Nacionalni programi in projekti

Univerza v Mariboru sodeluje v raziskovalnih programih in projektih ter drugih dejavnostih, ki jih sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Raziskovalno delo se izvaja v okviru 109​​ raziskovalnih skupin​.​​​​

Raziskovalni programi


Univerza v Mariboru izvaja 36 raziskovalnih programov, od česa je pri 24 programih vodilna ustanova.

Raziskovalni programi v izvajanju, v katerih sodeluje Univerza v Mariboru​

Zap. št.

Šifra

Naslov

Obdobje trajanja

Vodja

1.

P1-0164

Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja

1.1.2014 - 31.12.2018

Dejan Škorjanc

2.

P5-0023

Podjetništvo za inovativno družbo

1.1.2015-31.12.2019

Polona Tominc

3.

P5-0018

Sistemi za podporo v elektronskem
poslovanju

1.1.2015-31.12.2018

Andreja Pucihar

4.

P5-0039

Civilno gospodarsko pravo

1.1.2015-31.12.2019

Vesna Rijavec

5.

P2-0032

Procesna sistemska tehnika in trajnostni razvoj

1.1.2015-31.12.2019

Zdravko Kravanja

6.

P2-0046

Separacijski procesi in produktna tehnika

1.1.2015-31.12.2018

Željko Knez

7.

P2-0063

Konstruiranje celičnih struktur

1.1.2017 - 31.12.2021

Zoran Ren

8.

P2-0118

Tekstilna kemija

1.1.2015-31.12.2020

Karin Stana Kleinschek

9.

P2-0120

Tehnologije metastabilnih materialov s kovinsko osnovo

1.1.2017 - 31.12.2020

Ivan Anžel

10.

P2-0137

Numerična in eksperimentalna analiza nelinearnih mehanskih sistemov

1.1.2017 - 31.12.2021

Nenad Gubeljak

11.

P2-0157

Dinamični inteligentni in povezani tehnološki sistemi in naprave DIP-TSN

1.1.2015-31.12.2019

Jože Balič

12.

P2-0196

Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu

1.1.2015-31.12.2019

Matjaž Hriberšek

13.

P2-0028

Mehatronski sistemi

1.1.2015-31.12.2018

Miro Milanovič

14.

P2-0041

Računalniški sistemi, metodologije in inteligentne storitve

1.1.2015-31.12.2019

Borut Žalik

15.

P2-0065

Telematika

1.1.2017 - 31.12.2021

Dušan Gleich

16.

P2-0114

Aplikativna elektromagnetika

1.1.2015-31.12.2019

Mladen Trlep

17.

P2-0115

Vodenje elektromehanskih sistemov

1.1.2015-31.12.2019

Drago Dolinar

18.

P2-0129

Razvoj, modeliranje in optimiranje objektov in procesov v gradbeništvu in prometu

1.1.2017 - 31.12.2020

Miroslav Premrov

19.

P5-0397

Varnost v lokalnih skupnostih

1.1.2015-31.12.2018

Gorazd Meško

20.

P3-0396

Celične in tkivne mreže

1.1.2015-31.12.2018

Marjan Slak Rupnik

21.

P6-0138

Preteklost severovzhodne Slovenije med osrednjo Evropo in evropskim jugovzhodom

1.1.2016 - 31.12.2018

Darko Friš

22.

P6-0144

Laboratorij uma: miselni eksperimenti od narave do družbe

1.1.2015-31.12.2020

Nenad Miščević

23.

P6-0156

Slovensko jezikoslovje, književnost in
poučevanje slovenščine

1.1.2016 - 31.12.2019

Marko Jesenšek

24.

P6-0372

Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti

1.1.2016 - 31.12.2021

Matjaž Klemenčič

25.

P3-0360

Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike

1.1.2013 - 31.12.2018

Košnik Mitja

26.

P1-0288

Algebre in kolobarji

1.1.2015-31.12.2020

Matej Brešar

27.

P1-0297

Teorija grafov

1.1.2015-31.12.2020

Sandi Klavžar

28.

P1-0055

Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic

1.1.2015-31.12.2020

Podgornik Rudolf

29.

P1-0112

Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci

1.1.2015-31.12.2020

Žitnik Matjaž

30.

P1-0135

Eksperimentalna fizika osnovnih delcev

1.1.2015-31.12.2020

Mikuž Marko

31.

P3-0036

Bio-psiho-socialni model kvalitete življenja

1.1.2017 - 31.12.2021

Dušanka Mičetić-Turk

32.

P5-0062

Uporabna razvojna psihologija

1.1.2015-31.12.2019

Zupančič Maja

33.

P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

1.1.2014 - 31.12.2018

Tanja Žigon

34.

P5-0364

Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja
in managementa znanja na sodobne organizacije

1.1.2013 - 31.12.2016

Dimovski Vlado

35.

P6-0024

Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave

1.1.2015 - 31.12.2020

Juvan Marko

36.

P2-0268

Geotehnologija

1.1.2016 - 31.12.2019

Milan Terčelj


Zaključeni raziskovalni programi

Zap. štev. Šifra Naslov Obdobje trajanja Vodja
1. P0-0501-0585 Censki mehanizmi in ustrezni ekon.polit.koncepti v tranzicijskih gospodarstvih 1.1.1999 - 30.4.2002 Žižmond Egon
2. P0-0501-0797 Fizika transporta delcev v snovi 1.1.1999 - 30.4.2002 Cvikl Bruno
3. P0-0502-0796 Elektroenergetika 1.1.1999 - 30.4.2002 Pihler Jože
4. P0-0501-0795 Načrtovanje proizvodnih sistemov in dimenzionalne metrologije 1.1.1999 - 31.12.2003 Polajnar Andrej
5. P0-0502-0482 Rastlinska pridelava 1.1.1999 - 31.12.2003 Turk Jernej
6. P0-0502-0797 Mehanika konstrukcij tal
1.1.1999 - 31.12.2003 Umek Andrej
7. P0-0502-0585 Inovativno podjetje v tranziciji 1.1.1999 - 31.12.2003 Belak Janko
8. P0-0503-0796 Napredne metode v telekomunikacijah 1.1.1999 - 31.12.2003 Kačič Zdravko
9. P0-0504-0796 Vodenje elektromehanskih sistemov 1.1.1999 - 31.12.2003 Dolinar Drago
10. P0-0505-0796 Avtomatika 1.1.1999 - 31.12.2003 Tovornik Boris
11. P0-0506-0796 Računalniški sistemi, metodologije in kibernetika 1.1.1999 - 31.12.2003 Žumer Viljem
12. P0-0552-0481 Molekularna biologija in imunologija 1.1.1999 - 31.12.2003 Dovč Peter
13. P0-0501-0586 Sistemi odločanja v globalnrm elektronskem poslovanju 1.1.1999 - 31.12.2003 Kljajić Miroljub
14. P0-0501-0794 Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh 1.1.1999 - 31.12.2003 Doleček Valter
15. P0-0504-0794 Separacijski procesi 1.1.1999 - 31.12.2003 Knez Željko
16. P0-0505-0589 Narodna in obča zgodovina 1.1.1999 - 31.12.2003 Rozman Franc
17. P0-0506-0795 Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu 1.1.1999 - 31.12.2003 Škerget Leopold
18. P0-0504-0797 Geotehniške raziskave 1.1.1999 - 31.12.2003 Škrabl Stanislav
19. P0-0505-0797 Promet in logistika 1.1.1999 - 31.12.2003 Lipičnik Martin
20. P0-0507-0589 Analitična filozofija in klasični filozofski problemi 1.1.1999 - 31.12.2003 Miščević Nenad
21. P0-0507-0796 Kibernetika 1.1.1999 - 31.12.2003 Matko Vojko
22. P0-0509-0796 Inštitut za robotiko 1.1.1999 - 31.12.2003 Jezernik Karel
23. P0-0502-0589 Naravoslovje 1.1.1999 - 31.12.2003 Devetak Dušan
24. P0-0503-0797 Optimizacija procesov v življenskem ciklu gradbenega objekta 1.1.1999 - 31.12.2003 Rebolj Danijel
25. P0-0504-0589 Preučevanje jezika in literature 1.1.1999 - 31.12.2003 Kordigel Aberšek Metka
26. P0-0504-0795 Varivost kovin in lomne lastnosti zvarnih spojev 1.1.1999 - 31.12.2003 Anžel Ivan
27. P0-0505-0795 Računalniško konstruiranje in transport 1.1.1999 - 31.12.2003 Flašker Jože
28. P0-0508-0795 Optimiranje mehanskih sistemov 1.1.1999 - 31.12.2003 Oblak Maks
29. P0-0508-0796 Aplikativna elektromagnetika 1.1.1999 - 31.12.2003 Trlep Mladen
30. P0-0502-0794 Procesna sistemska tehnika 1.1.1999 - 31.12.2003 Glavič Peter
31. P0-0501-0589 Družboslovje 1.1.1999 - 31.12.2003 Jaušovec Norbert
32. P0-0503-0795 Inteligentni računalniško integrirani obdelovalni sistemi (IRIOS) 1.1.1999-31.12.2003 Balič Jože
33. P0-0521-0381 Molekularna celična fiziologija 1.1.1999-31.12.2003 Zorec Robert
34. P0-0501―0482 Raziskave za zvišanje odpornosti in produktivnosti rastlin in živali v sonaravnem kmetijstvu 1.1.1999―31.12.2003 Krajnčič Božidar
35. P0-0501―0592 Gospodarsko pravo 1.1.1999―31.12.2003 Ivanjko Šime
36. P0-0501―0794 Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh 1.1.1999―31.12.2003 Doleček Valter
37. P0-0501―0796 Informacijski sistemi 1.1.1999―31.12.2003 Rozman Ivan
38. P0-0510―0795 Tekstilna kemija 1.1.1999―31.12.2003 Majcen Le Marechal Alenka
39. P0-0511―0795 Oblačilno inženirstvo in materiali 1.1.1999―31.12.2003 Geršak Jelka
40. P0-0514―0106 Eksperimentalna fizika osnovnih delcev 1.1.1999―31.12.2003 Mikuž Marko
41. P2-0120 Tehnologije metastabilnih materialov s kovinsko osnovo 1.1.2004 - 31.12.2008 Anžel Ivan
42. P2-0115 Vodenje elektromehanskih sistemov 1.1.2004 - 31.12.2008 Dolinar Drago
43. P2-0032 Procesna sistemska tehnika in trajnostni razvoj 1.1.2004 - 31.12.2008 Kravanja Zdravko
44. P2-0006 Fizikalno-kemijski pojavi na površinskih plasteh in sinteza ter uporaba nanodelcev 1.1.2004 - 31.12.2008 Brodnjak-Vončina Darinka
45. P2-0069 Napredne metode interakcij v telekomunikacijah 1.1.2004 - 31.12.2008 Kačič Zdravko
46. P2-0114 Aplikativna elektromagnetika 1.1.2004 - 31.12.2008 Trlep Mladen
47. P2-0137 Numerična in eksperimentalna analiza nelinearnih mehanskih sistemov 1.1.2004 - 31.12.2008 Oblak Maks
48. P4-0220 Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta 1.1.2004 - 31.12.2008 Dovč Peter
49. P5-0023 Podjetništvo za inovativno družbo 1.1.2004 - 31.12.2008 Rebernik Miroslav
50. P0-0506-0795 Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu 1.1.2004 - 31.12.2008 Škerget Leopold
51. P2-0063 Inteligentno računalniško konstruiranje 1.1.2004 - 31.12.2008 Flašker Jože
52. P2-0190 Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja 1.1.2004 - 31.12.2008 Polajnar Andrej
53. P6-0156 Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine 1.1.2004 - 31.12.2008 Kordigel Aberšek Metka
54. P2-0065 Telematika 1.1.2004 - 31.12.2008 Čučej Žarko
55. P0-0504-0794 Separacijski procesi 1.1.2004 - 31.12.2008 Knez Željko
56. P2-0129 Razvoj, modeliranje in optimiranje objektov in procesov v gradbeništvu in prometu 1.1.2004 - 31.12.2008 Kravanja Stojan
57. P5-0018 Sistemi odločanja v globalnem elektronskem poslovanju 1.1.2004 - 31.12.2008 Kljajić Miroljub
58. P1-0112 Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci 1.1.2004-31.12.2008 Žitnik Matjaž
59. P2-0157 Dinamični inteligentni in povezani tehnološki sistemi in naprave DIP-TSN 1.1.2004-31.12.2008 Balič Jože
60. P3-0310 Celična fiziologija 1.1.2004-31.12.2008 Zorec Robert
61. P5-0062 Uporabna razvojna psihologija 1.1.2004-31.12.2008 Zupančič Maja
62. P1-0055 Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic 1.1.2004―31.12.2008 Podgornik Rudolf
63. P1-0135 Eksperimentalna fizika osnovnih delcev 1.1.2004―31.12.2008 Mikuž Marko
64. P1-0164 Raziskave za zvišanje odpornosti in produktivnosti rastlin in živali 1.1.2004―31.12.2008 Krajnčič Božidar
65. P2-0028 Mehatronski sistemi 1.1.2004―31.12.2008 Jezernik Karel
66. P2-0041 Računalniški sistemi, metodologije in inteligentne storitve 1.1.2004―31.12.2008 Zazula Damjan
67. P2-0057 Informacijski sistemi 1.1.2004―31.12.2008 Rozman Ivan
68. P2-0118 Tekstilna kemija 1.1.2004―31.12.2008 Majcen Le Marechal Alenka
69. P2-0123 Oblačilno inženirstvo in tekstilni materiali 1.1.2004―31.12.2008 Geršak Jelka
70. P5-0039 Civilno gospodarsko pravo 1.1.2004―31.12.2008 Kocbek Marijan
71. P5-0027 Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU 1.1.2004-31.12.2008 Ovin Rasto
72. P6-0144 Etika in ontologija 1.7.2007 - 31.12.2008 Miščević Nenad
73. P6-0138 Politična, kulturna, gospodarska, socialna in verska zgodovina ter sedanjost Štajerske in Prekmurja 1.7.2007 - 31.12.2008 Friš Darko
74. P2-0120 Tehnologije metastabilnih materialov s kovinsko osnovo 1.1.2009 - 31.12.2012 Anžel Ivan
75. P2-0129 Razvoj, modeliranje in optimiranje objektov in procesov v gradbeništvu in prometu 1.1.2009 - 31.12.2012 Tollazzi Tomaž
76. P6-0138 Preteklost severovzhodne Slovenije in sosednjih pokrajin Avstrije, Madžarske in Hrvaške 1.1.2009 - 31.12.2012 Friš Darko
77. P6-0156 Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine 1.1.2009 - 31.12.2012 Jesenšek Marko
78. P2-0137 Numerična in eksperimentalna analiza nelinearnih mehanskih sistemov 1.1.2009 - 31.12.2012 Gubeljak Nenad
79. P2-0190 Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja 1.1.2009 - 31.12.2012 Ačko Bojan
80. P2-0065 Telematika 1.1.2009 - 31.12.2012 Gleich Dušan
81. P2-0063 Konstruiranje poroznih strukur 1.1.2009 - 31.12.2013 Ren Zoran
82. P2-0069 Napredne metode interakcij v telekomunikacijah 1.1.2009 - 31.12.2013 Kačič Zdravko
83. P2-0006 Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in uporaba nanodelcev 1.1.2009 - 31.12.2013 Brodnjak-Vončina Darinka
84. P1-0112 Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci 1.1.2009 - 31.12.2014 Žitnik Matjaž
85. P2-0196 Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu 1.1.2009 - 31.12.2014 Škerget Leopold
86. P3-0310 Celična fiziologija 1.1.2009 - 31.12.2014 Zorec Robert
87. P4-0165 Biotehnologija in sistemska biologija rastlin 1.1.2009 - 31.12.2014 Ravnikar Maja
88. P5-0023 Podjetništvo za inovativno družbo 1.1.2009 - 31.12.2014 Rebernik Miroslav
89. P6-0024 Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave 1.1.2009 - 31.12.2014 Juvan Marko
90. P2-0032 Procesna sistemska tehnika in trajnostni razvoj 1.1.2009 - 31.12.2014 Kravanja Zdravko
91. P2-0115 Vodenje elektromehanskih sistemov 1.1.2009 - 31.12.2014 Dolinar Drago
92. P4-0220 Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta 1.1.2009 - 31.12.2014 Dovč Peter
93. P5-0018 Sistemi za podporo v odločanju v elektronskem poslovanju 1.1.2009 - 31.12.2014 Gomišček Boštjan
94. P2-0114 Aplikativna elektromagnetika 1.1.2009 - 31.12.2014 Trlep Mladen
95. P2-0046 Separacijski procesi in produktna tehnika 1.1.2009 - 31.12.2014 Knez Željko
96. P6-0144 Pojem vrline v teoretični in praktični filozofiji 1.1.2009 - 31.12.2014 Miščević Nenad
97. P2-0057 Informacijski sistemi 1.1.2009―31.12.2013 Heričko Marjan
98. P2-0123 Oblačilno inženirstvo in tekstilni materiali 1.1.2009―31.12.2013 Geršak Jelka
99. P2-0157 Dinamični inteligentni in povezani tehnološki sistemi in naprave DIP-TSN 1.1.2009-31.12.2014 Balič Jože
100. P5-0062 Uporabna razvojna psihologija 1.1.2009-31.12.2014 Zupančič Maja
101. P1-0055 Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic 1.1.2009―31.12.2014 Podgornik Rudolf
102. P1-0135 Eksperimentalna fizika osnovnih delcev 1.1.2009―31.12.2014 Mikuž Marko
103. P2-0028 Mehatronski sistemi 1.1.2009―31.12.2014 Milanovič Miro
104. P2-0041 Računalniški sistemi, metodologije in inteligentne storitve 1.1.2009―31.12.2014 Žalik Borut
105. P2-0118 Tekstilna kemija 1.1.2009―31.12.2014 Stana Kleinschek Karin
106. P5-0039 Civilno gospodarsko pravo 1.1.2009―31.12.2014 Rijavec Vesna
107. P5-0027 Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU 1.1.2009-31.12.2013 Timotej Jagrič
108. P6-0138 Preteklost severovzhodne Slovenije in sosednjih pokrajin Avstrije, Madžarske in Hrvaške 1.1.2013 - 31.12.2015 Darko Friš
109. P6-0156 Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine 1.1.2013 - 31.12.2015 Marko Jesenšek
110. P6-0372 Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti 1.1.2013 - 31.12.2015 Matjaž Klemenčič
111. P2-0268 Geotehnologija
1.1.2013 - 31.12.2015 Milan Terčelj
112. P5-0367 Raziskovanje učenja in poučevanja
v sodobni družbi
1.1.2013 - 31.12.2016 Glažar Saša Aleksej

113.

P5-0027

Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU

1.11.2014 - 31.12.2017

Timotej Jagrič

114.

P2-0006

Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in uporaba nanodelcev

1.1.2014 - 31.12.2017

Peter Krajnc

115.

P2-0123

Oblačilno inženirstvo in tekstilni materiali

1.1.2014 - 31.12.2017

Jelka Geršak

116.

P2-0190

Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja

1.1.2013 - 31.12.2017

Bojan Ačko

117.

P2-0057

Informacijski sistemi

1.1.2014 - 31.12.2017

Marjan Heričko

118.

P2-0069

Napredne metode interakcij v telekomunikacijah

1.1.2014 - 31.12.2017

Zdravko Kačič

119.

P2-0368

Optični senzorji in napredni interaktivni vmesniki

1.1.2013 - 31.12.2017

Denis Đonlagić

120.

P5-0381

Kineziologija za kakovost življenja

1.1.2017 - 31.12.2017

Rado Pišot

121.

P2-0377

Heterogeni fotokatalitični procesi: pridobivanje vodika, čiščenje vode in zraka

1.1.2013 - 31.12.2017

Valant Matjaž

122.

P3-0067

Farmakologija in farmakogenomika

1.1.2014 - 31.12.2017

Kržan Mojca

123.

P4-0022

Ekonomika agroživilstva in naravnih virov

1.1.2014-31.12.2017

Erjavec Emil


Raziskovalni projekti


Univerza v Mariboru izvaja 14 temeljnih, 12 aplikativnih, 3 podoktorske ter 7 ciljnih raziskovalnih projektov.

Temeljni raziskovalni projekti v izvajanju, v katerih sodeluje Univerza v Mariboru

Zap. štev.

Šifra

Naslov

Obdobje trajanja

Nosilec projekta

1.

J2-7413

Razvoj multifunkcionalnih elektropredenih nanovlaken in študij dinaminih interakcij s patogenimi bakterijami

1.1.2016 - 31.12.2018

Lidija Fras Zemljič

2.

J6-7410

Umetnostna reprezentacija plemstva: Naročništvo na Štajerskem v zgodnjem novem veku

1.1.2016 - 31.12.2018

Polonca Vidmar

3.

J1-7009

Fazni prehodi proti kooperaciji v sklopljenih populacijah

1.1.2016 - 31.12.2018

Matjaž Perc

4.

J2-7357

Neposredno ocenjevanje kontrolnih strategij mišic in njihovih koaktivacijskih vzorcev v robotsko podprti rehabilitaciji po možganski kapi

1.1.2016 - 31.12.2018

Aleš Holobar

5.

J1-8130

Prekrižna števila in njihova uporaba

1.5.2017-30.4.2020

Mohar Bojan

6.

J6-7094

Slovenska znanstvena besedila: viri in opis

1.1.2016 ―31.12.2018

Erjavec Tomaž

7.

J7-7226

Vloga ventromedialnega jedra hipotalamusa pri zaznavanju glukoze v telesu

1.1.2016 - 31.12.2018

Gregor Majdič

8.

J3-7177

Eksperimentalni in laboratorijski vidki predčasne odpovedi funkcije jajčnika

1.1.2016 - 31.12.2018

Veljko Vlaisavljević

9.

J4-7640

Elektrostatska imobilizacija bakterij in vpliv na
njihovo fiziologijo

1.3.2016 - 28.2.2019

Aleš Lapanje

10.

J2-8186

Razvoj večnamenskih avksentičnih celičnih struktur

1.5.2017 - 30.4.2020

Matej Vesenjak

11.

J2-8176

Napovedovalna analiza z lokacijsko podrpto obogatitvijo
konteksta

1.5.2017 - 30.4.2020

Domen Mongus

12.

J2-8192

Fluidni in mikro-fluidni optični vlakenski senzorji

1.5.2017 - 30.4.2020

Denis Đonlagić

13.

J5-8230

Razvoj, testiranje in ovrednotenje avotnomnega
intelignentnega ter prilagodljivega e-učnega okolja za dvih informacijske pismenosti mladostnikov.

1.5.2017 - 30.4.2020

Andrej Šorgo

14.

J7-8283

Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode

1.5.2017 - 30.4.2020

Komel Dean

Zaključeni temeljni raziskovalni projekti

Zap. št.

Šifra

Naslov

Obdobje trajanja

Vodja

1.

J2-7020

Vodenje curka naelektrenih delcev

1.1.1995―30.6.1998

n.p.

2.

J2-7058

Obnašanje in zagotavljanje celovitosti nehomogenih kovinskih materialov z velikimi gradienti v mehanskih lastnostih, ki so namenjeni za

1.1.1995―30.6.1998

Rak Inoslav

3.

J2-7064

Inovativni produkcijski sistem kot model fleksibilnega tržno usmerjenega orodjarstva

1.1.1995―30.6.1998

Kampuš Zlatko

4.

J2-7079

Unipolarni visokofrekvenčni resonančni pretvornik

1.1.1995―30.6.1998

Milanovič Miro

5.

J1-7075

Sinteza substituiranih alfa-halopiruvamidov in proučevanje njihove reaktivnosti

1.1.1995―30.6.1998

Majcen Le Marechal Alenka

6.

J5-7149

Uresničevanje institucionalne zaščite človekovih pravic s področja družinskih in socialnih razmerij s poudarkom na vidikih mednarodnega

1.1.1995―30.6.1998

Geč-Korošec Miroslava

7.

J6-7704

Edicija Viri II.

1.1.1996―31.12.2000

Dolinar France Martin

8.

J6-7807

Zgodovina severovzhodne Slovenije od leta 1750 do danes

1.1.1996―31.12.2000

Rozman Franc

9.

J6-7808

Skladnja, besedišče, besedotvorje in slog v vzhodnoslovenskih tiskih od 18. do konca 19. stoletja

1.1.1996―31.12.2000

Zorko Terezija

10.

J6-7809

Možnost kategorialne ontologije

1.1.1996―31.12.2000

Borstner Bojan

11.

J6-7811

Recepcijska sposobnost na prehodu iz predoperativne v operativno fazo razvoja

1.1.1996―30.6.2001

Kordigel Aberšek Metka

12.

J6-7813

Raziskovanje zgodovine severovzhodne Slovenije pred letom 1750

1.1.1996―31.12.2000

Mlinarič Jože

13.

J1―7393

Raziskave mehanizmov učinkov EDDHA, kelatov, GA3, JA in njihovih kombinacij pri regulaciji cvetenja

1.1.1996―30.6.2001

Krajnčič Božidar

14.

J1-7416

Vibracijska komunikologija pri žuželkah

1.1.1996―31.12.1998

Devetak Dušan

15.

J1-7469

Raziskave prikrojenih molekularnih reorientacij in študij potencialne bariere stika kovina/polprevodnik

1.1.1996―30.6.2001

Cvikl Bruno

16.

J2-7491

Analitične in eksperimentalne metode za določanje dinamičnih značilnosti temeljnih tal

1.1.1996―30.6.2001

Umek Andrej

17.

J2-7495

Zagotavljanje pravilnosti paralelnih in porazdeljenih sistemov

1.1.1996―31.12.1998

Brezočnik Zmago

18.

J2-7498

Členkaste merilne naprave v proizvodni merilni tehniki

1.1.1996―31.12.1998

Kovač Igor

19.

J2-7499

Analiza interakcije tla - objekt

1.1.1996―31.12.1998

Trauner Ludvik

20.

J2-7502

Avtomatska implementacija programskih jezikov na heterogenih računalniških sistemih

1.1.1996―30.6.2001

Žumer Viljem

21.

J2-7527

Napredne strukture mehanskega gibanja

1.1.1996―30.6.2001

Jezernik Karel

22.

J2-7609

Površine in interfaze polimernih materialov

1.1.1996―30.6.2001

Brumen Milan

23.

J2-7611

Elektromagnetne naprave - temeljne računske metode

1.1.1996―30.6.2001

Hribernik Božidar

24.

J2-7631

Optimalno projektiranje oblike linijskih konstrukcij z nelinearnim odzivom

1.1.1996―31.12.1998

Oblak Maks

25.

J2-7639

Senzorske strukture

1.1.1996―31.12.1998

Đonlagić Dali

26.

J2-7647

Napredne metode za kvantitativno izvrednotenje sledi težkih ionov v polimerih in polprevodnikih

1.1.1996―31.12.1998

Ilić Radomir

27.

J2-7655

Modeliranje in raziskava vplivov procesa vbrizgavanja na porabo goriva in onesnaževanje okolja

1.1.1996―31.12.1998

n.p.

28.

J2-7657

Informacijski sistem gradbenega projekta temelječ na modelu specifičnega razreda gradbenih objektov

1.1.1996―31.12.1998

Pšunder Mirko

29.

J5-7783

Razvoj izobraževanja odraslih na Slovenskem 1945-1990

1.1.1996―31.12.1998

Jug Jurij

30.

J5-7788

Nevropsihološki vidiki visoko sposobnih in nadarjenih posameznikov

1.1.1996―31.12.1998

Jaušovec Norbert

31.

J5-7866

Izobraževanje in usposabljanje za poklicno in življenjsko mobilnost z vidika možnosti za prekvalifikacijo in dokvalifikacijo

1.1.1996―31.12.1998

Aberšek Boris

32.

J5-7868

Statusnopravni in upravljalski vidik organiziranosti gospodarskih družb v postprivatizacijskem obdobju

1.1.1996―30.6.2001

Ivanjko Šime

33.

J5―7774

Censki mehanizmi prehodnih gospodarstev

1.1.1996―30.6.2001

Žižmond Egon

34.

J5-8955

Integralni večkriterijski sistem za podporo odločanju v podjetjih

1.1.1997―31.12.1999

Kljajić Miroljub

35.

J5―8979

Ekonomski in organizacijski ukrepi za krepitev inovativnega poslovanja

1.1.1997―31.12.1999

Mulej Matjaž

36.

J5-9002

Družbene vrednote in postmoderna doba

1.1.1997―31.12.1999

Flere Sergej

37.

J5-9029

Pravna oseba - razvoj, tipologija in transformacija pravne narave

1.1.1997―31.12.1999

Toplak Ludvik

38.

J4―8603

Razvoj orodij za potrebe ekonomske analize kmetijskih trgov v Sloveniji

1.1.1997―31.12.1999

Turk Jernej

39.

J2-8550

Reinženiring poslovnih in izdelovalnih procesov v malih in srednje velikih podjetjih

1.1.1997―31.12.1999

Kuzman Karl

40.

J2-8552

Metode modeliranja kinematičnih in kinetičnih veličin pri oblikovanju vboda

1.4.1997―31.3.2000

Geršak Jelka

41.

J2-8599

Sorpcijske lastnosti vlaken in kemija alternativnega ekogenega plemenitenja

1.1.1997―31.12.1999

n.p.

42.

J2-8826

Modeliranje razmer v visoko obremenjenih konstrukcijah in ocena primernosti za uporabo

1.1.1997―31.12.1999

Potrč Iztok

43.

J2-9043

Snovanje vgrajenih krmilnih sistemov

1.1.1997―31.12.1999

Colnarič Matjaž

44.

J2-9046

Fluidoelastična nestabilnost in analiza toka nenewtonske tekočine

1.1.1997―31.12.1999

Marn Jure

45.

J2-9054

Razvoj ravninskih parametriziranih vzorcev za tridimenzionalne ploskve

1.1.1997―31.12.1999

Guid Nikola

46.

J2-9079

Visokozmogljive aproksimativne metode za reševanje problemov dinamike tekočin

1.1.1997―31.12.1999

Škerget Leopold

47.

J6-8915

Izbrane slovenske naselbine in pomembni posamezniki v ZDA

1.1.1997―31.12.1999

Klemenčič Matjaž

48.

J6-8918

Kognitivni modeli v filozofiji in znanosti

1.1.1997―31.12.1999

Miščević Nenad

49.

J6-8923

Makrolingvistične raziskave v severovzhodni Sloveniji

1.1.1997―31.12.1999

Križman Mirko

50.

J6-8925

Jeziki v stiku

1.1.1997―31.12.1999

Šabec Nada

51.

J6-8927

Posestna razdrobljenost v SV Sloveniji z vidika poseljenosti pokrajine in problematike vključevanja v integrirano evropsko kmetijstvo

1.1.1997―31.12.1999

Belec Borut

52.

J6-9140

Povojna oblast in opozicija

1.1.1998―31.12.2000

Vodušek Starič Jerca

53.

J1-0683

Halopiruvamidi kot izhodne surovine za sintezo potencialnih učinkovin

1.7.1998―30.6.2001

Majcen Le Marechal Alenka

54.

J2-0130

Vpliv kolebanja napetosti na življenjsko dobo sinhronskega generatorja

1.7.1998―30.6.2001

Voršič Jože

55.

J2-0514

Incompetent - inteligentna računalniška podpora za metamet

1.7.1998―30.6.2001

Kokol Peter

56.

J2-0548

Površinske in adsorpcijske lastnosti plemenitenih celuloznih vlaken

1.7.1998―30.6.2001

Stana Kleinschek Karin

57.

J2-0579

Odvisnost med globalno, lokalno in udarno žilavostjo materiala zvarnega spoja z velikimi razlikami v mehanskih lastnostih

1.7.1998―30.6.2001

Rak Inoslav

58.

J2-0585

Materialne nestabilnosti v trdnih telesih

1.7.1998―30.6.2001

Dobovšek Igor

59.

J2-0600

Ekspertni sistem za inženirske analize po metodi končnih elementov

1.7.1998―30.6.2001

Dolšak Bojan

60.

J2-0650

Integralni genetsko podprti model planiranja in izdelave pločevinskih orodij

1.7.1998―30.6.2001

Balič Jože

61.

J2-0800

Lokalno vodenje in zaščita elektroenergetskih sistemov

1.7.1998―30.6.2001

Grčar Bojan

62.

J2-0854

Avtomatsko razpoznavanje govora v telefonskih sistemih dialoga (ARGOS)

1.7.1998―30.6.2001

Horvat Bogomir

63.

J6-0952

Filozofija in jezik

1.7.1998―30.6.2001

Kante Božidar

64.

J6-1011

Maribor skozi stoletja (1848 - 1991)

1.1.1999―30.6.2001

Friš Darko

65.

J6-1260

Posebnosti zgodnjega učenja tujih jezikov - jezikoslovni pristop

1.1.1999―30.6.2001

Teržan-Kopecky Karmen

66.

J2-1056

Izdelava diskontinuirnih kompozitov in delno tekočih zlitin

1.1.1999―30.6.2001

Križman Alojz

67.

J2-1162

Kontinuirno litje nikljevih superzlitin

1.1.1999―30.6.2001

Zupanič Franc

68.

J2-1193

Optimalno projektiranje oblike mehanskih sistemov z nelinearnim odzivom

1.1.1999―30.6.2001

Oblak Maks

69.

J2-1262

Akustični in optični vlakenski senzorji

1.1.1999―30.6.2001

Đonlagić Denis

70.

J2-1394

Visokotemperaturna oksidacija novih materialov

1.1.1999―30.6.2001

Anžel Ivan

71.

J5-1205

Prilagoditev slovenskega davčnega sistema davčnemu sistemu EU- s posebnim poudarkom na obdavčitvi korporacij, dobička in dohodnini

1.1.1999―30.6.2001

Pernek Franc

72.

J5-1265

Varstvo pravic v nepravdnih postopkih

1.1.1999―30.6.2001

Tratnik Matjaž

73.

J2-1537

Reološke lastnosti in ostali transportni procesi hidrofilnih polimerov

1.1.1999―30.6.2001

Žumer Miha

74.

J2-1586

Zasnova integriranega produktnega modela gradbenega objekta

1.1.1999―30.6.2001

Rebolj Danijel

75.

J2-1607

Ozoniranje pesticidov v prisotnosti naravnih organskih snovi

1.1.1999―30.6.2001

Kurnik Jelka

76.

J2-1611

Nov model za trdnostno kontrolo zobniških dvojic

1.1.1999―30.6.2001

Flašker Jože

77.

J2-1615

Izračun hladilnih procesov s pomočjo statistične termodinamike

1.1.1999―30.6.2001

Marčič Milan

78.

J2-1634

Visokofrekvenčne hibridne senzorske strukture

1.1.1999―30.6.2000

Matko Vojko

79.

J1-1044

Razvoj in karakterizacija novih sol-gel materialov

1.1.1999―30.6.2001

Lobnik Aleksandra

80.

J1-1523

Ekofiziologija mehanorecepcije pri žuželkah

1.1.1999―30.6.2001

Devetak Dušan

81.

J1-1604

Opredelitev strukturnih lastnosti novih zeolitom podobnih poroznih materialov z metodo rentgenske difrakcije

1.1.1999―30.6.2001

Zabukovec Logar Nataša

82.

J2-2088

Vpliv strukturnih modifikacij na sorpcijske lastnosti in obarvljivost PA 6 vlaken

1.1.2000―30.6.2002

Strnad Simona

83.

J3-2085

Znacilnosti dominantnega folikla v nestimuliranem ciklusu

1.1.2000―30.6.2002

Vlaisavljević Veljko

84.

J6-3239

Racionalizem kot usmeritev in racionalnost kot metoda - dileme in nasprotja

1.7.2001―30.6.2004

Kante Božidar

85.

J6-3337

Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij

1.7.2001―30.6.2004

Jesenšek Marko

86.

J5-3269

Vpliv obdavčitve povezanih oseb na gospodarsko koncentracijo in na mednarodno konkurenčnost Slovenije

1.7.2001―30.6.2004

Pernek Franc

87.

J5―3299

Slovenski podjetniški monitor

1.7.2001―30.6.2004

Rebernik Miroslav

88.

J5―3444

Tržni vidiki konkurenčne sposobnosti podjetij

1.7.2001―30.6.2004

Snoj Boris

89.

J2-3479

Okolju prijazna hladila

1.7.2001―30.6.2004

Marčič Milan

90.

J1-3392

Študij kolektivnih fotovzbuditev za strukturno analizo XAFS

1.7.2001―30.6.2004

Padežnik Gomilšek Jana

91.

J3-4482

Značilnosti antralnih foliklov in zoritvena sposobnost jajčnih celic v pogojih in vitro

1.7.2002―30.6.2005

Vlaisavljević Veljko

92.

J1-6040

Biološka raznovrstnost dveh virusov vinske trte in njun pomen za rastlino

1.7.2004―30.6.2007

Ravnikar Maja

93.

J1-6577

Biodiverzitetni gradient v odvisnosti od biogeografskih, altitudinalnih in ekoloških dejavnikov

1.7.2004―30.6.2007

Kryštufek Boris

94.

J2-6020

Identifikacija konstrukcij, tal in defektov

1.7.2004―30.6.2007

Skrinar Matjaž

95.

J2-6251

Fizikalne in kemijske analize na novo odkrite intraosalne tekočine ter analize modela elastičnosti glave femurja

1.7.2004―30.6.2007

Doleček Valter

96.

J5-6218

Ekonomska analiza pravne ureditve Slovenije kot članice EU

1.7.2004―30.6.2007

Štiblar Franjo

97.

J5―6541

Od institucionalne k stvarni tranziciji v inovativno podjetje

1.7.2004―30.6.2007

Potočan Vojko

98.

J5-6553

Vpliv prava Evropske unije na slovenski davčno-pravni sistem

1.7.2004―30.6.2007

Škof Bojan

99.

J5-6602

Oblikovanje optimalne monetarne politike v procesu nominalne in realne konvergence tranzicijskih držav

1.7.2004―28.2.2007

Bernik Igor

100.

J5-6646

Ekstrinzična in intrinzična religioznost v medkulturni perspektivi

1.7.2004―30.6.2007

Flere Sergej

101.

J6-6078

Slovenski prevodi nemških besedil v obdobju 1848-1918: jezikovni in kulturni vplivi

1.7.2004―30.6.2007

Teržan-Kopecky Karmen

102.

J6-6284

Besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor

1.7.2004―30.6.2007

Jesenšek Marko

103.

J6-6308

Usoda slovenskih liberalcev v 20. stoletju - prvi del

1.7.2004―30.6.2007

Rozman Franc

104.

J1-7218

Algoritmi za analizo dodeljevanja lokacij

1.9.2005―31.8.2008

Cabello Justo Sergio

105.

J2-7018

Napredne biokemijske tehnologije v nanoprocesiranju vlaknotvornih polimerov

1.9.2005―31.8.2008

Kokol Vanja

106.

J5-7195

Analiza numeričnih metod za reševanje dinamičnih ekonomskih modelov

1.9.2005―31.8.2007

Bernik Igor

107.

J3-7141

Genetski dejavniki tveganja in farmakogenomika kompleksnih bolezni prebavil

1.9.2005―31.8.2008

Potočnik Uroš

108.

J3-7618

Funkcija endokrinih celic v bolezni in procesih kompenzacije

1.1.2006―31.12.2008

Slak Rupnik Marjan

109.

J4―9532

Kakovost hrane v odvisnosti od načina kmetijske pridelave

1.7.2007―30.6.2010

Bavec Martina

110.

J6-9446

Razvojne možnosti slovenskih obmejnih območij po vstopu Republike Slovenije v schengenski prostor

1.1.2007―31.12.2009

Bufon Milan

111.

J6-9566

Gospodarski vplivi na politične prelome na Slovenskem od predmarčne dobe do osamosvojitve 1991

1.1.2007―31.12.2009

Vodopivec Peter

112.

J1-9591

Molekularni mehanizmi toksičnosti listeriolizina

1.1.2007―31.12.2009

Anderluh Gregor

113.

J1-9368

Novi nanostrukturni materiali z ogromnim elektromehanskim odzivom, mehko elastičnostjo in nenavadnimi fizikalnimi lastnostmi

1.7.2007―30.6.2010

Kutnjak Zdravko

114.

J2-9374

Kompleksna analiza visokoresolucijskih slik SAR

1.1.2007―31.12.2008

Gleich Dušan

115.

J2-9742

Modeliranje spontanega govora in zelo pregibnih jezikov za podporo vodenim telekomunikacijskim storitvam

1.1.2007―31.12.2008

Žgank Andrej

116.

J5―9383

Marketinški viri podjetij v Sloveniji in njihov vpliv na tržno ter finančno uspešnost

1.1.2007―31.12.2008

Jagrič Timotej

117.

J3-0674

KVANTITAVNI PRIKAZ PERIFOLIKULARNE VASKULARIZACIJE IN OŽILJENJA CORPUS LUTEUMA PRI DOMINANTNEM FOLIKLU IZ NARAVNEGA CIKLUSA

1.2.2008―30.1.2011

Vlaisavljević Veljko

118.

J2-1176

Separacija in formulacija biološko aktivnih snovi izoliranih iz rastlinskih materialov

1.2.2008―30.1.2011

Knez Željko

119.

J1-0155

Vzorci, strukturna samo-organizacija ter magnetoelektriki v mešanicah nano-delcev in tekočih kristalov

1.2.2008―30.1.2011

Kralj Samo

120.

J7-2093

Spremembe v izraženosti genov možganih ob nastopu pubertete v odsotnosti spolnih hormonov

1.5.2009―30.4.2012

Majdič Gregor

121.

J1-2043

Grafi in sorodne matematične strukture

1.1.2009―30.4.2012

Brešar Boštjan

122.

J2-2067

Razvoj novih UV zaščitnih materialov

1.5.2009―30.4.2012

Fakin Darinka

123.

J3-2175

Gentski dejavniki tveganja in farmakogenomika kronično vnetne črevesne bolezni

1.5.2009―30.4.2012

Potočnik Uroš

124.

J3-2290

Tkivni modeli endokrinih bolezni

1.5.2009―30.4.2012

Slak Rupnik Marjan

125.

J5-2171

Ekološka kriminaliteta - kriminološki, viktimološki, kriminalnopreventivni, psihološki in pravni vidiki

1.5.2009―30.4.2012

Meško Gorazd

126.

J5―2173

DOVOLJ CELOVIT MODEL MERJENJA DOBREGA POčUTJA ZAPOSLENIH V TRANZICIJSKIH ORGANIZACIJAH S PRIMERJAVO INOVATIVNIH IN MANJ INOVATIVNIH

1.5.2009―30.4.2012

Mulej Matjaž

127.

J5-2198

Reforma nepravdnih postopkov

1.5.2009―30.4.2012

Rijavec Vesna

128.

J5-2294

VREDNOTNI PREMIKI V DRžAVAH NEKDANJE JUGOSLAVIJE

1.5.2009―30.4.2012

Flere Sergej

129.

J6-2238

Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora

1.5.2009―30.4.2012

Jesenšek Marko

130.

J6-3600

SLOVENSKI PREGOVORI KOT KULTURNA DEDIŠČINA: KLASIFIKACIJA IN REDAKCIJA KORPUSA

1.5.2010―30.4.2013

Stanonik Marija

131.

J6-3601

Frazeologija nemškega jezika. Nemško-slovenski medkulturni in kontrastivni vidiki.

1.5.2010―30.4.2013

Jesenšek Vida

132.

J6-3603

Slikarstvo in kiparstvo okoli leta 1400 severno in južno od Alp: med tradicijo in inovacijo

1.5.2010―30.4.2013

Hoefler Janez

133.

J1-3608

Preslikave na algebrah

1.1.2010―30.4.2013

Šemrl Peter

134.

J2-3623

Posebna optična vlakna za uporabo v optičnih senzorskih sistemih

1.5.2010―30.4.2013

Đonlagić Denis

135.

J1-4055

Fizika evolucijskih procesov

1.7.2011―30.6.2014

Perc Matjaž

136.

J1-4106

Izredno veliki grafi in omrežja

1.1.2011―30.6.2014

Mohar Bojan

137.

J1-4236

Načrtovanje, izdelava in vrednotenje biomimetičnih nanokompozitnih sistemov za učinkovito obnovo tkiv

1.7.2011―30.6.2014

Kristl Julijana

138.

J3-4252

Uporaba klasičnih in modernih molekularnih metod za etiološko opredelitev gastroenteritisov

1.1.2011―30.6.2014

Steyer Andrej

139.

J4―4187

Preučevanje mehanizmov odpornosti pri vrtni jagodi (Fragaria ananassa), fižolu (Phaseolus vulgaris) in papriki (Capsicum annuum) na glive iz rodu Colletotrichum - študije interakcije med rastlino in patogeno glivo

1.7.2011―30.6.2014

Štampar Franci

140.

J4-4250

Metagenomika za preučevanje in biorudarjenje bakterijskih lakaz za sonaravno ohranjanje okolja

1.7.2011―30.6.2014

Mandič Mulec Ines

141.

J5-4002

Vpeljava sodobne interdisciplinarne vsebine v izobraževanje - tekoči kristali

1.7.2011―30.6.2014

Čepič Mojca

142.

J2-4232

Magnetni nanodelci kot potencialni
nosilci biološko aktivnih substanc (temeljni raziskovalni projekt)

1.7.2011 - 30.6.2014

Maja Leitgeb

143.

J5―5545

Medkulturne razlike in stereotipi(zacija): prednost ali slabost
pri političnem in gospodarskem sodelovanju med državami nekdanje Jugoslavije

1.8.2013 - 31.7.2015

Boštjan Udovič

144.

J5-5548

Legitimnost in zakonitost policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij

1.8.2013 - 31.7.2016

Gorazd Meško

145.

J2-5496

Generiranje sintetične populacije kot
osnova za "activity-based" /"agent-based" mikrostimulacijske prometne modele

1.8.2013 - 31.7.2016

Marjan Lep

146.

J2-5479

Morfološki operatorji za razpoznavo
vzorcev v velikih oblakih točk

1.8.2013 - 31.7.2016

Borut Žalik

147.

J2-6750

Zelene tehnologije za procesiranje biomaterialov

1.7.2014 - 30.6.2016

Željko Knez

148.

J2-5495

Merjenje psihofizioloških parametrov kot vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega testiranja

1.8.2013―31.7.2016

Drnovšek Janko

149.

J5-5535

Razvijanje informacijske pismenosti študentov v podporo reševanja avtentičnih naravoslovnih problemov

1.8.2013―31.7.2016

Boh Podgornik Bojana

150.

J5-5537

Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti

1.8.2013―31.7.2016

Ferligoj Anuška

151.

J6-5560

Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza

1.8.2013―31.7.2016

Mikolič Vesna

152.

J1-6736

Mikrovalovna kataliza in kemijska karcinogeneza

1.1.2013 - 31.7.2016

Bren Urban

153.

J2-6764

Algoritmi modeliranja dinamike ekosistemov z metodami matematične morfologije in teorije mrež

1.7.2014 - 30.6.2017

Borut Žalik

154.

J3-6785

Genetika in farmakogenomika kronične vnetne črevesne bolezni ingenetsko povezanih kroničnih imunskih bolezni

1.7.2014 - 30.6.2017

Uroš Potočnik

155.

J2-6760

Bio-odzivni sistemi na osnovi magnetno-optično sklopljenih nanomaterialov za inovativno zdravljenje kožnih rakavih obolenj

1.7.2014―30.6.2017

Šturm Sašo

156.

J2-6779

Novi elektrokalorični materiali za novo ekološko prijazno dielektrično tehnologijo hlajenja

1.7.2014―30.6.2017

Kutnjak Zdravko

157.

J3-6789

Patogeni mehanizem podaljšanih heksanukleotidnih ponovitev v genu C9orf72 pri nevrodegeneraciji

1.7.2014―30.6.2017

Rogelj Boris

158.

J1-6727

Novi scintilacijski detektorji za precizijske eksperimente v fiziki osnovnih delcev

1.7.2014―30.6.2017

Križan Peter

159.

J1-6744

Razvoj polimerov z molekularnimi odtisi in njihova uporaba na področju okoljske in bio-analitike

1.7.2014 - 30.6.2017

Kosjek Tina

160.

J2-6774

Natančni eksperimenti in simulacije za razumevanje in napoved kavitacijske erozije

1.7.2014―30.6.2017

Dular Matevž

161.

J5-6822

Medijatizacija javnega življenja: protislovja v sferi politike in
vsakdanjega življenja

1.7.2014―30.6.2017

Splichal Slavko

162.

J6-6848

Profano v sakralnem: reprezentacija posvetnih interesov v cerkveni umetnosti

1.10.2014―30.9.2017

Oter Gorenčič Mija

163.

J1-5436

Nove metode za detekcijo delcev s sevanjem Čerenkova

1.8.2013 ―31.7.2017

Križan Peter


Aplikativni raziskovalni projekti v izvajanju, v katerih sodeluje Univerza v Mariboru

Zap. Štev.

Šifra

Naslov

Obdobje trajanja

Vodja

1.

L2-7576

Razvoj naravnih nano-učinkovitih adsorbentov in filtrirnih membran za čiščenje pralnih kopeli in njihovo naknadno (in-situ) ponovno uporabo med
gospodinjskim procesom tekstilnega pranja

1.3.2016 - 28.2.2019

Vanja Kokol

2.

L5-8237

Metodologija izdelave integralnega modela
transporto-skladiščnih procesov za povečanje učinkovitosti intralogističnega sistema

1.5.2017 - 30.4.2020

Tone Lerher

3.

L7-8282

Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne

1.6.2017 - 31.5.2020

Franci Lazarini

4.

L2-7556

Sinhroni usmernik za velike tokove v sistemih za uporovno točkovno varjenje

1.3.2016 - 28.2.2019

Drago Dolinar

5.

L2-7633

Načrtovanje trajnostnih in energijsko samozadostnih procesov na osnovi obnovljivih virov

1.3.2016 - 28.2.2019

Zdravko Kravanja

6.

L2-8163

Razvoj metod za izračun nevtronskega polja v zadrževalnem hramu tlačnovodne jedrske elektrarne

1.5.2017 - 30.4.2020

Trkov Andrej

7.

L2-8178

Nevrofiziološko in kognitivno profiliranje vozniških sposobnosti

1.5.2017 - 30.4.2020

Sodnik Jaka

8.

L5-7626

Pametne IKT rešitve za aktivno in zdravo staranje: Integriranje storitev neformalne e-oskrbe v Sloveniji

1.3.2016 - 28.2.2019

Dolničar Vesna

9.

L5-8245

Razvoj modela spremljanja športnih poškodb za učinkovitejšo preventive, diagnostiko in rehabilitacijo

1.5.2017 - 30.4.2020

Pišot Rado

10.

L6-8262

Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti

1.5.2017 - 30.4.2020

Seražin Helena

11.

L7-7566

Napredne hemokompatibilne površine žilnih opornic

1.3.2016 - 28.2.2019

Junkar Ita

12.

L7-8269

Novi pristopi za boljša biološka zdravila

1.5.2017 - 30.4.2020

Konc Janez

Zaključeni aplikativni projekti

Zap. št.

Šifra

Naslov

Trajanje

Vodja

1.

L2-0766

Daljinski hladilni sistem

1.7.1998―30.6.2001

Poredoš Alojz

2.

L2-0796

Aktivni magnetni ležaji

1.7.1998―30.6.2001

Dolinar Drago

3.

L2-0811

Študij interakcij vpliva toplote vlage in napetosti na tekstilni material - oblačilo

1.7.1998―30.6.2001

Geršak Jelka

4.

L2-0841

Adaptivno modeliranje programskih procesov in njihova implementacija

1.7.1998―30.6.2001

Rozman Ivan

5.

L5-0527

Vpliv gostote stavbnih zemljišč na stroške njihovega opremljanja

1.7.1998―30.6.2001

Premzl Vilibald

6.

L5-0620

Prevzemi podjetji in mehanizmi za obrambo pred njimi

1.7.1998―31.10.1998

Kocbek Marijan

7.

L5-0887

Nadaljnje usklajevanje slovenske korporacijske zakonodaje

1.7.1998―30.6.2001

Ivanjko Šime

8.

L5-0971

Prevzemi podjetij in mehanizmi za obrambo pred njimi

1.11.1998―30.6.2001

Kocbek Marijan

9.

L4―0719

Raziskave fiziološkega ravnotežja med rastjo in rodnostjo pri jablanah

1.7.1998―30.6.2001

Tojnko Stanislav

10.

L4-1688

Gospodarjenje na traviščih, floristična pestrost in trpežnost rastlin

1.1.1999―30.6.2001

Kramberger Branko

11.

L5-1507

Vpliv računalniško podprtega izobraževanja pri predmetu fizike na spoznavne procese

1.1.1999―30.6.2001

Jaušovec Norbert

12.

L2-1017

Razvoj preskuševalnih metod za določevanje lomnomehanskih karakteristik cementnih kompozitov

1.1.1999―30.6.2001

Šajna Aljoša

13.

L2-1248

Modifikacija heterogenih polimernih odpadkov

1.1.1999―30.6.2001

Radonjič Gregor

14.

L2-1302

Nosilnost temeljev na pobočjih

1.1.1999―30.6.2001

Škrabl Stanislav

15.

L2-1346

Matrični pretvorniki z visokofrekvenčnimi resonančnimi povezovalnimi krogi

1.1.1999―30.6.2001

Milanovič Miro

16.

L2-1503

Razvoj hidravličnih karakteristik vodnih turbin

1.1.1999―30.6.2000

Škerget Leopold

17.

L2-1506

Strukture električnih pogonov

1.1.1999―30.6.2001

Hribernik Božidar

18.

L2-1519

Verifikacija in validacija računalniških programov procesnega strojništva

1.1.1999―30.6.2001

Marn Jure

19.

L2-1583

Raziskave, razvoj in izdelava merilnih in kalibracijskih metod in sistemov za navoje

1.1.1999―30.6.2000

Šostar Adolf

20.

L2-1588

Vpliv trdnostne neenakosti na lomno obnašanje v primeru povišane omejitve

1.1.1999―30.6.2001

Gubeljak Nenad

21.

L2-1597

Aplikacija novih postopkov geološko geotehničnih preiskav v gradbeništvu

1.1.1999―30.6.2001

Žlender Bojan

22.

L2-1605

Izdelava referenčnega modela poslovno tehnološkega sistema RMPTS za orodjarsko dejavnost

1.1.1999―30.6.2001

Balič Jože

23.

L2-1606

Sistem zagotavljanja orodij za srednje veliko podjetje

1.1.1999―30.6.2001

Čuš Franc

24.

L2-1638

Model barvnega upravljanja tekstilnih izdelkov

1.1.1999―30.6.2001

Golob Vera

25.

L2-1640

Insist - inteligentni sistemi v medicini: primer dojenja

1.1.1999―30.6.2001

Kokol Peter

26.

L2-1641

Mehko krmiljenje varjenja v zasčitni atmosferi (fuzzy MIG/MAG)

1.1.1999―30.6.2000

Novak Bojan

27.

L1-2070

Dicianooksirani in (alfa)-Halopiruvamidi v sintezi novih potencialno biokativnih spojin

1.1.2000―30.6.2002

Toplak Renata

28.

L2-2426

Analitične in numerične metode reševanja elastodinamičnih problemov polprostora

1.1.2000―30.6.2002

Premrov Miroslav

29.

L2-3271

Določanje obratovalne trnosti nosilca protiuteži goseničnega žerjava

1.7.2001―30.6.2004

Kramberger Janez

30.

L2-3302

Informacijski sistem za projektno vodenje proizvodnje v strojegradnji

1.7.2001―30.6.2004

Brest Janez

31.

L2-3315

Raziskava vpliva površinskih značilnosti trdih prevlek na tribološke lastnosti mazanih površin

1.7.2001―30.6.2004

Podgornik Bojan

32.

L2-3383

Določitev dinamične lomne žilavosti varjenih konstrukcij

1.7.2001―30.6.2004

Praunseis Zdravko

33.

L2-3436

Mehko krmiljenje digitalnih varilnih izvorov za MIG/MAG elektroobločna postopka varjenja

1.7.2001―30.6.2004

Golob Marjan

34.

L2-3440

Posebni elektromotrji za sodobne servopogone

1.7.2001―30.6.2003

Šafarič Riko

35.

L2-3446

Zanesljivost grajenih krmilnih sistemov

1.7.2001―30.6.2004

Verber Domen

36.

L4―3245

Možnost vzpodbujanja konkurenčnosti kmetij v hribovskih območjih SV Slovenije z aktiviranjem zaraščenih površin

1.7.2001―30.6.2005

Borec Andreja

37.

L5-3259

Položaj, potencial in vlog malih in srednjih podjetij v Sloveniji z vidika razvojnih programov EU

1.7.2001―30.6.2003

Knez Rajko

38.

L2-4435

Nov sistem srednjenapetostnih daljnovodov

1.7.2002―30.6.2004

Pihler Jože

39.

L3-5208

Metodologija napovedi in merjenja pljučne zmogljivosti pri osebah z živčnomišičnimi boleznimi in pri osebah s telesnimi deformacijami

1.1.2003―31.12.2005

Zupan Anton

40.

L5-5197

Algoritmi hibridne selekcije za razporejanje z evolativnim računanjem

1.1.2003―31.12.2004

Kljajić Miroljub

41.

L5-5247

Koorporacijska upravljalska struktura

1.1.2003―31.12.2005

Kocbek Marijan

42.

L2-5078

Razvoj tehnologije izdelave srebrnih trakov različnih dimenzij

1.1.2003―31.12.2005

Križman Alojz

43.

L2-5140

Elektronsko komutirani elektromotorji za posebne namene

1.1.2003―31.12.2004

Štumberger Bojan

44.

L2-5196

Napredni komunikacijski kodeki za uporabo v mobilnih omrežjih

1.1.2003―31.12.2004

Mohorko Jože

45.

L2-5202

Izboljšanje tehnike upravljanja železniškega prometnega podsistema ob upoštevanju kriterija nezmanjšane prometne varnosti

1.1.2003―31.12.2004

Lipičnik Martin

46.

L2-5274

Optični senzorji za avtomatsko ugotavljanje voznih pogojev, nadzor in štetje cestnega prometa

1.1.2003―31.12.2005

Đonlagić Denis

47.

L2-5368

Razvoj biotehnoloških procesov plemenitenja tekstilij z uporabo encimov

1.1.2003―30.6.2005

Golob Vera

48.

L2-5407

Programski paket za kontrolo zunanje zaščite pred učinkom strele

1.1.2003―31.12.2004

Voršič Jože

49.

L2-6066

Karakterizacija efektivne površine bata tlačne tehtnice z dimenzijskimi meritvami

1.7.2004―30.6.2007

Milun Milorad

50.

L2-6164

Ekspertni sistem za načrtovanje, vodenje in regulacijo asihronskega motorja

1.2.2004―30.1.2007

Lahajnar Franc

51.

L2-6255

Razvoj visoko kakovostnih higienskih in medicinskih tekstilij

1.7.2004―30.6.2007

Gregor Svetec Diana

52.

L2-6330

Študij odnosa med deformacijo in relaksacijo tkanin z dodatnim elastanom pri polaganju

1.7.2004―30.6.2007

Geršak Jelka

53.

L2-6385

Raziskave vplivov na povečanje izklopne zmogljivosti plinskega odvodnika

1.7.2004―30.6.2006

Bizjak Martin

54.

L2-6445

Raziskave merjenja zahtevnih obdelovancev z laserinterferometrom

1.7.2004―30.6.2006

Čuš Franc

55.

L2-6469

Optimiranje podpornih konstrukcij

1.7.2004―30.6.2007

Trauner Ludvik

56.

L2-6525

Analiza virtualnega prototipa s spletnimi orodji

1.7.2004―30.6.2007

Jezernik Anton

57.

L2-6547

Širokopasovna brezžična dostopovna omrežja

1.7.2004―30.6.2007

Kandus Gorazd

58.

L2-6606

Medijski strežnik - IVR: sistem avtomatskega razpoznavanja izoliranih besed

1.7.2004―30.6.2006

Kačič Zdravko

59.

L2-6672

Raziskave kontaminacije z radionuklidi vlažnih zemljin ob odlagališču jedrskih odpadkov

1.7.2004―30.6.2007

Korošak Dean

60.

L2-6685

Ciklični triosni preizkusi zemljin

1.7.2004―30.6.2007

Žlender Bojan

61.

L4―6012

Analiza trgovinskih tokov in primerjalnih prednosti agro-živilskih proizvodov

1.7.2004―30.6.2007

Turk Jernej

62.

L4―6349

Raziskave še nepojasnjene rasti, sestave in reoloških lastnosti semena zrnatega ščira

1.7.2004―30.6.2007

Bavec Franc

63.

L4―6376

Zanesljivost NIR spektroskopije za ocenjevanje kakovosti prašičjega mesa

1.7.2004―30.6.2007

Čandek Potokar Marjeta

64.

L4―6470

Akumulacija dušika, čas zaoravanja in rezidualni učinki dosevkov za ozelenitev tal

1.7.2004―30.6.2007

Kramberger Branko

65.

L5-6652

Pravni položaj managerjev

1.7.2004―30.6.2007

Vodovnik Zvone

66.

L5-6708

Referenčni model za nadaljnje vključevanje e-poslovanja v pravni sistem

1.2.2004―30.1.2007

Rijavec Vesna

67.

L5-6708

Referenčni model za nadaljnje vključevanje e-poslovanja v pravni sistem

1.2.2004―30.1.2007

Rijavec Vesna

68.

L6-6110

Življenje in delo pomembnih osebnosti severovzhodne Slovenije

1.7.2004―30.6.2007

Vovko Andrej

69.

L1-6018

2-iminokumarinski derivati kot potencialni proteinski markerji in antitumorni agensi

1.7.2004―30.6.2007

Majcen Le Marechal Alenka

70.

L1-7001

Kartiranje flore Sečoveljskih solin in vzgoja avtohtonih vrst osočnikov

1.9.2005―31.8.2008

Nečemer Marijan

71.

L2-7190

Teoretična in eksperimentalna analiza nove tehnologije 'exstradosed' gradnje mostov

1.9.2005―31.8.2008

Dobrila Peter

72.

L2-7228

Alternativna belilna sredstva

1.9.2005―31.8.2008

Forte Tavčer Petra Eva

73.

L2-7560

Načrtovanje in vodenje naprednega sistema za točkasto varjenje

1.9.2005―31.8.2007

Štumberger Gorazd

74.

L2-7096

Razvoj nove dentalne zlitine z visoko vsebnostjo Au

1.9.2005―31.12.2008

Kramberger Janez

75.

L2-7158

Razvoj postopkov akustičnega modeliranja v sistemu razpoznavanja govora, delujočega na VOIP-omrežju

1.9.2005―31.8.2007

Kačič Zdravko

76.

L2-7174

Uporaba sončne energije in toplotne črpalke za proizvodnjo toplotne energije

1.1.2006―31.12.2008

Marčič Milan

77.

L2-9274

Okoljsko sprejemljiva vodna energija

1.1.2007―31.12.2009

Vrhovšek Danijel

78.

L2-9304

Integrirani sistem za zajemanje in merjenje senzorskih parametrov ter avtomatično kalibracijo merilnih sistemov

1.7.2007―30.6.2010

Vodopivec Andrej

79.

L2-9318

Razvoj tekstilij iz novih vlaken iz obnovljivih surovinskih virov

1.1.2007―31.12.2009

Rijavec Tatjana

80.

L2-9323

Razvoj naprednih sanitetnih materialov

1.1.2007―31.12.2009

Fras Zemljič Lidija

81.

L2-9466

Geotehnične smernice za načrtovanje črpalne hidroelektrarne Kozjak

1.1.2007―31.12.2009

Trauner Ludvik

82.

L2-9472

Analiza sedimentacije v akumulacijskem jezeru Boštanj

1.1.2007―31.12.2009

Dolinar Bojana

83.

L2-9493

Razvoj optičnega senzorskega sistema za nedestruktivno kontrolo kvalitete embaliranih mesnih izdelkov

1.7.2007―30.6.2010

Lobnik Aleksandra

84.

L2-9713

Dinamična trdnost lasersko rezanih elementov konstrukcije

1.1.2007―31.12.2009

Kramberger Janez

85.

L2-9717

Vgrajeni inteligentni sistemi pri elektroobločnih postopkih varjenja

1.1.2007―31.12.2009

Golob Marjan

86.

L4―9577

Raziskave še nepojasnjene rasti, razvoja in sestave semen alternativnih oljnic

1.1.2007―31.12.2009

Bavec Franc

87.

L7-9070

Izobraževanje o ekoremediacijah z uporabo informacijskih tehnologij

1.1.2007―31.12.2009

Vrhovšek Danijel

88.

L1-9338

Telekomunikacijska omrežja, problemi hanojskega stolpa in algoritmi

1.1.2007―31.12.2009

Klavžar Sandi

89.

L2-0032

Obdelava odpadnih voda iz pralnic v membranskem bioreaktorju

1.2.2008―30.1.2011

Šostar - Turk Sonja

90.

L2-0221

Hibridno adaptivni nadzor procesa frezanja z oblikovnim frezalom

1.2.2008―30.1.2011

Čuš Franc

91.

L2-0330

Razvoj postopkov in obdelav za izboljšanje hemokompatibilnosti polietilentereftalatnih površin

1.2.2008―30.1.2011

Stana Kleinschek Karin

92.

L2-0388

Razvoj elektronske merilne platforme powerq4

1.2.2008―30.1.2011

Flašker Jože

93.

L3-0328

Ocena glomerulne filtracije-primerjava in pomen različnih označevalcev

1.2.2008―30.1.2011

Hojs Radovan

94.

L3-0361

Razvoj funkcionalnih medicinskih celuloznih tamponov za ginekološko uporabo

1.2.2008―30.1.2011

But Igor

95.

L3-2319

Morfološke spremembe notranje karotidne arterije po vstavitvi žilne opornice

1.5.2009―30.4.2012

Flis Vojko

96.

L2-0981

Integralni model optimizacije notranje logistike za fleksibilnost proizvodnega sistema

1.2.2008―30.1.2011

Potrč Iztok

97.

L2-1067

Numerična in eksperimentalna analiza nestacionarnih pojavov v reverzibilnih črpalkah-turbinah

1.2.2008―30.1.2011

Škerget Leopold

98.

L2-1180

Energetsko visoko učinkoviti hibridni sinhronski motorji s trajnimi magneti

1.2.2008―30.1.2010

Štumberger Bojan

99.

L3-2363

Uporaba izražanja izbranih genov kot novih potencialnih označevalcev pri diagnostiki in prognozi raka prostate

1.5.2009―30.4.2012

Kokalj Vokač Nadja

100.

L5-2245

Semantično napreden storitveno usmerjen portal za upravljanje informacij in znanja

1.1.2009―30.4.2012

Jurič Branko Matjaž

101.

L7-2139

Plazemska obdelava umetnih žil

1.5.2009―30.4.2012

Mozetič Miran

102.

L1-2084

Senzorsko zaznavanje roka uporabe pakiranih mesnih izdelkov

1.5.2009―30.4.2012

Lobnik Aleksandra

103.

L1―2174

Novi originalno razviti krmilni dodatki na osnovi vodotopnega coq10, njihov vpliv na ekonomičnost proizvodnje in zdravstveno stanje piščancev in kokoši nesnic med industrijsko vzrejo.

1.5.2009―30.4.2012

Prošek Mirko

104.

L2-2060

Energetsko visoko učinkovit sistem brezsenzorskega vodenja električnih strojev za zelo široko območje hitrosti

1.5.2009―30.4.2012

Štumberger Gorazd

105.

L2-2071

Razvoj novih selektivnih materialov za odstranitev organskih onesnaževal iz tekstilne odpadne vode po fotokemijski obdelavi

1.1.2009―30.4.2012

Majcen Le Marechal Alenka

106.

L2-2100

Razvoj nove generacije trdih prevlek s pulznim naprševanjem

1.5.2009―30.4.2012

Panjan Peter

107.

L2-2269

Izdelava in karakterizacija inovativnih, litih, lahkih in sestavljenih kompozitnih materialov

1.5.2009―30.4.2011

Mrvar Primož

108.

L2-2279

Funkcionalizacija vlaken z nanoprevlekami

1.5.2009―30.4.2012

Sfiligoj Smole Majda

109.

L2-2303

Razvoj modificirane robustne varilne naprave za MIG/MAG varjenje visokotrdnostnih jekel

1.5.2009―30.4.2012

Grum Janez

110.

L2-2358

Več-fazni dvosmerni DC - DC pretvorniški sistem za hibridna in električna vozila

1.5.2009―30.4.2012

Milanovič Miro

111.

L4-3641

Biotehnološki procesi obdelave lignoceluloznih materialov

1.5.2010―30.4.2013

Pohleven Franc

112.

L2-3650

Obdelava velikih količin geometrijskih podatkov LIDAR

1.5.2010―30.4.2013

Žalik Borut

113.

L2-3645

Trajnostno optimiranje integriranih biorafinerij

1.5.2010 - 30.4.2013

Peter Glavič

114.

L2-4060

Funkcionalizacija celuloznih materialov za razvoj novih sanitetnih ter medicinskih tekstilij

1.1.2011―30.6.2014

Fras Zemljič Lidija

115.

L2-4082

Modeliranje tokovnih in temperaturnih razmer v rotirajočih elementih

1.7.2011―30.6.2014

Škerget Leopold

116.

L2-4101

Razvoj naprednih procesov za doseganje visoko učinkovitih nano modificiranih tekstilnih materialov

1.7.2011―30.6.2014

Stana Kleinschek Karin

117.

L2-4107

Razvoj nove generacije toplotnih manikinov za namene vrednotenja opreme za zaščito in varovanje zdravja v ekstremnih pogojih bivanja in dela (x-termoman)

1.7.2011―30.6.2014

Balič Jože

118.

L2-4114

Razvoj novega 5khz varilnega transformatorja

1.7.2011―30.6.2014

Štumberger Gorazd

119.

L2-4124

Procesiranje polimerov z uporabo trajnostnih tehnologij

1.1.2011―30.6.2014

Knez Željko

120.

L2-4166

Sinteza dendroniziranih polipeptidov za uporabo v biomedicini

1.7.2011―30.6.2014

Žagar Ema

121.

L2-4173

Multifunkcionalne nanostrukturne prevleke za umetne vsadke - korozijski in tribokorozijski procesi

1.7.2011―30.6.2014

Kek Merl Darinka

122.

L2-4212

Tehnologija izdelave Au nano-delcev

1.7.2011―30.6.2014

Rudolf Rebeka

123.

L2-4283

Razvoj modela sistema za inteligentno podporo izbire ustreznega preaškastega materiala v procesu razvoja sintranih izdelkov

1.7.2011―30.6.2014

Flašker Jože

124.

L5-4319

Varnost pasivnih hiš pri potresu

1.7.2011―30.6.2013

Kilar Vojko

125.

L6-4181

Konvergenca medijev in kulturna transformacija bralcev

1.7.2011―30.6.2013

Kotnik Vlado

126.

L6-4157

Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, Slovenija: kronologija, kultura in paleookolje

1.7.2011―30.6.2014

Velušček Anton

127.

L6-4264

Uporniške preživetvene strategije na Slovenskem (16.-19. Stoletje)

1.1.2011―30.6.2014

Panjek Aleksander

128.

L6-4315

Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor

1.7.2011―30.6.2014

Murovec Barbara

129.

L7-4009

Funkcionalizacija biomedicinskih vzorcev s termodinamsko neravnovesno plinsko plazmo

1.7.2011―30.6.2014

Mozetič Miran

130.

L7-4035

Raziskave okolju prijaznih postopkov čiščenja delikatnih biomedicinskih komponent

1.7.2011―30.6.2014

Vesel Alenka

131.

L1-4311

Sedimenti v vodnih okoljih: geokemična in mineraloška karakterizacija, remediacija ter njihova uporabnost kot sekundarna surovina

1.7.2011―30.6.2014

Mladenovič Ana

132.

L2-5486

Biomedicinske zlitine s spominskim afektom

1.8.2013 - 31.7.2016

Rebeka Rudolf

133.

L2-5494

Več-parametrični optični vlakenski senzorji

1.8.2013 - 31.7.2016

Denis Đonlagić

134.

L2-5489

Mikro-razsmernik za sončne panele

1.8.2013 - 31.7.2016

Gorazd Štumberger

135.

L2-5492

Razvoj funkcionalnih tekstilij za nego
diabetičnega stopala

1.8.2013 - 30.7.2016

Karin Stana Kleinschek

136.

L4―5521

Reja merjaščkov ali imunokastracija: raziskave ukrepov za zmanjšanje vonja po merjascu in novih problemov kakovosti proizvodov

1.8.2013 - 31.7.2016

Čandek Potokar Marjeta

137.

L5-5550

Definicija neinvazivne metode vrednotenja mišične atrofije: od validacije do aplikacije

1.8.2013 - 31.7.2016

Šimunič Boštjan

138.

L7-5459

Grafovski modeli in algoritmi pri parametriziranju baznih postaj mobilne telefonije četrte generacije

1.8.2013 - 31.7.2016

Mohar Bojan

139.

L2-6776

Z zeoliti modificirani vlaknotvorni polimeri; izdelava, karakterizacija in aplikacija

1.7.2014 - 30.6.2017

Karin Stana Kleinschek

140.

L3-6805

Vpliv spletne aplikacije in spremljanja na kakovost predpisovanja zdravil, neželene dogodke povezane z zdravili in adherenco pri doma živečih starejših

1.7.2014 - 30.6.2017

Car Josip

141.

L7-6782

Funkcionalizacija polimernih kardiovaskularnih vsadkov za optimizacijo hemokompatibilnosti

1.7.2014 - 30.6.2017

Vesel Alenka


Podoktorski projekti v izvajanju, v katerih sodeluje Univerza v Mariboru

zap. štev. projetka

Šifra

Naslov

Obdobje trajanja

Vodja

1.

Z7-7169

Razvoj funkcionalno-gradientnih, večslojnih, bipolimernih membran za vodeno parodontalno regeneracijo

1.1.2016 - 31.12. 2018

Selestina Gorgieva

2.

Z2-8168

Združitev naprednih tehnik 3D tiskanja,
elektropredenja in "spin-coatinga" s podporo aktivnih substanc (zdravilnih učinkovin, celic, rastnih faktorjev) za razvoj naprednih materialov za učinkovito oskrbo kroničnih ran

1.5.2017 - 30.4.2019

Tina Maver

3.

Z2-8185

Razvoj numeričnega modela človeške roke za ergonomsko oblikovanje izdelkov

1.5.2017 - 30.4.2019

Gregor Harih

Zaključeni podoktorski projekti

zap. štev. projetka

Šifra

Naslov

Obdobje trajanja

Vodja

1.

V5-0438

Model evalvacije kakovosti izvajalcev programov usposabljanj strokovnih delavcev

1.9.2008―28.2.2010

Cencič Majda

2.

Z1-2032

Fizika konfliktov in njihova razrešitev

1.5.2009―30.4.2011

Perc Matjaž

3.

Z1-3292

Vpliv planarnih površin na dinamične lastnosti tekočih kristalov

1.7.2001―30.6.2004

Rovšek Barbara

4.

Z1―9602

Časovna analiza lokalnih in sistemskih sprememb v obrambni kemiji in anatomiji navadne smreke pri napadu podlubnikov

1.1.2007―31.12.2009

Urbanek Krajnc Andreja

5.

Z1-9629

Stohastika in kaos kot učinkovita promotorja kooperacije in reda v fizikalnih sistemih in družbi

1.7.2007―31.12.2008

Perc Matjaž

6.

Z2-0942

Analiza visokošolske tehnične didaktike in izdelava aplikacije za prenos tehničnih znanj

1.2.2008―30.1.2010

Ploj Virtič Mateja

7.

Z2-1062

Študija procesov v mehansko gnanih strojih za peskanje z namenom njihove uporabe za utrjevanje površin

1.2.2008―30.1.2010

Bombek Gorazd

8.

Z2-2035

Razvoj Robno Območne Integralske Metode za modeliranje turbulentnega toka v porozni snovi

1.5.2009―30.4.2011

Kramer Stajnko Janja

9.

Z2-2064

Kompaktni vlaknotvorni polimeri v sistemih biološkega čiščenja odpadnih vod - opredelitev interakcije in uporabnost

1.5.2009―30.4.2012

Ojstršek Alenka

10.

Z2-3268

Razvoj modela za analizo kontaktnih utrujenostnih poškodb

1.7.2001―30.6.2004

Fajdiga Gorazd

11.

Z2-3289

Razvoj robno-območne integralske metode za raziskave prenosnih pojavov v porozni snovi

1.7.2001―30.6.2004

Jecl Renata

12.

Z2-3469

Nadzor vodnega kamna z magnetno obdelavo vode

1.7.2001―30.6.2004

Črepinšek Lipuš Lucija

13.

Z2-3493

Celostno snovanje vgrajenih krmilnih sistemov

1.7.2001―30.6.2004

Gumzej Roman

14.

Z2-3523

Iskanje učinkovite metode za odstranjevanje reaktivnih barvil iz odpadnih voda

1.7.2001―31.12.2003

Slokar Yness March

15.

Z2-3678

Ontološko podprto pospeševanje uporabe e-storitev

1.5.2010―30.4.2012

Pavlič Luka

16.

Z2-4151

Razvoj magnetnih in prevodnih celuloznih materialov za absorpcijo elektromagnetnega valovanja

1.7.2011―30.6.2013

Hribernik Silvo

17.

Z2-5349

Načrtovanje in uporaba opreme za dinamično emulacijo mehanskih bremen

1.1.2003―31.12.2004

Trlep Mladen

18.

Z2-6317

Razvoj tehnologije izdelave kovinskih materialov, utrjenih s plinskimi porami nanometrske velikosti

1.7.2004―30.6.2006

Kosec Ladislav

19.

Z2-6398

Uporaba evolucijskih modelov za zagotavljanje robustnosti vgrajenih sistemov

1.7.2004―30.6.2006

Rozman Ivan

20.

Z2-6661

Stiskanje elementov, ki nastopajo pri metodah končnih elementov

1.7.2004―30.6.2006

Trlep Mladen

21.

Z2-6687

Študij evtektoidne premene v litem stanju pri sivi litini s kroglastim grafitom

1.7.2004―30.6.2006

Zupanič Franc

22.

Z2-6695

Inteligentni sistem za spremljanje in optimiranje visokohitrostnih procesov rezanja

1.7.2004―30.6.2006

Kopač Janez

23.

Z2-7076

Uvajanje kemijsko-termičnih razkuževalnih postopkov pranja bolnišničnih tekstilij

1.9.2005―31.8.2008

Šostar - Turk Sonja

24.

Z2-7140

Vpeljava plazemske tehnike za doseganje večje reaktivnosti celuloznih vlaken

1.9.2005―31.8.2007

Stana Kleinschek Karin

25.

Z2-7583

Razvoj merilnega sistema za sprotno spremljanje toplotne obdelave kovinskih materialov

1.9.2005―31.8.2007

Anžel Ivan

26.

Z2-7992

Vzporedne iterativne strategije reševanja problemov računalniške dinamike tekočin prostorskega toka

1.1.1996―30.6.2001

Hriberšek Matjaž

27.

Z2-7994

Optimalno projektiranje sistemov za vbrizgavanje goriva dizelskih motorjev

1.1.1996―30.6.2001

Kegl Breda

28.

Z2-8646

Mikromehanska analiza loma heterogenih inženirskih materialov

1.1.1996―30.6.2001

Ren Zoran

29.

Z2-9370

Računalniško modeliranje celičnih struktur pod vplivonm večosnih udarnih obremenitev

1.1.2007―31.12.2008

Vesenjak Matej

30.

Z2-9477

Izdelava kakovostnih betovonov in malt iz recikliranega agregata

1.1.2007―31.12.2008

Hanžič Lucija

31.

Z2-9646

Vpliv integracije podatkovnih virov javne uprave na uporabo E-storitev

1.1.2007―30.4.2008

Golob Izidor

32.

Z2-9744

Numerična simulacija turboletnega toka s hitrostno vrtinčno simulacijo velikih vrtin z metodo robnih elementov

1.1.2007―31.12.2008

Ravnik Jure

33.

Z4―3290

Učinek različnih tehnologij pridelovanja sadik jablane in vzgoje dreves na potek patogeneze po okužbi s fitoplazmo povzročiteljico...

1.7.2001―30.6.2004

Lešnik Mario

34.

Z5-0015

Razvoj in uvajanje sistema za podporo odločanju pri naročanju v nabavni logistiki

1.2.2008―30.1.2010

Kofjač Davorin

35.

Z5―3022

Razbremenilna logistika kot del okoljsko odgovorne filizofije podjetja

1.7.2001―30.6.2002

Logožar Klavdij

36.

Z5-3313

Analiza vpliva povratne informacije na večkriterijsko skupinsko odločanje z modeli sistemske dinamike

1.7.2001―31.12.2002

Škraba Andrej

37.

Z6-6174

Slovensko-hrvaški politični stiki od 1926 do 1929

1.7.2004―30.6.2006

Friš Darko

38.

Z2-5493

Bio in -nano integrirani procesi za ciljno
večfunckionalno obdelavo sintetičnih materialov

1.8.2013 - 31.7.2015

Mojca Božič

39.

Z1-6737

Razvoj zelenih mešanic korozijskih inhibitorjev za ksilinske postopke vrtin v industriji pridobivanja energentov

1.7.2014 - 30.6.2016

Finšgar Matjaž


Ciljni raziskovalni projekti v izvajanju, v katerih sodeluje Univerza v Mariboru

Zap. štev.

Šifra

Naslov

Obdobje trajanja

Vodja

1.

V4-1604

Dobrobit v povezavi z zdravstvenim varstvom perutnine ter prašičev v konvencionalnih in alternativnih sistemih rej

1.10.2016 – 30.9.2018

Manja Zupan

2.

V4-1611

Pridelava industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) v Sloveniji

1.10.2016 – 30.9.2019

Barbara Čeh

3.

V4-1612

Tehnologije za konkurenčnejšo pridelavo jabolk

1.10.2016 – 30.9.2019

Matej Stopar

4.

V4-1610

Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena

1.10.2016 – 30.9.2019

Viktor Jejčič

5.

V4-1601

Ocena stanja odpornosti škodljivih organizmov na fitofarmacevtska sredstva v Sloveniji

1.10.2016 – 30.9.2019

Andrej Simončič

6.

V4-1628

Spremljanje zalog ogljika v kmetijskih in gozdarskih rabah tal za poročanja o nacionalni bilanci ogljika

1.10.2016 – 30.9.2019

Borut Vrščaj

7.

V4-1608

Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje

1.10.2016 – 30.9.2019

Luka Juvančič

Zaključeni ciljni raziskovalni projekti

Zap. štev.

Šifra

Naslov

Obdobje trajanja

Vodja

1.

V4―6581

Vinogradniške tehnologije za izboljšanje kakovosti in gospodarnosti pridelave grozdja

1.10.1994―31.10.1998

Korošec-Koruza Zora

2.

V4―6589

Optimalizacija tehnike pridelave in ugotavljanje kakovosti krmn.rastlin

1.10.1994―31.10.1998

Kramberger Branko

3.

V5―6943

Gibanje cen in možnosti stabilizacijskih politik v procesu gospodarske transformacije

1.1.1994―31.12.1999

Kračun Davorin

4.

V5―9141

Mednarodne primerjave drobnoprodajnih cen in plač ter ocena potrebnih popravkov censkih disparitet v Sloveniji

1.12.1997―31.12.2000

Žižmond Egon

5.

V5-8580

Vloga zamejcev in izseljencev v procesu osamosvajanja in boja za mednarodno priznanje Republike Slovenije

1.1.1997―31.12.1999

Klemenčič Matjaž

6.

V2-9139

Zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja, varstvo voda

1.11.1997―31.8.1998

Kompare Boris

7.

V4―9118

Prehranski vplivi na kakovost živil živilskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti z vidi

1.10.1997―30.9.1999

Salobir Karl

8.

V4―9121

Biološko pridelovanje sadja

1.10.1997―30.9.2000

Štampar Franci

9.

V4―9122

Žlahtnjenje oljnih buč; oblikovanje grmičastih oblik oljnih buč

1.10.1997―30.9.2000

Ivančič Anton

10.

V4―9123

Zmanjšanje obremenitve tal in pridelkov z racionalnejšimi načini tehnične uporabe pesticidov

1.10.1997―30.9.2000

Berčič Stane

11.

V4―9127

Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU

1.1.1998―30.9.2001

Kovač Milena

12.

V4―9130

Določitev tehnoloških parametrov pridelave grozdja, potrebnih za rajonizacijo in vinogradniški kataster

1.10.1997―30.9.1999

Korošec-Koruza Zora

13.

V2-0168

Razvoj žičniškega sistema Republike Slovenije

1.10.1998―30.1.1999

Lipičnik Martin

14.

V4―9116

Slovensko kmetijstvo in evropske integracije

1.1.1998―30.9.2002

Erjavec Emil

15.

V5-0192

Statusnopravni problemi pravnih oseb na področju javnega prava

1.10.1998―30.6.1999

Pirnat Rajko

16.

V5-0193

Perspektive alternativnega reševanja civilnopravnih delovnih sporov kot načina razbremenjevanja sodišč v RS

1.10.1998―28.2.1999

Končar Polonca

17.

V4―0199

Razvoj metod v integriranem pridelovanju sadja

1.10.1998―30.9.2000

Tojnko Stanislav

18.

V4―0278

Razvoj tehnoloških postopkov v integrirani pridelavi grozdja in uskladitev smernic z normativi EU

1.11.1999―31.10.2001

Vršič Stanko

19.

V4―0293

Alternativa-zrnati ščir:prilagodljivost, biološki potencial,ekološko pridelovanje in raba v Sloveniji

1.11.1999―31.10.2001

Bavec Franc

20.

V4―0294

Žlahtnenje hmelja-vzgoja kultivarjev z visoko vsebnostjo alfa kislin

1.11.1999―31.10.2001

Ferant Nataša

21.

V4―0295

Razvoj metod in orodij za odkrivanje,kontrolo, nadzor in eradikcalijo karantenskega organizma Verticillium spp. V Sloveniji

1.11.1999―31.10.2001

Simončič Andrej

22.

V4―0297

Prilagajanje meril za izvajanje nadzirane pridelave sadja po pravilih SIPS zahtevam EU

1.11.1999―31.10.2001

Tojnko Stanislav

23.

V4―0300

Okoljsko primernejše tehnologije pridelave jabolk in jagodičja

1.11.1999―31.10.2001

Stopar Matej

24.

V4―0303

Prehranski vplivi na kakovost živil

1.11.1999―31.10.2001

Salobir Janez

25.

V4―0308

Gnojenje pšenice z dušikom

1.11.1999―31.10.2001

Bavec Franc

26.

V5-0242

Pravna ureditev in upravna praksa na področju urejanja prostora

1.10.1999―30.11.2000

Premzl Vilibald

27.

V5-0248

Oblikovanje opoyaovalnih in ocenjevalnih lestvic razvoja otrokovega samozaznavanja

1.6.1999―30.1.2002

Cugmas Zlatka

28.

V5-0251

Izobraževanje učiteljev naravoslovja v prenovljeni osnovni šoli

1.6.1999―31.8.2001

Bajd Barbara

29.

V4-0365

Škodljivci in bolezni v gozdovih Slovenije ter varstvo gozdov

1.9.2000―30.9.2003

Krajnčič Božidar

30.

V5―0382

Sistem kratkoročnih indikatorjev gospodarske konjunkture

1.11.2000―31.3.2001

31.

V4-0388

Vzpostavljanje računalniške informacijske podpore za spremljanje tehnoloških odločitev pri integriranem varstvu poljšin pred pleveli

1.10.2000―30.9.2003

Lešnik Mario

32.

V4―0388

Vzpostavljanje računalniške informacijske podpore za spremljanje tehnoloških odločitev pri integriranem varstvu poljšin pred pleveli

1.10.2000―30.9.2003

Lešnik Mario

33.

V4―0406

Oživitev travniških sadovnjakov v Sloveniji

1.10.2000―30.9.2003

Tojnko Stanislav

34.

V4―0409

Ekonomska analiza diverzificirane proizvodnje na manjših sadjarskih obratih pri procesu približevanja slovenskega kmetijstva v evropski

1.10.2000―30.9.2003

Turk Jernej

35.

V4―0421

Večnamenska vloga podorin v kmetijski pridelavi

1.10.2000―30.9.2003

Kramberger Branko

36.

V5-0326

Pravičnost v izobraževanju - družbene neenakosti v izobraževanju

1.7.2000―30.6.2002

Flere Sergej

37.

V1-0480

Raziskava v podporo uresničitvi Kjotskega protokola

1.11.2001―31.10.2002

Tomšič Mihael Gabrijel

38.

V4―0590

Analiza prireje volovskega mesa na kmetijah demografsko ogroženih območij severovzhodne Slovenije

1.11.2001―31.10.2005

Volk Marko

39.

V5―0523

Spodbujanje podjetništva

1.11.2001―31.10.2002

Žižek Jan

40.

V5―0537

Slovenija v multikulturnem okolju in mednarodnih integracijah

1.11.2001―31.10.2003

Bobek Vito

41.

V5―0539

Interdependenčni model slovenskega gospodarstva za simulacijo scenarijev ekonomske politike

1.11.2001―30.11.2005

Beko Jani

42.

V5―0540

Analiza in nadgradnja sistema vodilnih kazalcev gospodarske konjunkture in konjunkturne analize

1.11.2001―31.10.2006

Strašek Sebastjan

43.

V5-0584

Ustreznost indikatorjev družbene izključenosti in neenakosti v terciarnem izobraževanju

1.11.2001―31.10.2004

Flere Sergej

44.

V2―0500

Možnosti in ekonomski učinki on-line študija na daljavo v Sloveniji

1.1.2002―31.10.2004

Lesjak Dušan

45.

V2-0504

Metodologija enotnega vzpostavljanja sistemov vodenja kakovosti v informacijski družbi

1.1.2002―31.10.2004

Vajde Romana

46.

V2-0510

PROVIP - Predstavitev, ovrednotenje in izbira paradigem razvoja

1.1.2002―31.10.2004

Kokol Peter

47.

V2-0692

Razvojne možnosti JPP in poselitve v RS

1.10.2002―30.1.2004

Sever Drago

48.

V2-0711

Ocena učinkov operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v Sloveniji (v skladu s Kjotskim protokolom)

1.10.2002―30.9.2003

Tomšič Mihael Gabrijel

49.

V4―0454

Stanje kmetijskih strojev in opreme v Sloveniji; tehnološka učinkovitost, dohodkovna zanimivost, ekološka primernost

1.1.2002―31.10.2003

Jejčič Viktor

50.

V4―0465

Pridelovanje in ocena konkurenčnosti pridelkov alternativnih poljščin

1.1.2002―31.10.2004

Bavec Franc

51.

V4―0739

Biološki način zatiranja trtne uši s podlago 'Brner' in njen vpliv na rast in rodnost vinske trte ter kompatibilnost z nekaterimi sortami

1.10.2002―30.9.2007

Vršič Stanko

52.

V4―0743

Razvoj novih tehnik pridelave bučevk (oljne buče, lubenice), primernih za ekološko kmetovanje

1.10.2002―30.9.2005

Bavec Franc

53.

V4―0744

Sodobnim trendom in klimatskim spremembam prilagojene tehnologije pridelovanja lucerne

1.10.2002―30.9.2005

Klemenčič Stane

54.

V4―0752

Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol

1.10.2002―30.9.2005

Meglič Vladimir

55.

V5―0601

Prevzemi in koncentracije

1.10.2002―30.9.2004

Bešter Janez

56.

V5―0603

Učinki (de)regulacije cen in analiza relativnih maloprodajnih cen v Sloveniji

1.10.2002―30.9.2004

Ovin Rasto

57.

V5―0612

Vpliv necarinskih trgovinskih ovir na obseg in konkurenčnost slovenskega izvoza v EU

1.10.2002―31.3.2004

Bobek Vito

58.

V5-0635

Proučevanje možnosti novih pristopov in analiza dilem pri uvajanju nejezikovnih vsebin v jezikovni pouk v srednjih šolah v Sloveniji

1.10.2002―30.9.2005

Lipavic Oštir Alja

59.

V5-0638

Didaktični vidiki uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije - IKT (poučevanje in učenje)

1.10.2002―30.9.2004

Gerlič Ivan

60.

V5-0639

Poučevanje in učenje s sodobnimi tehnologijami za osebe s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni)

1.10.2002―30.9.2004

Debevc Matjaž

61.

V5-0647

Didaktični vidiki informacijske in komunikacijske tehnologije na področju upravljanja odločitvenih znanj

1.10.2002―30.9.2004

Rajkovič Vladislav

62.

V5-0668

Modeli informatizacije vrtcev, šol in zavodov

1.10.2002―30.9.2004

Divjak Saša

63.

V5-0801

Razvoj integriranega programskega okolja za poučevanje in učenje na daljavo

1.1.2003―31.8.2004

Dinevski Dejan

64.

V5―0809

Slovenski podjetniški observatorij in Globalni podjetniški monitor

1.10.2003―30.9.2006

Rebernik Miroslav

65.

V5―0810

Vzpostavitev modela za spremljanje globalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva

1.10.2003―30.9.2005

Bobek Vito

66.

V5-0823

Vpliv socialno-ekonomskega položaja družin in enake možnosti s predlogi ukrepov

1.10.2003―30.9.2006

Flere Sergej

67.

V5-0833

Model vseživljenskega izobraževanja za visoko šolstvo v Sloveniji

1.10.2003―30.9.2005

Dinevski Dejan

68.

V5-0841

Pomen in vloga razvoja mest in drugih naselij za prostorski razvoj Slovenije

1.10.2003―30.9.2005

Sitar Metka

69.

V5―0859

Tržni potenciali posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in oblikovanje tržnih strategij na ciljnih trgih

1.10.2003―30.9.2005

Snoj Boris

70.

V5―0869

IPP - integrirana pridelava hrane

1.10.2003―30.9.2006

Bavec Franc

71.

V2-0802

Analiza eksternih stroškov prometa

1.10.2003―30.9.2004

Lep Marjan

72.

V2-0889

Optimalno izkoriščanje podatkovnih virov pri podatkovnem rudarjenju

1.10.2003―30.9.2005

Welzer Družovec Tatjana

73.

V2-0893

Integriran sistem za slovenski govor s poudarkom na razvoju in uporabi baz izgovorjav

1.10.2003―30.9.2005

Šef Tomaž

74.

V2-0895

Razvoj in vrednotenje jezikovnih virov in komponent za strojno simultano prevajanje slovenskega govora (projekt PREGO)

1.10.2003―30.9.2005

Kačič Zdravko

75.

V2-0898

Metodologija razvoja integriranih informacijskih rešitev v konvergenčnem okolju

1.10.2003―30.9.2005

Rozman Ivan

76.

V4―0864

Ocena tržnih možnosti za izdelek 'Prekmurska šunka'

1.10.2003―30.9.2005

Čandek Potokar Marjeta

77.

V4―0865

Spremljanje stanja tal in omejitve za ekološko kmetovanje na onesnaženih območjih

1.10.2003―30.1.2006

Bavec Martina

78.

V4―0870

Razvoj metod za tehnično in zakonodajno obravnavo pojavov zanašanja (drifta) pri aplikaciji fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji

1.10.2003―30.9.2006

Lešnik Mario

79.

M2―0043

Izdelava organizacijskega modela, razvoj tehnološke platforme in uvedba e-izobraževanja v Slovensko vojsko ter vzpostavitev digitalne knjižnice

1.8.2004―31.8.2006

Dinevski Dejan

80.

V2-0956

Razvojne možnosti železniških prog za visoke hitrosti v RS

1.9.2004―28.2.2006

Plevnik Aljaž

81.

V2-0126

Analiza standardov, priprava strateških usmeritev in izdelava prototipnega porazdeljenega prostorskega informacijskega sistema

1.9.2004―31.8.2005

Žalik Borut

82.

V2-0131

Multi-agentni sistemi v Sloveniji - MAGSIS

1.9.2004―31.8.2006

Kokol Peter

83.

M5-0048

Projekt analize poslovnih procesov, organizacije in sistemizacije MORS

1.8.2004―31.8.2006

Kern Tomaž

84.

V4―0101

Razvoj metodološkega orodja za kvantitativno ocenjevanje multifunkcionalnosti kmetijstva

1.9.2004―30.11.2006

Turk Jernej

85.

V4―0103

Potencial in maksimiranje simbiotske vezave dušika pri metuljnicah za kratkotrajno prezimno ozelenitev tal

1.9.2004―30.11.2006

Kramberger Branko

86.

V4―0104

Ekološka pridelava zelenjave

1.9.2004―30.9.2006

Bavec Martina

87.

V4―0116

Slovenske prehranske tabele - meso in mesni izdelki

1.9.2004―31.8.2006

Golob Terezija

88.

M2-0034

Raziskava elektromagnetnega sevanja radijskih telekomunikacijskih sistemov in postopki človeka pri ravnanju s temi napravami

1.8.2004―31.8.2006

Matko Vojko

89.

V5―0910

Oblikovanje in verifikacija empiričnega modela za merjenje povezav med ekonomsko kulturo in ekonomsko uspešnostjo

1.9.2004―31.8.2006

Bobek Vito

90.

V5―0917

Regionalni podjetniški monitor in družbene vrednote

1.9.2004―31.8.2006

91.

V5-0924

Vpliv lastništva in načina upravljanja na konkurenčnost in rezultate poslovanja slovenskih podjetij ter predlogi institucionalnih sprememb

1.9.2004―31.10.2006

Damijan Jože

92.

V5-0932

Celovita analiza pravnega in ekonomskega okvira za delo nevladnih organizacij

1.9.2004―30.1.2006

Grafenauer Božo

93.

V5-0934

Sociološki in psihološki dejavniki šolske uspešnosti v osnovni šoli

1.9.2004―31.10.2006

Flere Sergej

94.

V5-0939

Analiza in dopolnitev slovenskega šolskega sistema pri obravnavi problemov nasilja z vidika zlorabe drog

1.9.2004―31.10.2006

Umek Peter

95.

V5-0943

Jezik kot kulturna kohezija in človeški kapital

1.9.2004―31.10.2006

Čok Lucija

96.

V5-0947

Konceptualni vidiki prikritega kurikula z vidika razvijanja tehnične ustvarjalnosti

1.9.2004―30.4.2006

Papotnik Amand

97.

V5-0950

Evropske vsebine v izobraževanju učiteljev

1.9.2004―31.8.2006

Gabršček Sergij

98.

V6-0121

Oblikovanje slovenskega korpusnega omrežja

1.9.2004―31.8.2006

Stabej Marko

99.

V6-0122

Zasnova na korpusu temelječih slovarskih in slovničnih opisov slovenskega jezika

1.9.2004―31.8.2006

Gorjanc Vojko

100.

M2-0060

Slovenski center za daljinsko upravljanje

1.10.2005―30.9.2007

Čučej Žarko

101.

M2-0101

Sistem gorivnih celic kot pomožni vir energije za zagotavljanje avtonomnosti vojaških vozil

1.6.2006―30.11.2008

Tavčar Jože

102.

M2-0105

Razvoj PA materialov z zmanjšano opaznostjo in model obanašanja KM tekstilij pri uporabi

1.6.2006―30.11.2007

Fakin Darinka

103.

M2-0108

Razvoj kovinskih zlitin z oblikovnim spominom

1.6.2006―31.5.2008

Lojen Gorazd

104.

M2-0115

Funkcionalno oblačilo slovenskega bojevnika FOSB

1.6.2006―31.5.2008

Stana Kleinschek Karin

105.

M2-0126

Sistem za analizo eksploatacijskih sposobnosti vojaških vozil

1.6.2006―31.5.2008

Zupan Samo

106.

M2-0131

Napredni optični senzorji na osnovi optičnih vlaken za uporabo v obrambnih in civilnih sistemih

1.6.2006―30.11.2008

Đonlagić Denis

107.

M2-0134

Izdelava koncepta razvoja IT in strategija zbiranja, vzdrževanja in vodenja podatkov

1.6.2006―30.11.2008

Matko Vojko

108.

M2-0138

Razvoj in integracija prikaza lokacije klicočega v GIS za podporo ukrepanju ob klicu na 112

1.6.2006―30.11.2007

Žalik Borut

109.

M2-0140

Modeliranje informacijskih sistemov vodenja in poveljevanja

1.6.2006―30.11.2008

Čučej Žarko

110.

M2-0141

Razvoj sistema za simuliranje realistične pokrajine za bojno usposabljanje posadk

1.6.2006―31.5.2008

Klajnšek Gregor

111.

V2-0218

Center znanja za e-učenje in konvergenčne multimedijske vsebine

1.10.2006―30.9.2008

Bešter Janez

112.

V2-0219

Digitalna forenzika in njena vloga pri sodnih postopkih

1.10.2006―30.9.2008

Korže Danilo

113.

V2-0220

Empirična analiza stanja varovanja in uporabe osebnih podatkov s pravnega in informacijsko-komunikacijskega vidika

1.10.2006―30.9.2008

Lenič Mitja

114.

V2-0373

Dnevna prometna migracija na delovno mesto in šolo

1.10.2006―30.9.2008

Gabrovec Matej

115.

V2-0374

Možnosti implementacije ukrepov prometne politike glede na gospodarsko strukturo Slovenije in značilnosti blagovnih tokov

1.10.2006―30.9.2008

Sever Drago

116.

M5-0167

Slovenske vojaške osebnosti - vojaške kariere

1.6.2006―31.5.2008

Friš Darko

117.

M5-0171

Razvoj modela za izbor kandidatov za tajno sodelovanje

1.6.2006―31.5.2008

Pagon Milan

118.

M5-0175

Modeliranja obrambnih segmentov z markovskimi verigami

1.6.2006―30.11.2007

Vehovar Vasja

119.

V4―0327

Oživitev prireje kopunjega mesa z različnimi genotipi piščancev

1.10.2006―30.9.2008

Holcman Antonija

120.

V4―0332

Intercropping - alternativa za zmanjšanje inputov v pridelavi zelenjave in poljščin

1.10.2006―30.9.2009

Bavec Martina

121.

V4―0333

Analiza možnosti uvedbe energetskih rastlin za predelavo v bioplin na slovenskih kmetijskih gospodarstvih

1.10.2006―30.1.2009

Muršec Bogomir

122.

V4―0334

Razvoj sistema za podporo odločanju na ekoloških kmetijah

1.10.2006―30.9.2008

Pažek Karmen

123.

V4―0335

Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid

1.1.2006―31.3.2009

Šuštar Vozlič Jelka

124.

V4―0336

Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje koruznega hrošča v Sloveniji

1.10.2006―30.9.2008

Lakota Miran

125.

V4―0338

Alternativna reja prašičev - ekološko kmetijstvo

1.10.2006―30.9.2008

Škorjanc Dejan

126.

V4―0339

Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel integrirane in ekološke pridelave sadja

1.1.2006―30.9.2009

Tojnko Stanislav

127.

V4―0341

Raba travinja za ohranjanje pestrosti, ekološko kmetovanje in zagotavljanje trajnih in kakovostnih pridelkov krme

1.1.2006―30.9.2009

Kramberger Branko

128.

V4―0359

Analiza upravljanja s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelova in dreves odločanja

1.10.2006―30.9.2008

Klemenčič Stane

129.

V4―0361

Analiza učinkov kmetijske politike z modelom tipičnih kmetijskih gospodarstev

1.1.2006―31.3.2009

Rednak Miroslav

130.

V5―0202

Oblikovanje koalicij v zunanjetrgovinski politiki in njihov vpliv na konkurenčnost slovenskega gospodarstva

1.10.2006―31.5.2008

Bratina Borut

131.

V5―0204

Primerjalna analiza relativnih cen v Sloveniji

1.10.2006―30.9.2008

Kračun Davorin

132.

V5―0206

Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov

1.10.2006―30.9.2007

Makovec Brenčič Maja

133.

V5―0209

Zagotavljanje vključenosti Slovenije v globalni in evropski podjetniški monitoring s pomočjo Globalnega podjetniškega monitorja in Slov

1.10.2006―30.9.2009

Rebernik Miroslav

134.

V5―0210

Okvir strateških usmeritev za spodbujanje internacionalizacije slovenskih malih in srednjih podjetij

1.10.2006―30.9.2008

Ovin Rasto

135.

V5-0232

Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga - gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrok

1.10.2006―30.9.2008

Planinšec Jurij

136.

V5-0241

Analiza sodelovanja staršev in šole ter razvoj modelov partnerskega sodelovanja

1.10.2006―31.3.2008

Cankar Franc

137.

V5-0264

Določitev kompetenc zaposlenih v javni upravi

1.10.2006―30.9.2007

Stare Janez

138.

V5-0266

Izvajanje lokalnih javnih služb in naložbe v lokalno infrastrukturo s poudarkom na javno-zasebnem partnerstvu

1.10.2006―31.3.2008

Grafenauer Božo

139.

V5―0267

Elementi podpore strateškim in izvedbenim vidikom mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije

1.10.2006―30.11.2008

Korez-Vide Romana

140.

V5-0300

Trajnostno urejanje prometa na lokalni ravni

1.10.2006―31.3.2008

Plevnik Aljaž

141.

V5-0301

Pomen majhnih in srednje velikih mest za razvoj urbanih območij

1.10.2006―31.8.2008

Prosen Anton

142.

M1-0209

Razvoj optičnih kemijskih senzorjev za osebno zaščito vojaka pred kemijskimi agensi

1.8.2007―30.11.2009

Lobnik Aleksandra

143.

M1-0241

Izdelava sodobnih, okolju primerljivih kamuflažnih materialov za doseganje mimikrije v različnih okoljih

1.10.2007―30.9.2009

Fakin Darinka

144.

M4-0208

Varnostna kultura in ravnanje s tajnimi podatki v MORS in SV

1.8.2007―31.7.2009

Brezovšek Marjan

145.

V2―0381

Razvoj celovitega modela informatizacije nacionalnega sistema izbraževanja Republike Slovenije - min.si'

1.4.2007―31.3.2009

Dinevski Dejan

146.

V2-0456

Analiza in smernice razvoja uporabniško usmerjenih e-storitev v Sloveniji

1.9.2008―28.2.2010

Heričko Marjan

147.

V2-0507

Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij

1.9.2008―31.8.2010

Pogačnik Andrej

148.

V2-0551

Razvoj modelov za upravljanje prometnih tokov

1.9.2008―31.8.2011

Lep Marjan

149.

V2-0552

Razvoj slovenskih potencialov na področju raziskav v prometu - TransSLO PLUS

1.9.2008―31.8.2011

Božičnik Stane

150.

V4―0472

Sladka koruza - razvoj novega, okoljsko, ekonomsko in podnebno sprejemljivega proizvoda

1.9.2008―28.2.2011

Bavec Franc

151.

V4―0473

Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb

1.9.2008―30.1.2011

Simončič Andrej

152.

V4―0475

Določitev optimalne tehnologije pridelave grozdja glede na napovedane klimatske spremembe in prihodnost slovenskega vinogradništva

1.1.2008―31.8.2011

Vršič Stanko

153.

V4―0485

Izboljšanje rodovitnosti tal v spreminjajočih se podnebnih razmerah in gospodarjenje z dušikom ter ogljikom s prezimno ozelenitvijo nji

1.1.2008―31.8.2011

Kramberger Branko

154.

V4―0489

Razvoj strateških scenarijev in optimalnih struktur trajnostne proizvodnje biogoriv v Sloveniji

1.9.2008―30.6.2010

Novak Pintarič Zorka

155.

V4―0515

Tehnologije pridelave sadja 'brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev'

1.1.2008―31.8.2011

Tojnko Stanislav

156.

V4―0527

Presoja okoljske in ekonomske sprejemljivosti novih metod kemičnega in biotičnega zatiranja bakterije (Erwinia amylovora Burr.) povzroč

1.1.2008―31.8.2011

Lešnik Mario

157.

V4―0533

Internacionalizacija slovenskega kmetijskega in živilskega sektorja in njegova konkurenčnost na mednarodnih trgih

1.1.2008―30.9.2011

Majkovič Darja

158.

V4-0537

Priprava registra napovedi in pridelkov jabolk in hrušk s pomočjo vizualizacije rodnega volumna dreves

1.1.2008―31.8.2010

Stajnko Denis

159.

V5―0411

Postavitev sodobnega modela upravljanja s človeškimi viri za področje turizma

1.9.2008―31.8.2009

Lebe Sonja Sibila

160.

V5―0412

Zasnova metodologije za management odnosov z odjemalci na ravni hotela in razvoj ustreznih instrumentov za merjenje obstoja in uspešnos

1.9.2008―31.8.2009

Makovec Brenčič Maja

161.

V5-0415

Pomen neodvisnih direktorjev v upravnih odborih delniških družb

1.9.2008―31.10.2009

Podobnik Klemen

162.

V5-0425

DIDIKTA - analiza in razvoj didaktike uporabe IKT pri proučevanju in učenju

1.9.2008―31.8.2010

Batagelj Vladimir

163.

V5-0427

Stanje in trendi rabe IKT v izobraževanju v Sloveniji

1.9.2008―31.8.2011

Vehovar Vasja

164.

V5-0437

Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa - koncepti načrtovanja kurikula

1.9.2008―31.8.2009

Ivanuš Grmek Milena

165.

V5-0438

Model evbalvacije kakovosti izvajalcev programov usposabljanj strokovnih delavcev

1.9.2008―28.2.2010

Cencič Majda

166.

V1―1051

Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik trajnostnega razvoja - modelni pristop na primeru Celjske kotline

1.10.2010―29.2.2012

Ribarič Lasnik Cvetka

167.

V1-1088

Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostna razvojna priložnost Slovenije

1.10.2010―30.9.2012

Špes Metka

168.

V1―1090

Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov

1.10.2010―30.9.2012

Simončič Andrej

169.

V2-1023

Uporaba IKT za povečanje učinkovite rabe energije

1.10.2010―31.12.2011

Štumberger Gorazd

170.

V4―1019

Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva

1.10.2010―30.9.2012

Bavec Franc

171.

V4―1054

Razvoj sistema za analizo upravljanja strategij s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov, dreves odločanja in modela realnih opcij (akronim Toča II)

1.10.2010―30.9.2012

Klemenčič Stane

172.

V4―1059

Analiza stanja in možnosti javno zasebnih partnerstev pri trženju lokalnih prehrambenih izdelkov iz gorsko hribovskih območij

1.10.2010―30.9.2012

Borec Andreja

173.

V4―1062

Proučevanje vpliva alternativnih načinov obdelave tal na izboljšanje rodovitnosti tal in povečevanje humusa v tleh ter zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje

1.10.2010―31.3.2013

Stajnko Denis

174.

V4-1065

Presoja učinkovitosti umetnega vpliva na vreme z letali

1.10.2010―30.9.2012

Lep Marjan

175.

V4―1073

Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah

1.10.2010―30.9.2013

Meglič Vladimir

176.

V4―1074

Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji

1.10.2010―31.3.2012

Urek Gregor

177.

V4―1077

Vpliv vključevanja tanina v krmne obroke prašičev na njihove proizvodnje lastnosti, zdravje, klavno kakovost in kakovost mesa ter ekonomiko reje

1.10.2010―30.9.2012

Škorjanc Dejan

178.

V4―1083

Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe

1.10.2010―30.9.2013

Čuš Franc

179.

V5-1007

Izboljšava izvrševanja Zakona o gospodarskih družbah

1.10.2010―30.9.2012

Kocbek Marijan

180.

V5―1012

Spremljanje globalnega podjetništva in stanja slovenskega podjetništva s pomočjo Globalnega podjetniškega monitorja

1.10.2010―30.9.2013

Rebernik Miroslav

181.

V5-1024

Pomen digitalnih tehnologij za razvoj slovenske AV produkcije v luči strategije Evropa 2020.

1.10.2010―31.3.2012

Zajc Melita

182.

V5-1026

Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov

1.10.2010―30.9.2012

Valenčič Zuljan Milena

183.

V5-1028

Socialna integracija mladih v slovenski vzgojno izobraževalni sistem

1.1.2010―30.9.2012

Haček Miro

184.

V5-1038

Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni

1.10.2010―30.9.2012

Meško Gorazd

185.

V5-1042

Ekonomski in pravni vidiki vzpostavitve in izvedbe prožne varnosti na trgu dela

1.10.2010―30.9.2012

Pahor Marko

186.

V5-1060

Analiza stanja lokalne oskrbe s hrano v Sloveniji: benchmarking analiza in priporočila

1.10.2010―30.9.2012

Dimovski Vlado

187.

V5-1092

Analiza stanja, razvojnih teženj ter usmeritve za strateški prostorski razvoj Slovenije

1.10.2010―30.9.2011

Pogačnik Andrej

188.

V7-1118

Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji

1.1.2011―30.9.2013

Rozman Črtomir

189.

V5-1147

Primerjalna analiza delovno- in socialnopravnega položaja kmetov v RS

1.10.2011―30.9.2012

Bohinc Rado

190.

V4―1115

Novi tehnološki ukrepi za pridelavo sadja brez uporabe zaščitnih sredstev

1.10.2011―30.9.2013

Hribar Janez

191.

V4―1116

Razvoj novih sort oljnih buč

1.10.2011―30.9.2014

Bohanec Borut

192.

V4-1128

Ohranjanje biotske raznovrstnosti travinja z vzpostavitvijo sistema pridelovanja ohranjevalnih semenskih mešanic

1.10.2011―30.9.2013

Meglič Vladimir

193.

V4―1133

Modeli rastlinske pridelave na območjih degradiranega okolja

1.10.2011―30.9.2013

Ribarič Lasnik Cvetka

194.

V4―1134

Vzpostavitev nacionalnega sistema prilagodljivih varovalnih pasov za uporabo FFS v bližini voda, varovalnih območij in urbanih območij

1.1.2011―30.9.2014

Lakota Miran

195.

V4―1137

Alternativne poljščine v različnih pridelovalnih sistemih in kolobarjih kot osnova za prilagajanje klimatskim razmeram ter oskrbe s kakovostno krmo in hrano

1.10.2011―30.9.2014

Bavec Franc

196.

V4―1404

Izboljšanje kakovosti nanosa FFS in zmanjšanje drifta z uporabo šob in naprav z zmanjšanim zanašanjem

1.7.2014 - 30.6.2016

Stopar Matej

197.

V4―1408

Vrednotenje parametrov kakovosti in varnosti vrtnin iz različnih sistemov pridelave v Sloveniji in iz tujine za oblikovanje nacionane sheme kakovosti zelenjave

1.7.2014 - 31.12.2016

Vidrih Rajko

198.

V4-1437

Značilnosti, pro​blematika in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju​

1.7.2014 - 30.6.2016

Pokorny Boštjan

199.

V4-1407

Soja

1.7.2014 - 30.6.2017

Franc Bavec

200.

V4-1409

Tehnologija pridelave hrušk in češenj

1.7.2014 - 30.6.2017

Tatjana Unuk

201.

V4―1406

Obvladovanje bolezni metličavosti jablan v nasadih sadilnega materiala

1.7.2014 - 30.6.2017

Dermastia Marina

202.

V4―1410

Smernice pridelave namiznega grozdja v sloveniji s ciljem povečanja samooskrbe

1.7.2014 - 30.6.2017

Rusjan Denis

203.

V4―1413

Vzpostavitev sistema vzdrževalne selekcije in pridelave semenskega materiala sort kmetijskih rastlin za sonaravne oblike kmetovanja

1.7.2014 - 30.6.2017

Rozman Ludvik

204.

V4―1414

Tehnološke rešitve za boljše izkoriščanje lucerne v prehrani prežvekovalcev

1.7.2014 - 30.6.2017

Verbič Jože

205.

V4―1417

Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah

1.7.2014 - 30.06.2017

Čandek Potokar Marjeta

206.

V4-1420

Presoja in optimizacija načrtovanja in izvajanja nege mladega gozda v Sloveniji

1.7.2014 - 30.6.2017

Diaci Jurij

207.

V3-1505

Analiza in razvoj redkih bolezni v Sloveniji

1.7.2015 - 14.6.2017

Tadej Battelino

208.

V4-1514

Ekološka hrana v gastronomiji - stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil (EKO-GASTRO)

15.10.2015 - 15.10.2017

Martina Bavec

209.

V6-1629

Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje prostorskih konfliktov

1.10.2016 - 31.3.2018

Nika Razpotnik Visković


Projekti dvostranskega sodelovanja

Mednarodno dvostransko znanstveno in tehnološko sodelovanje Univerze v Mariboru poteka v okviru 66​ projektov dvostranskega sodelovanja z različnimi državami sveta.

Projekti dvostranskega sodelovanja v izvajanju, v katerih sodeluje Univerza v Mariboru

Zap. Št.

Bilateralno sodelovanje

Naslov raziskovalnega projekta

Začetek izvajanja

Konec izvajanja

Nosilec pri UM

1

Bilaterala SI-Belgija

Vpliv različnih heterogenih lastnosti na konstrukcijsko celovitost zvara z napako

2015-01-01

2018-12-31

Nenad Gubeljak

2

SI-OTKA

Vpliv hranjenja ličink hibridov sviloprejke z listi starih lokalnih madžarskih in slovenskih genotipov murv na razvoj in zdravstveni status ličink

2016-01-01

2018-12-31

Andreja Urbanek Krajnc

3

SI-FWO

Vloga ionskih kanalov TRPM3 in TRPMB5 pri uravnavanju mrežne aktivnosti v otočkih trebušne slinavke

2016-07-01

2020-06-30

Marjan Slak Rupnik

4

SI-TR

12. člen KOP – pravica otroka do lastnega mnenja : kritična analiza s primerjavo slovenske in turške zakonodaje in sodne prakse ter z oblikovanjem predlogov za izboljšanje

2016-01-01

2018-12-31

Suzana Kraljić

5

SI-RU

Kvantitativne metode v sistemih za upravljanje odnosov s strankami za finančne organizacije

2016-10-01

2018-09-30

Polona Tominc

6

SI-RU

Koncept "Enterprise architecture (EA)" za finančne inštitucije

2016-10-01

2018-09-30

Samo Bobek

7

SI-RU

Managementske rešitve v poslovanju sodobnih organizacij: Raziskava uporabe managementskih rešitev v slovenskih in ruskih organizacijah

2016-10-01

2018-09-30

Vojko Potočan

8

SI-RU

Vloga managementa znanja pri razvoju talenta – primerjalna študija Slovenije in Rusije

2016-10-01

2018-09-30

Zlatko Nedelko

9

SI-RU

Evolucijski in
biološko navdahnjeni algoritmi za učinkovito upravljanje kiberfizičnih sistemov in interneta stvari

2016-10-01

2018-09-30

Andrej Škraba

10

SI-RU

Kriminaliteta, viktimizacije in preprečevanje kriminalitete v turističnih krajih - primerjava med Portorožem (Slovenija) in Gelenžikom (Rusija)

2016-10-01

2018-09-30

Gorazd Meško

11

SI-RU

Percepcija skrbi med slovenskimi in ruskimi študenti zdravstvene nege

2016-10-01

2018-09-30

Majda Pajnkihar

12

SI-RU

Nadaljevanje implementacije izobraževalnih vsebin s področja logistike in oskrbovalnih verig

2016-10-01

2018-09-30

Maja Fošner

13

SI-RU

Dvo dimenzionalne urejene plasti : osnove in aplikacije

2016-10-01

2018-09-30

Samo Kralj

14

SI-RU

Prehodi v nematičnih kapljicah pod vplivom nanodelcev in UV svetlobe

2016-10-01

2018-09-30

Robert Repnik

15

SI-RU

Simetrije v grafih in drugih sorodnih strukturah

2016-10-01

2018-09-30

Marko Jakovac

16

SI-HU

Študij odnosa med gibanjem športnikov in fiziologijo oblačil

2017-01-01

2018-12-31

Jelka Geršak

17

SI-HU

Vitke in zelene strategije v avtomobilski industriji ob vstopu v 4. industrijsko revolucijo

2017-01-01

2018-12-31

Andrej Lisec

18

SI-ZDA

Strategije za zelene oskrbovalne verige v Sloveniji in v ZDA – Primerjalna raziskava in izmenjava dobrih praks

2017-01-01

2018-12-31

Vojko Potočan

19

SI-ZDA

Obrezovanje s števili: Optimizacija obrezovanja jablan z integracijo fiziologije drevesa s simulacijo rasti in 3D rekonstrukcijo

2017-01-01

2018-12-31

Borut Žalik

20

SI-ZDA

Slovenska skupnost v Clevelandu, Ohio, po letu 1991

2017-01-01

2018-12-31

Matjaž Klemenčič

21

SI-ZDA

Miselni eksperimenti in intucija: etika, epistemologija in filozofija duha

2017-01-01

2018-12-31

Nenad Miščevič

22

SI-MK

Izolacija in formulacija naravnih olj iz origana (oreganum minutiflorum) z uporabo superkritičnih fluidov in izkoriščanje ostanka biomase za biokompozite

2017-01-01

2018-12-31

Željko Knez

23

SI-DE

Sinteza in karakterizacija zlatih in drugih kovinskih nanodelcev

2017-04-01

2019-03-31

Rebeka Rudolf

24

SI-DE

Dvodimenzionalne ogljikove membrane za čiščenje vode

2017-04-01

2019-03-31

Claus Helix Nielsen

25

SI-FR (PROTEUS)

Imobilizacija nanodelcev na porozne poliesterske tiol/en polimere

2017-01-01

2018-12-31

Peter Krajnc

26

SI-CN

ARRS-MS-BI-CN-JR-Prijava/2016/53 - Opazovanje površja zemlje z visoko-resolucijskim radarjem z umetno odprtino

2017-01-01

2018-12-31

Dušan Gleich

27

SI-TR

ARRS-MS-BI-TR-JR-Prijava/2016/8 - Napovedovanje ranljivosti v programski opremi z uporabo naprednega strojnega učenja

2017-01-01

2018-12-31

Marjan Heričko

28

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/29 - Managementska orodja za podporo optimizacije delovanja in managementa oskrbovalnih verig

2018-01-01

2019-12-31

Zlatko Nedelko

29

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/92 - Nevladne organizacije in njihova vloga v okoljski in energetski politiki v Republiki Sloveniji in Združenih državah Amerike

2018-01-01

2019-12-31

Aleš Ferčič

30

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/77 - Magnetni nanodelci kot gonilna raztopina za proces osmoze

2018-01-01

2019-12-31

Claus Helix Nielsen

31

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/27 - Resonančni grafi fulerenov in grafov na ploskvah

2018-01-01

2019-12-31

Petra Žigert Pleteršek

32

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/21 - Karakterizacija in transformacija nanoceluloznih materialov uporabnih v regenerativni medicini

2018-01-01

2019-12-31

Karin Stana Kleinschek

33

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/42 - Vpliv plastične preddeformacije visokotrdnostne zlitine na dinamično nosilnost konstrukcijsih komponent

2018-01-01

2019-12-31

Nenad Gubeljak

34

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/38 - Vpliv izbire zaustavitvenih kriterijev pri primerjavi evolucijskih algoritmov

2018-01-01

2019-12-31

Marko Holbl

35

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/38 - Vpliv izbire zaustavitvenih kriterijev pri primerjavi evolucijskih algoritmov

2018-01-01

2019-12-31

Marjan Mernik

36

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/66 - Družbeno zgodovinski podatki kot del medkulturne komunikacije v okviru velikih podatkov

2018-01-01

2019-12-31

Tatjana Welzer Družovec

37

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/95 - Objektivno in natančno ocenjevanje vzbujanja skeletnih mišic in njihovih interakcij po možganski kapi

2018-01-01

2019-12-31

Aleš Holobar

38

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/41 - Podatkovno voden pristop k celostni zdravstveni oceni starostnika

2018-01-01

2019-12-31

Gregor Štiglic

39

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/50 - Preživetvene strategije v pokriznem času - vpliv stresorjev povezanih s spremembami na trgu dela na starševske procese, samo-kontrolo in deviantnost.

2018-01-01

2019-12-31

Rudi Klanjšek

40

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/54 - Delo brez meja: Koncept prehodnih meja med delom in zasebnim življenjem ter njihove posledice za telesno zdravje

2018-01-01

2019-12-31

Sara Tement

41

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/65 - Tipološke podobnosti med slovensko in ameriško poezijo

2018-01-01

2019-12-31

Darja Pavlič

42

SI-ZDA

ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017/84 - MIGRACIJE KOT KATALIZATORJI TRANSKULTURNOSTI

2018-01-01

2019-12-31

Vesna Kondrič-Horvat

43

SI-AT

ARRS-MS-BI-AT-JR-Prijava/2017/52 - Stopnja podjetnosti študentov ekonomskih in poslovnih ved v Sloveniji in Avstriji

2018-01-01

2019-12-31

Jernej Belak

44

SI-AT

ARRS-MS-BI-AT-JR-Prijava/2017/26 - Novi površinsko funkcionalizirani polimeri s prilagojeno poroznostjo za odstranjevanje citokinov

2018-01-01

2019-12-31

Peter Krajnc

45

SI-AT

ARRS-MS-BI-AT-JR-Prijava/2017/20 - Digitalizacija proizvodnih podjetij v Avstriji in Sloveniji

2018-01-01

2019-12-31

Iztok Palčič

46

SI-AT

ARRS-MS-BI-AT-JR-Prijava/2017/31 - Določitev lastnosti žilavosti in trdnosti pri utrujanju novih adaptivno grajenih materialov v varih in toplotno vplivanem področju

2018-01-01

2019-12-31

Tomaž Vuherer

47

SI-ARGENTINA

Napredne tehnologije za izolacijo in stabilizacijo visokokvalitetnih biološko aktivnih komponent v prehrambeni industriji

2018-01-01

2019-12-31

Maša Knez Hrnčič

48

SI-FR (PROTEUS)

ARRS-MS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2017/16 - Ovrednotenje metod za karakterizacijo biomimetičnih membran

2018-01-01

2019-12-31

Claus Helix Nielsen

49

SI-FR (PROTEUS)

ARRS-MS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2017/26 - Razdaljno pogojena in igralna barvanja grafovskih produktov

2018-01-01

2019-12-31

Boštjan Brešar

50

SI-FR (PROTEUS)

ARRS-MS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2017/3 - Topološki defekti in nanodelci

2018-01-01

2019-12-31

Samo Kralj

51

SI-DE

ARRS-MS-BI-DE-JR-Prijava/2017/55 - Organsko-anorganske prevleke za kontrolirano integriranje Mg-implantatov z okoljskim tkivom

2018-01-01

2019-12-31

Jelka Geršak

Zaključeni projekti dvo​​stranskega sodelovanja

Zap. štev. bilateralno sodelovanje Naslov raziskovalnega projekta obdobje trajanja Nosilec pri UM
1. Bilaterala SI-TR Flavour of Boz Type Pistachio Nuts:
Application of new versatile technologies for isolation and concentration of volatiles and for sensory descriptive analyses
2011-2013 Željko Knez
2. Bilaterala SI-TR Derivations of some classes of rings
and algebras
2011-2013 Alenka Majcen
3. Bilaterala SI-TR New social movements, media and new
communication technolgies
2011-2013 Tatjana Welzer Družovec
4. Bilaterala SI-KITAJSKA Ontološko podprt svetovalni pristop za
SOA načrtovalne vzorce
2011-2013 Marjan Heričko
5. Bilaterala SI-KITAJSKA Ekstrakcija biološko aktivnih spojin iz
žametnice in rdeče paprike s superkritičnimi fluidi
2011-2013 Željko Knez
6. Bilaterala SI-RU Stabilizacija in tvorba topoloških defektov v mehkih materialih: nove strukture in aplikacije 2012-2013 Samo Kralj
7. Bilaterala SI-RU Stališča študentov prava in družboslovja do kriminalitete, storilcev kaznivih dejanj, žrtev kriminalitete, legitimnosti institucij kazenskega pravosodja in kaznovanja 2012-2013 Gorazd Meško
8. Bilaterala SI-RU Algoritmi razpoznavanja napredovanja kožnih znamenj 2012-2013 Borut Žalik
9. Bilaterala SI-RU Identitete v kolobarjih in algebrah, kombinatorične strukture in končne grupe. 2012-2013 Joso Vukman
10. Bilaterala SI-RU Učinek omejitve plastifikacije materiala na celovitost in faktor varnosti cevovodov 2012-2013 Nenad Gubeljak
11. Bilaterala SI-RU Dokazovanje z vidika civilnega pravosodja 2012-2013 Vesna Rijavec
12. Bilaterala SI-RU Vzpostavitev skupnega raziskovalnega in izobraževalnega programa s področja logistike 2012-2013 Maja Fošner
13. Bilaterala SI-RU Varnost in skrb za paciente v kliničnem okolju v korelaciji z izobrazbo medicinskih sester 2012-2013 Majda Pajnikihar
14. Bilaterala SI-FI Izboljšanje varnosti pacientov s pomočjo podatkovnega rudarjenja - MIPAS 2012-2013 Peter Kokol
15. Bilaterala SI-ZDA ZDA v nemški književnosti - hibridne
identitete in njihovi transnacionalni in transkulturni konteksti
2012-2013 Vesna Kondrič-Horvat
16. Bilaterala SI-ZDA Kontinuirano spremljanje kritičnih
točk in napoved dobe trajanja mostu
2012-2013 Nenad Gubeljak
17. Bilaterala SI-ZDA Razvoj tehnologije za zaprti krog
recikliranja potrošniških in industrijskih tekstilnih poliestrskih odpadkov
2012-2013 Alenka Majcen Le Marechal
18. Bilaterala SI-ZDA Razumljivost predikcijskih modelov
v medicini
2012-2013 Gregor Štiglic
19. Bilaterala SI-BIH Augmented reality technologies for
digitalisation of cultural heritage on mobile devices
2012-2013 Borut Žalik
20. Bilaterala SI-BIH Green inhibitors for corossion
protection for metals and alloys
2012-2013 Regina Fuchs Godec
21. Bilaterala SI-BIH Development and use of modern
technologies and methods for product manufacturing
2012-2013 Miran Brezočnik
22. Bilaterala SI-BIH Intelligent framework for ergonomic
easthetic product development
2012-2013 Bojan Dolšak
23. Bilaterala SI-BIH Electrical powertrains for electric
and hybryd vehicles
2012-2013 Miro Milanović
24. Bilaterala SI-RO Simulation and control techniques for
robots used in minimally invasive surgery
2012-2013 Aleš Hace
25. Bilaterala SI-RO Functionalizating of syntetic polymers
for development on new antimicrobial packaging
2012-2013 Lidija Fras-Zemljič
26. Bilaterala SI-RO In vitro studies on biological activites
of some compounds from traditional Slovenenian and Romanian red grapes
2012-2013 Avrelija Cencič
27. Bilaterala SI-ČRNA GORA Obnašanje enovarkovnih spojev
narejenih po ATIG postopku pru utrujanju
2012-2013 Vladimir Gliha
28. Bilaterala SI-ČRNA GORA Izboljšanje kapacitet v e-izobraževanju
za izobraževalne institucije
2012-2013 Matjaž Debevc
29. Bilaterala SI-ČRNA GORA Preveritev pogojev in možnosti za
organizacijo skupnih akademskih smeri logistike na Fakulteti za pomorstvo Kotor s FL - z dvojno diplomo
2012-2013 Maja Fošner
30. Bilaterala SI-HR Raznolike funkcije strniščnih posevkov
v varstvu okolja
2012-2013 Franc Bavec
31. Bilaterala SI-HR Hidrodinamika membranskega
bioreaktorja pri razližnih režimih toka
2012-2013 Irena Petrinič
32. Bilaterala SI-HR Eksperimentalno in računalniško
testiranje APM krogel z napredno morfologijo por
2012-2013 Matej Vesenjak
33. Bilaterala SI-SRB Potencialni zdravstveni benefit
funkcionalne hrane na bazi depurizirane sirotke
2012-2013 Avrelija Cencič
34. Bilaterala SI-SRB Avtomatizirana fotokemična naprava z
elektrokemičnim generatorjem za dezinfekcijo vode in situ
2012-2013 Marjana Simonič
35. Bilaterala SI-SRB Tehnologija izdelave Au nano delcev 2012-2013 Rebeka Rudolf
36. Bilaterala SI-SRB Modeliranje termomehanskih pogojev in
dimenzioniranje reaktorjev za hidrolizo lignoceluloznih substratov pri postopku pridobivanja bioplina
2012-2013 Aleksandra Lobnik
37. Bilaterala SI-SRB Projektna zrelost podjetij in razvoj
novih izdelkov
2012-2013 Iztok Palčič
38. Bilaterala SI-SRB Alternativne rastline v ekološki pridelavi:
razširitev ponudbe prehranskih proizvodov na tržišču
2012-2013 Martina Bavec
39. Bilaterala SI-SRB Vpliv pridelovalnih sistemov v
poljedelstvu na pridelek, kakovost in varstvo okolja
2012-2013 Franc Bavec
40. Bilaterala SI-BIH Interactive e-learning of mathemathics in cultural context of Slovenia and Bosnia and Hercegovina nations
2012-2013 Blaž Zmazek
41. Bilaterala SI-BRAZILIJA Development of continous casting of Nibase superalloys for prosthodontic restorations 2012-2014 Franc Zupanič
42. Bilaterala SI-TR The study of welding parameters affecting the quality of bonden seams and optimisation of the welding proccess with regard to end use of textile products.
2012-2014 Simona Jevšnik
43. Bilaterala SI-ARGENTINA Modeliranje mehanskih lastnosti
steroidnega grafitnega litega železa z metodami umetne inteligence
2012-2014 Jože Balič
44. Bilaterala SI-ARGENTINA Priprava okolju in šloveku prijaznih
tekstilnih materialov obdelanih s stredstvi proti mrčesu
2012-2014 Bojana Vončina
45. Bilaterala SI-ARGENTINA Grafovski operatorji in produkti 2012-2014 Boštjan Brešar
46. Bilaterala SI-JAPONSKA Characterisation of mechanical behaviour
of advanced pore morphology foam materials under impact loading
2012-2014 Zoran Ren
47. Bilaterala SI-ZDA Nove 3D porozne mreže s prilagojenimi mehanskimi lastnosti 2013-2014 Peter Krajnc
48. Bilaterala SI-ZDA Izbira pristanišča - kaj je res pomembno? 2013-2014 Maja Fošner
49. Bilaterala SI - UKRAJINA Razvoj hitre metode robnih elementov za uporabo v mehaniki tekočin 2013-2014 Jure Ravnik
50. Bilaterala SI - Makedonija Razvoj inteligentnih orodij za razvoj
proizvodnih procesov
2013-2014 Franc Čus
51. Bilaterala SI - Makedonija Kompresijsko vzorčenje pri slikanju z
magnetno rezonanco
2013-2014 Žarko Čučej
52. Bilaterala SI-BIH Razvoj in uporaba sodobnih tehnologij in metod za izdelavo izdelkov 2014-2015 Miran Brezočnik
53. Bilaterala SI-Kitajska Zaznava in opozarjanje neobičajnega obnašanja v video posnetkih v realnem času z algoritmi multimedije 2014-2015 Borut Žalik
54. Bilaterala SI-BIH Uporaba podatkov LIDAR za izdelavo modelov terena v aplikacijah navideznih okolij 2014-2015 Domen Mongus
55. Bilaterala SI-BIH Kontekstno ocenjevanje radarskih podatkov u uporabo kompleksne valčne transformacije 2014-2015 Dušan Gleich
56. Bilaterala SI-BIH Razpršena proizvodnja kot element energetskega razvoja in obstoja lokalnih skupnosti 2014-2015 Jože Pihler
57. Bilaterala SI-BIH Raziskava in razvoj domensko specifičnega jezika za internet stvari (IoT) 2014-2015 Marjan Mernik
58. Bilaterala SI-ZDA Razvoj programske opreme s končnimi uporabniki z
domensko specifični jeziki
2014-2015 Marjan Mernik
59. Bilaterala SI-BIH Elektromotorni pogoni za električna in hibridna vozila 2014-2015 Miro Milanovič
60. Bilaterala SI-Rusija Oblikovanje inteligentnih servisov za povečevanja zdravja in zadovoljstva starejših: SELF - HELP 2014-2015 Peter Kokol
61. Proteus, SI-FR Poli(HEMA) z bimodalno poroznostjo: nove metode za pridobivanje inovativnih biomaterialov 2014-2015 Peter Krajnc
62. Bilaterala SI-TR Nanokompozitni hierarhično porozni polimer pripravljeni s kombinacijo koncentriranih emulzij in ROM polimerizacije in fotokatalitska aplikacija 2014-2015 Peter Krajnc
63. Bilaterala SI-BIH Okolju prijazni, hidrofobni tip korozijskih inhibitorjev v namen zaščite konstrukcijskih materialov 2014-2015 Regina Fuchs Godec
64. Bilaterala SI-BIH Sinteza trajnostih omrežij vod, odpadnih vod in energije v procesnih industrijah 2014-2015 Zdravko Kravanja
65. Bilaterala SI-ZDA Površinske lastnosti naprednih
osmoznih biomimetičnih membran
2014-2015 Željko Knez
66. Bilaterala SI-Črna gora Izdelava skupne znanstvene monografije s področja logistike in managementa izdane na Fakulteti za logistiko Celje in Fakulteti za pomorstvo Kotor 2014-2015 Maja Fošner
67. Bilaterala SI-Rusija Priprava znanstveno raziskovalnega in izobraževalnega programa s področja logistike 2014-2015 Maja Fošner
68. Bilaterala SI-Rusija Določitev upravljalskih strategij na modelu človeških virov s pomočjo samodejno-adaptivnih evolucijskih in biološko navdahnjenih algoritmov 2014-2015 Andrej Škraba
69. Proteus, SI-FR Grafovska dominacija 2014-2015 Boštjan Brešar
70. Bilaterala SI-Rusija Legitimnost in učinkovitost kaznovalnih sistemov v Rusiji in Sloveniji 2014-2015 Gorazd Meško
71. Bilaterala SI-Rusija Končne grupe in z njimi povezane kombinatorične strukture 2014-2015 Iztok Banič
72. Bilaterala SI-Rusija Vzajemni vpliv UV obsevanja in nanodelcev na strukturne prehode v ograjenih tekočih kristalih 2014-2015 Samo Kralj
73. Bilaterala SI-Črna gora Razvoj zelenih pristanišč v oskrbnih verigah z metodami modeliranja in simulacije (študije primerov slovenskih in črnogorskih pristanišč: Koper, Bar in Kotor) 2014-2015 Davorin Kofjač
74. Bilaterala SI-BIH Inteligentno ogrodje za ergonomski in estetski razvoj izdelkov 2014-2015 Bojan Dolšak
75. Bilaterala SI-BIH Inteligentno ogrodje za optimizacijo postopkov hitre izdelave prototipa na osnovi evalvacije virtualnega modela z utežnimi faktorji 2014-2015 Bojan Dolšak
76. Bilaterala SI-BIH Raziskava učinkov visokozmogljivih tekstilij na udobje pri nošenju športnih oblačil 2014-2015 Jelka Geršak
77. Bilaterala SI-ZDA Več‐ciljna topološka oblikovna optimizacija lahkih struktur, napolnjenih s kovinsko peno 2014-2015 Matej Vesenjak
78. Bilaterala SI-Hrvaška Razvoj naprednih metod za modeliranje in optimizacijo obdelovalnih postopkov in sistemov 2014-2015 Miran Brezočnik
79. Bilaterala SI-BIH Razvoj inteligentnega sistema za napovedovanje kvalitet CO2 laserskega reza 2014-2015 Mirko Ficko
80. Bilaterala SI-BIH Ocena celovitosti in življenske dobe traku tračnih transporterjev s principi mehanike loma 2014-2015 Tomaž Vuherer
81. Bilaterala SI-Hrvaška Karakterizacija naprednih celičnih struktur s spremenljivo prožnostjo 2014-2015 Zoran Ren
82. Bilaterala SI-ZDA Legitimnost policijske dejavnosti - primerjalni vidiki 2014-2015 Gorazd Meško
83. Bilaterala SI-Rusija Kultura varnosti in kultura skrbi v zdravstvenih institucijah v korelaciji z varnostjo pacientov 2014-2015 Majda Pajnkihar
84. Bilaterala SI-Rusija Najnovejši izobraževalni pristopi na področju celiakije 2014-2015 Dušanka Mičetić-Turk
85. Bilaterala SI-Rusija Pravne podlage za izboljšanje gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Rusijo 2014-2015 Vesna Kranjc
86. Bilaterala SI-BIH Poenostavitev in pospešitev pridobivanja dokazov v civilnih sodnih postopkih 2014-2015 Vesna Rijavec
87. Bilaterala SI-Srbija Tehnološki postopki za zmanjševanje ostakov pesticidov v sadju 1.11.2014-31.12.2015 Tatjana Unuk
88. Bilaterala SI-Srbija Modeliranje pristopov k zmanjševanju tveganj v oskrbovalnih verigah 1.11.2014-31.12.2015 Borut Jereb
89. Bilaterala SI-Srbija Legitimnost policijske dejavnosti in kazenskega pravosodja v Sloveniji in Srbiji 1.11.2014-31.12.2015 Gorazd Meško
90. Bilaterala SI-Srbija Kulturno občutljivi vidiki v podatkovnih tehnologijah 1.11.2014-31.12.2015 Tatjana Welzer Družovec
91. Bilaterala SI-Srbija Razvoj in karakterizacija trdih in hkrati žilavih nanostrukturiranih prevlek 1.11.2014-31.12.2015 Tonica Bončina
92. Bilaterala SI-Srbija Spremljanje kvalitete električne energije z uporabo brezžičnih senzorskih omrežij 1.11.2014-31.12.2015 Dušan Gleich
93. Bilaterala SI-Srbija Eksplorativna analiza smučarskih poškodb na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem 1.11.2014-31.12.2015 Gregor Štiglic
94. Bilaterala SI-Srbija Vrednotenje dinamične nosilnosti spojev varjenih s trenjem 1.11.2014-31.12.2015 Janez Kramberger
95. Bilaterala SI-Srbija Permanentna vezava polisaharidov na oksidirana celulozna vlakna za dosego protimikrobnega učinka​​ 1.11.2014-31.12.2015 Lidija Fras Zemljič
96. Bilaterala SI-Srbija Domensko specifično modeliranje in jeziki za učinkovit razvoj programske opreme

1.11.2014-31.12.2015 Marjan Mernik
​97
PROTEUS, SI-FR​ ​Planarna celična polarnost endotelija ter struktura in funkcionalnost vaskularne mreže v nornalnih pogojih in v primeru ishemije
​1.1.2015 - 31.12.2016
Marko Marhl​​

98.

SI-AT

Vodenje in promocija zdravja na delovnem mestu kot ključni dejavnik uspešnosti organizacij

2016-01-01

2017-12-31

Matjaž Mulej

99.

SI-AT

Algoritmične in strukturne lastnosti produktov grafov

2016-01-01

2017-12-31

Iztok Peterin

100.

SI-AT

Umetnostni naročniki kot nosilci deželne identitete. Vloga in pomen naročnikov za gradnjo in opremo plemiških rezidenc in romarskih središč na Štajerskem

2016-01-01

2017-12-31

Polonca Vidmar

101.

SI-ČG

Razvoj varnostnih modelov za družino storitveno orientiranih arhitektur

2016-01-01

2017-12-31

Marko Holbl

102.

SI-ČG

Razvoj govorno upravljanega invalidskega vozička kot kiberfizičnega sistema

2016-01-01

2017-12-31

Andrej Škraba

103.

SI-ČG

AMATEMATIČNI IN SIMULACIJSKI MODELI ZA PLANIRANJE PRISTANIŠČ NAVTIČNEGA TURIZMA IN MARIN – ŠTUDIJE PRIMEROV: MARINA BAR, DUKLEY GARDENS MARINA IN PORTO MONTENEGRO V ČRNI GORI TER PORTOROŽ, IZOLA IN PIRAN V SLOVENIJI

2016-01-01

2017-12-31

Matjaž Maletič

104.

SI-ČG

Elektro obločno TIG in plazma varjenje visoko legiranih Cr-Ni avstenitnih jekel in perlitnih jekel z uporabo aktivnih topiteljev

2016-01-01

2017-12-31

Tomaž Vuherer

105.

SI-HR

Določevanje parametrov malocikličnega utrujanja za materiale sintranih zobnikov

2016-01-01

2017-12-31

Srečko Glodež

106.

SI-HR

Integralni pristop za razvoj družbene odgovornosti visokega izobraževanja v Sloveniji in na Hrvaškem: Primerjalna raziskava in izmenjava dobrih praks

2016-01-01

2017-12-31

Zlatko Nedelko

107.

SI-HR

Vpliv različnih heteroatomov za učinkovitost upočasnjevanja korozije bakra v morskem okolju

2016-01-01

2017-12-31

Matjaž Finšgar

108.

SI-HR

Optične meta-površine izdelane s fokusiranim ionskim curkom

2016-01-01

2017-12-31

Franc Zupanič

109.

SI-HR

Povezovanje fakultet na področju logistike z namenom izboljšanja
konkurenčnostio prijav projektov na razpise okvirnih programov Evropske unije

2016-01-01

2017-12-31

Bojan Rosi

110.

SI-HR

Kulturna dediščina na primarni stopnji izobraževanja v Sloveniji
in na Hrvaškem

2016-01-01

2017-12-31

Vlasta Hus

111.

SI-HR

Nove tehnologije pri razvoju zaščitnih oblačil v virtualnem okolju

2016-01-01

2017-12-31

Zoran Stjepanovič

112.

SI-RS

Varnost multi-agentnih sistemov

2016-01-01

2017-12-31

Marko Holbl

113.

SI-RS

Biomedicinske zlitine z oblikovnim spominom

2016-01-01

2017-12-31

Rebeka Rudolf

114.

SI-RS

Optični-vlakenski senzorji za lokalizacijo vdorov

2016-01-01

2017-12-31

Denis Đonlagić

115.

SI-RS

Večdimenzionalno obvladovanje kakovosti aplikacij e-poslovanja

2016-01-01

2017-12-31

Marjan Heričko

116.

SI-RS

Ocena merilne negotovosti na koordinatnih merilnih strojih in medlaboratorijska primerjava

2016-01-01

2017-12-31

Bojan Ačko

117.

SI-ZDA

Odkrivanje naravnih poti razvoja bolezni

2016-01-01

2017-12-31

Gregor Štiglic

118.

SI-ZDA

Karakterizacija obnašanja naprednih kovinskih celičnih materialov pri dinamičnih hitro-deformacijskih udarnih obremenitvah.

2016-01-01

2017-12-31

Zoran Ren

119.

SI-ZDA

Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester in zdravnikov za boljšo varnost pacientov

2016-01-01

2017-12-31

Majda Pajnkihar

120.

SI-ZDA

E-zdravstvene organizacije: Kako informacijska tehnologija in informacijske rešitve vplivajo na poslovne modele v Evropi in v ZDA

2016-01-01

2017-12-31

Polona Tomic

121.

SI-ZDA

Managementska orodja za podporo managementa oskrbovalnih verig: Primerjava ZDA in Slovenije

2016-01-01

2017-12-31

Zlatko Nedelko

122.

SI-ZDA

Razvoj osmotsko vodenega membranskega bioreaktorja

2016-01-01

2017-12-31

Claus Helix Nielsen

123.

SI-ZDA

Sklepanje o semantiki in njihova uporaba pri načrtovanju domensko-specifičnih jezikov

2016-01-01

2017-12-31

Marjan Mernik

124.

SI-ZDA

Kriminaliteta, družbeni procesi in zaznava kriminalitete v lokalnih skupnostih

2016-01-01

2017-12-31

Gorazd Meško

125.

SI-TR

Energetsko učinkovito načrtovanje skladiščnih sistemov avtonomnih vozil

2015-01-01

2017-12-31

Tone Lerher

126.

SI-BIH

Nekonvencionalni postopki obdelave: Optimizacija parametrov obdelave z uporabo metod umetne inteligence

2016-01-01

2017-12-31

Simon Klančnik

127.

SI-BIH

Optimizacija komponent iz brizgane plastike s stališča mehanike loma

2016-01-01

2017-12-31

Tomaž Vuherer

128.

SI-BIH

Izdelava stabilnih okolju prijaznih super-hidrofobnih površin z antikorozijskimi lastnostmi za različne vrste konstrukcijskih materialov

2016-01-01

2017-12-31

Regina Fuchs-Godec

129.

SI-BIH

Razvoj in uporaba industrijskih in servisnih robotov v proizvodnih postopkih

2016-01-01

2017-12-31

Miran Brezočnik

130.

SI-BIH

Razvoj in validacija kromatografskih metod za izolacijo in kvantitativno določanje fenolnih spojin v sadju in sadnih izdelkih iz področja BiH in Republike Slovenije

2016-01-01

2017-12-31

Maša Islamčević Razboršek

131.

SI-BIH

Izkoriščanje nizkotemperaturnih geotermalnih virov za potrebe visokotemperaturnega daljinskega ogrevanja

2016-01-01

2017-12-31

Darko Goričanec

132.

SI-BIH

Nemoteče spremljanje osebnih zdravstvenih parametrov s pomočjo kamer v mobilnih napravah (Camera4Health)

2016-01-01

2017-12-31

Božidar Potočnik

133.

SI-BIH

Instrumenti preprečevanja gospodarskega kriminala – teorija, praksa in rešitve v Sloveniji in Republiki Srbski, Bosna in Hercegovina

2016-01-01

2017-12-31

Iztok Kolar

134.

SI-BIH

Razvoj novih NiTi žic za uporabo v ortodontske namene

2016-01-01

2017-12-31

Rebeka Rudolf

135.

SI-BIH

Praksa transparentnosti poslovanja in razkritja informacij v javnih delniških družbah v Bosni in Hercegovini in Sloveniji

2016-01-01

2017-12-31

Mojca Duh

136.

SI-BIH

Načrtovanje kemijske sestave jekla za poboljšanje s ciljem doseganja površinskega belega sloja optimalnih karakteristik

2016-01-01

2017-12-31

Ivan Anžel

137.

SI-BIH

Pravo vina kot dejavnik večje konkurenčnosti vinarstva (Znotraj programa Civilno gospodarsko pravo P5-0039 (A))

2016-01-01

2017-12-31

Tomaž Keresteš


Infrastrukturni program​


Univerza v Mariboru izvaja infrastrukturni program »Infrastrukturna dejavnost Univerze v Mariboru​​​​​​«,​ IP-0029 (2015-2020), v okviru sledečih organizacijskih enot: Računalniškega centra Univerze v Mariboru, Botaničnega vrta Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Univerzitetnega centra za elektronsko mikroskopijo Fakultete za strojništvo Univerze v Maribor in Kreativno jedro Univerze v Mariboru (CORE@UM)​​.

Zaključeni infrastrukturni program:  
»Infrastrukturna dejavnost Univerze v Mariboru 2009-2014«.
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava