Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2018-2021

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Univerza v Mariboru je z uspešno prijavo na javnem razpisu »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pridobila projekt z naslovom »Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2018-2021«.

projekti-logotipi.jpg 
Namen in cilj projekta je nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah kot tudi omogočiti sodelovanje ter povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru in tako zagotoviti večjo odprtost slovenskega visokega šolstva.

V okviru projekta izvajamo aktivnosti mobilnosti visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na tujih visokošolskih institucijah​.

Vmesni rezultati: v obdobju od 1. 9. 2018 do 4. 12. 2020 je bilo v celoti izvedenih 34 mobilnosti.
Na izvedbo projekta je močno vplivala epidemija koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Tri mobilnosti so se med izvedbo prekinile, nekatere načrtovane mobilnosti v tem obdobju pa so se prestavile na kasnejši čas.

Skupna pogodbena vrednost za operacijo znaša 662.757,00 €. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) v višini 80% pogodbene vrednosti in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 20% pogodbene vrednosti. 

​Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.​

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.


 


Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost

 Kontaktne osebe

​Danica Svetec

danica.svetec@um.si

02/23-55-439​​​

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava