Strateški cilji 2021-2030

​​​​Univerza v Mariboru bo na znanstvenem in umetniškem področju v skladu s Strategijo razvoja Univerze v Mariboru 2021-2030 sledila naslednjim strateškim ciljem:
  • Trajnosten, družbeno odgovoren in kakovosten razvoj znanstvenih ved in umetniških disciplin ter raziskovalnih področij in podpodročij, ki jih razvija UM, ob upoštevanju načel pametne specializacije s poudarkom na reševanju družbenih izzivov.
  • Doseganje znanstvene in umetniške odličnosti na vseh področjih delovanja raziskovalnih in umetniških skupin UM, upoštevajoč načela Leidenskega manifesta.
  • Vzpostavitev Tehnološko-inovacijskega centra UM za učinkovito osrednjo infrastrukturno podporo znanstvenoraziskovalnim in inovacijskim procesom ter tehnološkemu prenosu znanja v okolje.
  • Prizadevanje za stabilno sistemsko financiranje raziskovalnega in umetniškega dela na UM ter vzpostavljanje primerljivih pogojev za kakovostno raziskovalno okolje, ki bo omogočalo uravnotežen razvoj na vseh članicah.
  • Krepitev kreativnih interdisciplinarnih raziskovalnih jeder na ključnih raziskovalnih usmeritvenih področjih.
  • Uveljavljanje odprtega dostopa do znanstvenih dokumentov, podatkov in rezultatov raziskav ter javne raziskovalne infrastrukture. 
​Vodilo Univerze je zavezanost raziskovalni odličnosti in mednarodni primerljivosti v širšem raziskovalnem prostoru.
 
Univerza v Mariboru je prva slovenska univerza, ki je postala nosilka priznanja »HR Excellence in Research« in je zavezana k spoštovanju Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev.


 hr.png

​​​​​​​​​​

​​
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava