Aktivnost 1: Krajša gostovanja

​​​​V okviru projekta je na Univerzi v Mariboru sodelovalo 70 tujih gostujočih strokovnjakov na krajših gostovanjih s temeljnim namenom vključevanja v pedagoški proces, prav tako sodelovanja v drugih oblikah mednarodnega povezovanja. Gre za vrhunske tuje gostujoče strokovnjake z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, ki prihajajo iz številnih držav sveta. Na Univerzi v Mariboru smo v tem okviru gostili tudi slovenske strokovnjake in akademike, ki so zaposleni na tujih institucijah.

​​​​
  

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc in specifičnega cilja 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Urednik strani:  

 Vodja projekta

mag. Andreja Nekrep

pomočnica glavnega tajnika

 

 Kontaktne osebe

Danica Svetec

danica.svetec@um.si

02/ 23-55-439

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava