Raziskovalne skupine

​​

​1

0482-002

Raziskovalna skupina za živalsko produkcijo in predelavo

Dejan Škorjanc

2

0482-003

Raziskovalna skupina za rastlinsko produkcijo in predelavo

Turk Jernej

3

0482-004

Raziskovalna skupina za biologijo - rastlinsko fiziologijo

Kristl Janja

4

0552-001

Raziskovalno razvojna skupina Centra za e-izobraževanje in vseživljenjsko učenje

Tancer Mojca

5

0585-001

Inštitut za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja

Denac Matjaž

6

0585-002

Inštitut za marketing

Mumel Damijan

7

0585-003

Inštitut za operacijske raziskave

Kavkler Alenka

8

0585-004

Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo

Kračun Davorin

9

0585-005

Inštitut za organizacijo in informatiko

Šarotar Žižek Simona

10

0585-006

Inštitut za računovodstvo, revizijo in davščine

Kolar Iztok

11

0585-007

Inštitut za finance in bančništvo

Jagrič Timotej

12

0585-008

Inštitut za gospodarsko pravo

Bratina Borut

13

0585-009

Inštitut za projektni management

Vrečko Igor

14

0585-010

Inštitut za transport in poslovno logistiko

Logožar Klavdij

15

0585-011

Inštitut za ekonomske odnose s tujino

Korez Vide Romana

16

0585-012

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij

Rebernik Miroslav

17

0585-013

Inštitut za razvoj managementa

18

0585-014

Inštitut za tuje in poslovne jezike

Gajšt Nataša

19

0586-003

Raziskovalni center

Kljajić Borštnar Mirjana

20

0589-014

Oddelek za glasbo

Kovačič Alojz Slavko

21

0589-016

Oddelek za likovno umetnost

Zidar Dušan

22

0589-018

Oddelek za predšolsko vzgojo

Denac Olga

23

0589-019

Oddelek za razredni pouk

Kordigel Aberšek Metka

24

0589-020

Oddelek za temeljne pedagoške predmete

Čagran Branka

25

0592-005

Raziskovalna skupina Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Rijavec Vesna

26

0794-001

Laboratorij za organsko ter polimerno kemijo in tehnologijo

Krajnc Peter

27

0794-002

Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj

Kravanja Zdravko

28

0794-003

Laboratorij za analizno kemijo in industrijsko analizo

Finšgar Matjaž

29

0794-004

Laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko

Bren Urban

30

0794-005

Laboratorij za vodno biofiziko in membranske procese

Helix Nielsen Claus

31

0794-006

Laboratorij za termoenergetiko

Goričanec Darko

32

0794-007

Separacijski procesi in produktna tehnika

Knez Željko

33

0794-008

Laboratorij za anorgansko kemijo

Ban Irena

34

0794-009

Skupina za eksperimentalno fiziko

Korpar Samo

35

0794-010

Laboratorij za biokemijo, molekularno biologijo in genomiko

Potočnik Uroš

36

0794-011

Skupina za matematiko

Žigert Pleteršek Petra

37

0795-041

Raziskovalna skupina za proizvodni management

Buchmeister Borut

38

0795-042

Raziskovalna skupina za krmiljenje in regulacijo

Župerl Uroš

39

0795-043

Raziskovalna skupina za proizvodno kibernetiko in avtomatizacijo

Balič Jože

40

0795-044

Raziskovalna skupina za dimenzionalno metrologijo in kakovost

Ačko Bojan

41

0795-045

Raziskovalna skupina za strojne elemente in konstrukcije iz IKO

Gubeljak Nenad

42

0795-046

Raziskovalna skupina za inteligentne CAD sisteme

Dolšak Bojan

43

0795-047

Raziskovalna skupina za vrednotenje konstrukcij

Glodež Srečko

44

0795-048

Raziskovalna skupina za transportne naprave

Potrč Iztok

45

0795-049

Raziskovalna skupina za varilstvo iz IKO

Vuherer Tomaž

46

0795-054

Raziskovalna skupina za tekstilno kemijo iz ITK

Stana Kleinschek Karin

47

0795-055

Raziskovalna skupina za organsko kemijo in barvila iz ITK

Lobnik Aleksandra

48

0795-056

Raziskovalna skupina za tekstilne mehanske procese iz ITKP

Stjepanovič Zoran

49

0795-057

Raziskovalna skupina za oblačilno inženirstvo iz ITKP

Geršak Jelka

50

0795-058

Raziskovalna skupina za mehaniko

Kegl Marko

51

0795-059

Raziskovalna skupina za materiale in tehnologijo materialov iz ITM

Anžel Ivan

52

0795-061

Raziskovalna skupina za fiziko

Padežnik Gomilšek Jana

53

0795-062

Raziskovalna skupina za matematiko

Kosi Ulbl Irena

54

0795-063

Raziskovalna skupina za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo

Škerget Leopold

55

0795-064

Raziskovalna skupina ACE-X

Ren Zoran

56

0796-001

Laboratorij za računalniške arhitekture in jezike

Mernik Marjan

57

0796-002

Inštitut za elektroniko in telekomunikacije

Kačič Zdravko

58

0796-003

Inštitut za avtomatiko

Đonlagić Denis

59

0796-004

Laboratorij za robotiko

Milanovič Miro

60

0796-005

Aplikativna elektromagnetika

Trlep Mladen

61

0796-007

Laboratorij za vodenje elektromehanskih sistemov

Dolinar Drago

62

0796-008

Laboratorij za računalniško grafiko in umetno inteligenco

63

0796-009

Inštitut za informatiko

Rozman Ivan

64

0796-010

Laboratorij za sistemsko programsko opremo

Zazula Damjan

65

0796-011

Laboratorij za energetiko

Štumberger Gorazd

66

0796-012

Inštitut za matematiko in fiziko

Lešnjak Gorazd

67

0796-013

Laboratorij za načrtovanje sistemov

Kokol Peter

68

0796-014

Laboratorij za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedijev

Žalik Borut

69

0796-015

Laboratorij za kognitivne sisteme v mehatroniki

Šafarič Riko

70

0797-001

Raziskovalna skupina za gradbeno mehaniko

Skrinar Matjaž

71

0797-002

Raziskovalna skupina za aplikativno naravoslovje

Korošak Dean

72

0797-003

Raziskovalna skupina za materiale

Lubej Samo

73

0797-004

Raziskovalna skupina za organizacijo, tehnologijo in ekonomiko grajenja

Štrukelj Andrej

74

0797-005

Inštitut za geotehniko

Žlender Bojan

75

0797-007

Raziskovalna skupina za analizo konstrukcij

Premrov Miroslav

76

0797-008

Center za gradbeno informatiko

Čuš Babič Nenad

77

0797-009

Raziskovalna skupina za urbani razvoj in varstvo okolja

Sitar Metka

78

0797-010

Raziskovalna skupina za hidrotehniko

Jecl Renata

79

0797-011

Raziskovalna skupina za matematiko

Zalar Borut

80

0797-012

Raziskovalna skupina za promet

Tollazzi Tomaž

81

1604-001

Zdravstvena nega

Pajnkihar Majda

82

1604-002

Bioinformatika

Brumen Milan

83

1604-003

Multidisciplinarne raziskave v zdravstvu

Šostar - Turk Sonja

84

2131-001

Inštitut za varstvoslovje

Meško Gorazd

85

2334-001

Inštitut za biomedicinske vede

Maver Uroš

86

2334-002

Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo

Pejković Božena

87

2334-003

Inštitut za fiziologijo

Stožer Andraž

88

2334-004

Center za humano molekularno genetiko in farmakogenomiko

Potočnik Uroš

89

2334-005

Laboratorij za histologijo in embriologijo

90

2334-006

Laboratorij za farmakologijo in toksikologijo

91

2334-007

Raziskovalna skupina za celično mikrobiologijo

Lipovšek Saška

92

2334-008

Raziskovalna skupina za družinsko medicino

Klemenc Ketiš Zalika

93

2429-001

Raziskovalni inštitut Celje

Fošner Maja

94

2547-002

Inštitut za fiziko

Perc Matjaž

95

2547-003

Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo

Zmazek Blaž

96

2547-004

Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave

Kaligarič Mitja

97

2547-005

Inštitut za sodobne tehnologije

Aberšek Boris

98

2565-001

Slovanski jeziki in književnost pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Krajnc Ivič Mira

99

2565-002

Anglistika in amerikanistika pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Jurančič Petek Klementina

100

2565-003

Germanistika pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Jesenšek Vida

101

2565-004

Madžarski jezik in književnost pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Kollath Anna

102

2565-005

Filozofija pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Gartner Smiljana

103

2565-006

Sociologija pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

104

2565-007

Zgodovina pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Friš Darko

105

2565-008

Geografija pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Konečnik Kotnik Eva

106

2565-009

Pedagogika, psihologija in didaktika pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Bakračevič Vukman Karin

107

2565-010

Prevodoslovne študije in medkulturna komunikacija

Kučiš Vlasta

108

2735-001

Inštitut za energetiko

Avsec Jurij

109

3045-001

Turizem

Knežević Mladen ​

​​​​​
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava