Krajša gostovanja tujih strokovnjakov

Namen Aktivnosti 2 – Krajših gostovanj tujih strokovnjakov je:

  • posredovanje novih znanj, izkušenj, pedagoških pristopov, novosti, mednarodne dimenzije tako študentom kot tudi zaposlenim (visokošolskih učiteljem in drugim zaposlenim),
  • možnost nadaljnjega sodelovanja v skupnih mednarodnih raziskovalnih in drugih projektih ter raziskovalnemu delu (skupne objave ipd.),
  • vzpostavitev ali poglobitev stikov in partnerstev za nadaljnje skupno sodelovanje na področjih izobraževanja, raziskovanja in drugo,
  • spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov in zaposlenih.

Univerza v Mariboru bo izvedla 94 krajših gostovanj tujih strokovnjakov z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov predmetov ali predmetnih področij. Tuji gostujoči strokovnjaki prihajajo tako iz tujih visokošolskih in raziskovalnih institucij kot tudi iz prakse/gospodarstva, iz 60 različnih ustanov in 28 držav EU, ZDA, Kitajske, Indije, Singapurja, Avstralije, Brazilije, Mehike ipd.

 


_____________________________________________________________________


»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava