Zaposlitev tujih visokošolskih učiteljev

Namen Aktivnosti 1 – Zaposlitev tujih visokošolskih učiteljev je: 

  • oblikovanje mednarodnih interdisciplinarnih timov raziskovalcev za doseganje vidnih znanstvenoraziskovalnih rezultatov, 
  • skupno sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih projektih, 
  • večja kakovost izobraževanja in poučevanja temeljnih študijskih programov, v izvajanje katerih bodo vključeni tuji visokošolski učitelji z visokimi raziskovalnimi in pedagoškimi kompetencami, kar lahko doprinese k večjemu povpraševanju po diplomantih in znanstvenikih, usposobljenih na UM, na mednarodnem trgu dela, 
  • pozitiven vpliv na študente (dodiplomske, podiplomske, mlade raziskovalce), ki bodo lahko črpali znanje visokokvalificiranih in uspešnih znanstvenikov, tujih visokošolskih učiteljev, 
  • vzpostavitev partnerstev s tujimi univerzami, raziskovalnimi skupinami ipd. za nadaljnje skupno sodelovanje v EU in drugih projektih.
V okviru Aktivnosti 1 bo/je Univerza v Mariboru zaposlila 5 tujih visokošolskih učiteljev, ki bodo sodelovali tako v pedagoškem kot raziskovalnem procesu.

 

​Tuji visokošolski učitelj

​Predvideno obdobje zaposlitve

​Država, iz katere prihajaj tuji visokošolski učitelji

 Članica (Študijski program)

Prof. Dr. Andreas Hinz

01.03.2014- 31.08.2014

01.09.2014- 28.02.2015

​Nemčija

 

     FNM

(Izobraževalna matematika)

​Prof. Dr. Shaun Murphree

​načrtovana zaposlitev  

ZDA

     FKKT

​Prof. Dr. Elvis Ahmetović

načrtovana zaposlitev  

BIH

     FKKT

 ess+mizš pravi.jpg
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
Editor: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava