Projekti dvostranskega sodelovanja

 

Mednarodno dvostransko znanstveno in tehnološko sodelovanje Univerze v Mariboru poteka v okviru  28 projektov dvostranskega sodelovanja z devetimi državami: Brazilijo, Združenimi državami Amerike, Bosno in Hercegovino, Turčijo, Japonsko, Argentino, Francijo, Ukrajino in Makedonijo.

 

Projekti dvostranskega sodelovanja, v katerih sodeluje Univerza v Mariboru

​​​​​​​​​​​​
  
  
Polni naslovFilter
  
  
PartnerFilter
1
Bilaterala SI-BIH
Razvoj in uporaba sodobnih tehnologij in metod za izdelavo izdelkov
2014-20150795 UM Fakulteta za strojništvo
Đernal Bijedić University, Faculty of
 Engineering Mostar
2
Bilaterala SI-Kitajska
Zaznava in opozarjanje neobičajnega obnašanja v video posnetkih v realnem času z algoritmi multimedije
2014-20150796 UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Dalian Nationalities Universities
3
Bilaterala SI-BIH
Uporaba podatkov LIDAR za izdelavo modelov terena v aplikacijah navideznih okolij
2014-20150796 UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu
4
Bilaterala SI-BIH
Kontekstno ocenjevanje radarskih podatkov u uporabo kompleksne valčne transformacije
2014-20150796 UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerzitet v Tuzli, Fakultet elektrotehnike
5
Bilaterala SI-BIH
Razpršena proizvodnja kot element energetskega razvoja in obstoja lokalnih skupnosti
2014-20150796 UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerzitet v Tuzli, Fakultet elektrotehnike
6
Bilaterala SI-BIH
Raziskava in razvoj domensko specifičnega jezika za internet stvari (IoT)
2014-20150796 UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Faculty of Electrical Engineering, University of Sarajevo
7
Bilaterala SI-ZDA
 Razvoj programske opreme s končnimi uporabniki z
 domensko specifični jeziki
2014-20150796 UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
The University of Alabama
8
Bilaterala SI-BIH
Elektromotorni pogoni za električna in hibridna vozila
2014-20150796 UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
University of Sarajevo, Faculty of Electrical
 Engineering
9
Bilaterala SI-Rusija
Oblikovanje inteligentnih servisov za povečevanja zdravja in zadovoljstva starejših: SELF - HELP
2014-20150796 UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
N.N.Petrov Research Institute of Oncology
10
Proteus, SI-FR
Poli(HEMA) z bimodalno poroznostjo: nove metode za pridobivanje inovativnih biomaterialov
2014-20150794 UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est
11
Bilaterala SI-TR
Nanokompozitni hierarhično porozni polimer pripravljeni s kombinacijo koncentriranih emulzij in ROM polimerizacije in fotokatalitska aplikacija
2014-20150794 UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Yalova University, Faculty of Engineering/Polimer Engineering
12
Bilaterala SI-BIH
Okolju prijazni, hidrofobni tip korozijskih inhibitorjev v namen zaščite konstrukcijskih materialov
2014-20150794 UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
University of East Sarajevo,
 Technical Faculty, Zvornik
13
Bilaterala SI-BIH
Sinteza trajnostih omrežij vod, odpadnih vod in energije v procesnih industrijah
2014-20150794 UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
University of Tuzla, Faculty of Technology
14
Bilaterala SI-ZDA
Površinske lastnosti naprednih
 osmoznih biomimetičnih membran
2014-20150794 UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Colorado School of Mines
15
Bilaterala SI-Črna gora
Izdelava skupne znanstvene monografije s področja logistike in managementa izdane na Fakulteti za logistiko Celje in Fakulteti za pomorstvo Kotor
2014-20152429 UM Fakulteta za logistiko
Univerzitet Crne gore, Fakultet za pomorstvo Kotor
16
Bilaterala SI-Rusija
Priprava znanstveno raziskovalnega in izobraževalnega programa s področja logistike
2014-20152429 UM Fakulteta za logistiko
Siberian State Aerospace University, Faculty of Engineering and Economics, Krasnoyarsk
17
Bilaterala SI-Rusija
Določitev upravljalskih strategij na modelu človeških virov s pomočjo samodejno-adaptivnih evolucijskih in biološko navdahnjenih algoritmov
2014-20150586 UM Fakulteta za organizacijske vede
Siberian State Aerospace University, System Analysis and Operations Research Department, Krasnoyarsk
18
Proteus, SI-FR
Grafovska dominacija
2014-20152547 UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko
LaBRI (Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique)
19
Bilaterala SI-Rusija
Legitimnost in učinkovitost kaznovalnih sistemov v Rusiji in Sloveniji
2014-20152547 UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Moscow State University - Lomonosov, Faculty of Law
20
Bilaterala SI-Rusija
Končne grupe in z njimi povezane kombinatorične strukture
2014-20152547 UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Inštitut za matematiko in mehaniko Uralskega oddelka Ruske AZ
21
Bilaterala SI-Rusija
Vzajemni vpliv UV obsevanja in nanodelcev na strukturne prehode v ograjenih tekočih kristalih
2014-20152547 UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Moscow State University of Instrument Engineering and Computer Science
22
Bilaterala SI-Kitajska
Integrability and bifurcations in dynamical systems
2014-20152547 UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Sichuan University-ni prijavnice
23
Bilaterala SI-TR
Lotka-Volterra systems and some applications to biology, chemistry and physics
2014-20152547 UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko
ni prijavnice
24
Bilaterala SI-Črna gora
Razvoj zelenih pristanišč v oskrbnih verigah z metodami modeliranja in simulacije (študije primerov slovenskih in črnogorskih pristanišč: Koper, Bar in Kotor)
2014-20150586 UM Fakulteta za organizacijske vede
Univerzitet Crne gore, Fakultet za pomorstvo Kotor
25
Bilaterala SI-BIH
Inteligentno ogrodje za ergonomski in estetski razvoj izdelkov
2014-20150795 UM Fakulteta za strojništvo
University of Mostar, Faculty of Engineering
 and Computing
26
Bilaterala SI-BIH
Inteligentno ogrodje za optimizacijo postopkov hitre izdelave prototipa na osnovi evalvacije virtualnega modela z utežnimi faktorji
2014-20150795 UM Fakulteta za strojništvo
Sveučilište v Mostaru,
 Fakultet strojarstva in računarstva
27
Bilaterala SI-BIH
Raziskava učinkov visokozmogljivih tekstilij na udobje pri nošenju športnih oblačil
2014-20150795 UM Fakulteta za strojništvo
Univerzitet v Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
28
Bilaterala SI-ZDA
Več‐ciljna topološka oblikovna optimizacija lahkih struktur, napolnjenih s kovinsko peno
2014-20150795 UM Fakulteta za strojništvo
 Florida International University
29
Bilaterala SI-Hrvaška
Razvoj naprednih metod za modeliranje in optimizacijo obdelovalnih postopkov in sistemov
2014-20150795 UM Fakulteta za strojništvo
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
30
Bilaterala SI-BIH
Razvoj inteligentnega sistema za napovedovanje kvalitet CO2 laserskega reza
2014-20150795 UM Fakulteta za strojništvo
University of Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, Sarajevo
31
Bilaterala SI-BIH
Ocena celovitosti in življenske dobe traku tračnih transporterjev s principi mehanike loma
2014-20150795 UM Fakulteta za strojništvo
Univerzitet Džemal Bijedić, Mašinski fakultet
32
Bilaterala SI-Hrvaška
Karakterizacija naprednih celičnih struktur s spremenljivo prožnostjo
2014-20150795 UM Fakulteta za strojništvo
Univerza v Splitu, Fakulteta za elektrotehnikov, strojništvo in ladjedelništvo
33
Bilaterala SI-ZDA
Legitimnost policijske dejavnosti - primerjalni vidiki
2014-20152131 UM Fakulteta za varnostne vede
Michigan State University, School of Criminal Justice
34
Bilaterala SI-Rusija
Kultura varnosti in kultura skrbi v zdravstvenih institucijah v korelaciji z varnostjo pacientov
2014-20151604 UM Fakulteta za zdravstvene vede
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
35
Bilaterala SI-Rusija
Najnovejši izobraževalni pristopi na področju celiakije
2014-2015UM Medicinska fakulteta
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow
36
Bilaterala SI-Rusija
Pravne podlage za izboljšanje gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Rusijo
2014-20150592 UM Pravna fakulteta
Moscow State Industrial University
37
Bilaterala SI-BIH
Poenostavitev in pospešitev pridobivanja dokazov v civilnih sodnih postopkih
2014-20150592 UM Pravna fakulteta
Pravni fakultet Sveučulišta v Mostaru
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost: Andreja Nekrep
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava