Mobilnost visokošolskih učiteljev UM 2017-2018

​​​​​​​​​​​Univerza v Mariboru je z uspešno prijavo na javnem razpisu »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pridobila projekt z naslovom »Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2017-2018«.


Namen in cilj projekta je nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah kot tudi omogočiti sodelovanje ter povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru in tako zagotoviti večjo odprtost slovenskega visokega šolstva.

V okviru projekta smo izvedli skupno 19 aktivnosti mobilnosti visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na skupno 14 različnih tujih visokošolskih institucijah​.​

Skupna pogodbena vrednost za operacijo znaša 176.432,00 €, projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) v višini 80 % pogodbene vrednosti in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v višini 20% pogodbene vrednosti. 

​Spletna stran  evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.​


projekti-logotipi.jpg

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc in specifičnega cilja 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.



 

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost

 Vodja projekta

mag. Andreja Nekrep

pomočnica glavnega tajnika​​


 Kontaktne osebe

​​​

​mag. Andreja Nekrep

andreja.nekrep@um.si

02/ 23-55-253

 

Iza Jugovec

iza.jugovec@um.si

02/23-55-329​

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava