnika

 Kontaktne osebe

Danica Svetec

danica.svetec@um.si

02/ 23-55-439

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava