Aktivnost 2: Daljša gostovanja

​​Na Univerzi v Mariboru je v okviru projekta sodelovalo 5 tujih gostujočih strokovnjakov na daljših gostovanjih z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov predmeta oz. predmetnega področja.

​ 

 

 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc in specifičnega cilja 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

 

 

 

​​​​

Urednik strani:  

 Vodja projekta

mag. Andreja Nekrep

pomočnica glavnega tajnika

 

 Kontaktne osebe

Danica Svetec

danica.svetec@um.si

02/ 23-55-439

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava