Raziskovalno in razvojno delo

​​​​​​​​​Univerza v Mariboru izvaja raziskovalno in razvojno delo v okviru nacionalnih raziskovalnih programov ter temeljnih, aplikativnih, podoktorskih in ciljnih raziskovalnih projektov, na mednarodnem področju v okviru projektov dvostranskega sodelovanja, evropskih in drugih mednarodnih projektov. 

  
Raziskovalno delo se izvaja v 29 raziskovalnih programih, v katerih Univerza v Mariboru sodeluje kot vodilna organizacija, in 16 raziskovalnih programih, v katerih sodeluje kot partnerska organizacija. Infrastrukturni program Univerze v Mariboru se izvaja pri Računalniškem centru Univerze v Mariboru, Botaničnem vrtu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Univerzitetnem centru za elektronsko mikroskopijo Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru in Laboratoriju za dinamiko kompleksnih sistemov Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

  

Raziskovalno delo se je v letu 2013 izvajalo tudi v 7 temeljnih in 14 aplikativnih raziskovalnih projektih, 2 podoktorskih projektih, 5 ciljnih raziskovalnih projektih in 154 drugih projektih. V letu 2013 se je na Univerzi v Mariboru usposabljalo 72 mladih raziskovalcev, sofinanciranih s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Univerza v Mariboru je v letu 2012 sodelovala v 92 pogodbenih partnerstvih 7. okvirnega programa ter izvedla 34 znanstvenih sestankov/konferenc.

 

V okviru članic Univerze v Mariboru je registriranih 108 raziskovalnih skupin.

 

Raziskovalne skupine Univerze v Mariboru

 

 

Zap. Št

Šifra

Naziv skupine

Raziskovalna organizacija

Kraj

Vodja

1

0482-002

Raziskovalna skupina za živalsko produkcijo in predelavo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče

Denis Škorjanc

2

0482-003

Raziskovalna skupina za rastlinsko produkcijo in predelavo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče

Turk Jernej

3

0482-004

Raziskovalna skupina za biologijo - rastlinsko fiziologijo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Hoče

Kristl Janja

4

0552-001

Raziskovalno razvojna skupina Centra za e-izobraževanje in vseživljenjsko učenje

Univerza v Mariboru

Maribor

Tancer Mojca

5

0585-001

Inštitut za tehnologijo

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor

Denac Matjaž

6

0585-002

Inštitut za marketing

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor

Mumel Damijan

7

0585-003

Inštitut za operacijske raziskave

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor

Čančer Vesna

8

0585-004

Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor

Kračun Davorin

9

0585-005

Inštitut za organizacijo in informatiko

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor

Treven Sonja

10

0585-006

Inštitut za računovodstvo, revizijo in davščine

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor

Kolar Iztok

11

0585-007

Inštitut za finance in bančništvo

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor

Jagrič Timotej

12

0585-008

Inštitut za gospodarsko pravo

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor

Bratina Borut

13

0585-009

Inštitut za projektni management

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor

Vrečko Igor

14

0585-010

Inštitut za transport in poslovno logistiko

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor

Logožar Klavdij

15

0585-011

Inštitut za ekonomske odnose s tujino

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor

Oplotnik Žan Jan

16

0585-012

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor

Rebernik Miroslav

17

0585-013

Inštitut za razvoj managementa

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maribor

Radonjič Dušan

18

0586-003

Raziskovalni center

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kljajić Borštnar Mirjana

19

0589-014

Oddelek za glasbo

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor

Kovačič Alojz Slavko

20

0589-016

Oddelek za likovno umetnost

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor

Zidar Dušan

21

0589-018

Oddelek za predšolsko vzgojo

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor

Denac Olga

22

0589-019

Oddelek za razredni pouk

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor

Kordigel Aberšek Metka

23

0589-020

Oddelek za temeljne pedagoške predmete

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor

Čagran Branka

24

0592-005

Raziskovalna skupina Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Rijavec Vesna

25

0794-001

Laboratorij za organsko ter polimerno kemijo in tehnologijo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor

Krajnc Peter

26

0794-002

Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor

Kravanja Zdravko

27

0794-003

Laboratorij za analizno kemijo in industrijsko analizo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor

Brodnjak-Vončina Darinka

28

0794-004

Laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor

Petek Aljana

29

0794-005

Laboratorij za vodno biofiziko in membranske procese

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor

Helix Nielsen Claus

30

0794-006

Laboratorij za termoenergetiko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor

Goričanec Darko

31

0794-007

Separacijski procesi in produktna tehnika

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor

Knez Željko

32

0794-008

Laboratorij za anorgansko kemijo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor

Ban Irena

33

0794-009

Skupina za eksperimentalno fiziko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor

Korpar Samo

34

0794-010

Laboratorij za biokemijo, molekularno biologijo in genomiko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor

Potočnik Uroš

35

0794-011

Skupina za matematiko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Maribor

Žigert Pleteršek Petra

36

0795-041

Raziskovalna skupina za proizvodni management

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Buchmeister Borut

37

0795-042

Raziskovalna skupina za krmiljenje in regulacijo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Župerl Uroš

38

0795-043

Raziskovalna skupina za proizvodno kibernetiko in avtomatizacijo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Balič Jože

39

0795-044

Raziskovalna skupina za dimenzionalno metrologijo in kakovost

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Ačko Bojan

40

0795-045

Raziskovalna skupina za strojne elemente in konstrukcije iz IKO

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Gubeljak Nenad

41

0795-046

Raziskovalna skupina za inteligentne CAD sisteme

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Dolšak Bojan

42

0795-047

Raziskovalna skupina za vrednotenje konstrukcij

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Glodež Srečko

43

0795-048

Raziskovalna skupina za transportne naprave

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Potrč Iztok

44

0795-049

Raziskovalna skupina za varilstvo iz IKO

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Vuherer Tomaž

45

0795-054

Raziskovalna skupina za tekstilno kemijo iz ITK

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Stana Kleinschek Karin

46

0795-055

Raziskovalna skupina za organsko kemijo in barvila iz ITK

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Lobnik Aleksandra

47

0795-056

Raziskovalna skupina za tekstilne mehanske procese iz ITKP

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Stjepanovič Zoran

48

0795-057

Raziskovalna skupina za oblačilno inženirstvo iz ITKP

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Geršak Jelka

49

0795-058

Raziskovalna skupina za mehaniko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Kegl Marko

50

0795-059

Raziskovalna skupina za materiale in tehnologijo materialov iz ITM

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Anžel Ivan

51

0795-061

Raziskovalna skupina za fiziko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Padežnik Gomilšek Jana

52

0795-062

Raziskovalna skupina za matematiko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Kosi Ulbl Irena

53

0795-063

Raziskovalna skupina za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Škerget Leopold

54

0795-064

Raziskovalna skupina ACE-X

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor

Ren Zoran

55

0796-001

Laboratorij za računalniške arhitekture in jezike

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor

Mernik Marjan

56

0796-002

Inštitut za elektroniko in telekomunikacije

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor

Kačič Zdravko

57

0796-003

Inštitut za avtomatiko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor

Đonlagić Denis

58

0796-004

Laboratorij za robotiko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor

Milanovič Miro

59

0796-005

Aplikativna elektromagnetika

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor

Trlep Mladen

60

0796-007

Laboratorij za vodenje elektromehanskih sistemov

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor

Dolinar Drago

61

0796-008

Laboratorij za računalniško grafiko in umetno inteligenco

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor

Guid Nikola

62

0796-009

Inštitut za informatiko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor

Rozman Ivan

63

0796-010

Laboratorij za sistemsko programsko opremo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor

Zazula Damjan

64

0796-011

Laboratorij za energetiko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor

Pihler Jože

65

0796-012

Inštitut za matematiko in fiziko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor

Lešnjak Gorazd

66

0796-013

Laboratorij za načrtovanje sistemov

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor

Kokol Peter

67

0796-014

Laboratorij za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedijev

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor

Žalik Borut

68

0796-015

Laboratorij za kognitivne sisteme v mehatroniki

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor

Šafarič Riko

69

0797-001

Raziskovalna skupina za gradbeno mehaniko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Maribor

Skrinar Matjaž

70

0797-002

Raziskovalna skupina za aplikativno naravoslovje

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Maribor

Korošak Dean

71

0797-003

Raziskovalna skupina za materiale

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Maribor

Lubej Samo

72

0797-004

Raziskovalna skupina za organizacijo, tehnologijo in ekonomiko grajenja

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Maribor

Štrukelj Andrej

73

0797-005

Inštitut za geotehniko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Maribor

Žlender Bojan

74

0797-007

Raziskovalna skupina za analizo konstrukcij

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Maribor

Premrov Miroslav

75

0797-008

Center za gradbeno informatiko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Maribor

Čuš Babič Nenad

76

0797-009

Raziskovalna skupina za urbani razvoj in varstvo okolja

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Maribor

Sitar Metka

77

0797-010

Raziskovalna skupina za hidrotehniko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Maribor

Jecl Renata

78

0797-011

Raziskovalna skupina za matematiko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Maribor

Zalar Borut

79

0797-012

Raziskovalna skupina za promet

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Maribor

Tollazzi Tomaž

80

1604-001

Zdravstvena nega

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor

Pajnkihar Majda

81

1604-002

Bioinformatika

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor

Brumen Milan

82

1604-003

Multidisciplinarne raziskave v zdravstvu

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor

Šostar - Turk Sonja

83

2131-001

Inštitut za varstvoslovje

Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede

Tičar Bojan

84

2334-001

Inštitut za biomedicinske vede

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor

Hojs Radovan

85

2334-002

Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor

Pejković Božena

86

2334-003

Inštitut za fiziologijo

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor

Slak Rupnik Marjan

87

2334-004

Center za humano molekularno genetiko in farmakogenomiko

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor

Potočnik Uroš

88

2334-005

Laboratorij za histologijo in embriologijo

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor

Štiblar Martinčič Draga

89

2334-006

Laboratorij za farmakologijo in toksikologijo

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor

90

2334-007

Raziskovalna skupina za celično mikrobiologijo

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor

Lipovšek Saška

91

2334-008

Raziskovalna skupina za družinsko medicino

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Maribor

Klemenc Ketiš Zalika

92

2429-001

Raziskovalni inštitut Celje

Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Celje

Fošner Maja

93

2547-002

Inštitut za fiziko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor

Perc Matjaž

94

2547-003

Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor

Zmazek Blaž

95

2547-004

Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave

Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor

Kaligarič Mitja

96

2547-005

Inštitut za sodobne tehnologije

Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor

Aberšek Boris

97

2565-001

Slovanski jeziki in književnost pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta

Maribor

98

2565-002

Anglistika in amerikanistika pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta

Maribor

99

2565-003

Germanistika pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta

Maribor

Jesenšek Vida

100

2565-004

Madžarski jezik in književnost pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta

Maribor

101

2565-005

Filozofija pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta

Maribor

Gartner Smiljana

102

2565-006

Sociologija pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta

Maribor

Flere Sergej

103

2565-007

Zgodovina pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta

Maribor

Friš Darko

104

2565-008

Geografija pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta

Maribor

105

2565-009

Pedagogika, psihologija in didaktika pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta

Maribor

Bakračevič Vukman Karin

106

2565-010

Prevodoslovne študije in medkulturna komunikacija

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta

Maribor

Kučiš Vlasta

107

2735-001

Inštitut za energetiko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

Krško

Avsec Jurij

108

3045-001

Turizem

Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Brežice

Knežević Mladen

 

 

​ ​

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava