Raziskovalni programi

Raziskovalni programi predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in sicer zaokroženo področje raziskovanja, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, in je takega pomena za Slovenijo, da obstaja državni interes, opredeljen v nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, za dolgoročno raziskovanje programske skupine na tem področju.

 

Raziskovalne programe izvajajo programske skupine, ki jih sestavljajo vodja programske skupine, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več raziskovalnih organizacij. Člani programske skupine so lahko vključeni v en raziskovalni program. V programski skupini lahko sodelujejo mladi raziskovalci.

 

 

Univerza v Mariboru sodeluje v 46 raziskovalnih programih, pri čemer je v 29 raziskovalnih programih vodilna organizacija, v 16 raziskovalnih programih pa sodeluje kot partnerska organizacija.

 

Raziskovalni programi, v katerih sodeluje Univerza v Mariboru​

Polni naslov
  
Vodilni partner/koordinator
Partner
Tekstilna kemija
1.1.2009 - 31.12.2014
FS UM
Raziskave za zagotavljanje varne hrane in
zdravja
1.1.2009 - 31.12.2013
FKBV
MF
Raziskave za zagotavljanje varne hrane in
zdravja
1.1.2009 - 31.12.2013
FKBV
MF
Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja
1.1.2013 - 31.12.2017
FS
EPF UM
Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja
1.1.2013 - 31.12.2017
FS
Računalniški sistemi, metodologije in inteligentne storitve
1.1.2009 - 31.12.2014
FERI UM
Sistemi za podporo v elektronskem
poslovanju
1.1.2009 - 31.12.2014
FOV
UL,
Zdravstvena fakulteta
Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in uporaba nanodelcev
1.1.2009 - 21.12.2013
FKKT UM
Preteklost severovzhodne Slovenije in sosednjih pokrajin Avstrije, Madžarske in Hrvaške
1.1.2013 - 31.12.2015
UM FF
Optični senzorji in napredni interaktivni vmesniki
1.1.2013 - 31.12.2017
FERI UM
Vodenje elektromehanskih sistemov
1.1.2009 - 31.12.2014
FERI UM
Tehnologije metastabilnih materialov s kovinsko osnovo
1.1.2013 - 31.12.2016
FS UM
Oblačilno inženirstvo in tekstilni materiali
1.1.2009 - 31.12.2013
FS UM
Dinamični inteligentni in povezani tehnološki sistemi in naprave DIP-TSN
1.1.2009 - 31.12.2014
FS UM
Inteligentno računalniško konstruiranje
1.1.2009 - 31.12.2013
UM FNM
UM FG
UM FS
Inteligentno računalniško konstruiranje
1.1.2009 - 31.12.2013
UM FNM
UM FG
UM FS
Inteligentno računalniško konstruiranje
1.1.2009 - 31.12.2013
UM FNM
UM FG
UM FS
Mehatronski sistemi
1.1.2009 - 31.12.2014
FERI UM
Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu
1.1.2009 - 31.12.2014
FG UM
Turboinštitut d.d.
UM FS
Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu
1.1.2009 - 31.12.2014
FG UM
Turboinštitut d.d.
UM FS
Informacijski sistemi
1.1.2009 - 31.12.2013
FERI UM
Slovensko jezikoslovje, književnost in
poučevanje slovenščine
1.1.2013 - 31.12.2015
FF UM
PEF UM
Slovensko jezikoslovje, književnost in
poučevanje slovenščine
1.1.2013 - 31.12.2015
FF UM
PEF UM
Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti
1.1.2013 - 31.12.2015
UM FF
Podjetništvo za inovativno družbo
1.1.2009 - 31.12.2014
EPF
Aplikativna elektromagnetika
1.1.2009 - 31.12.2014
FERI UM
Numerična in eksperimentalna analiza nelinearnih mehanskih sistemov
1.1.2013 - 31.12.2016
FS UM
Pojem vrline v teoretični in
praktični filozofiji
1.1.2009 - 31.12.2014
UM FF
Razvoj, modeliranje in optimiranje objektov in procesov v gradbeništvu in prometu
1.1.2013 - 31.12.2016
FG UM
Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU
1.11.2011 - 30.04.2015
PF UM
EPF, FNM
Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU
1.1.2009 - 31.12.2013
PF UM
EPF, PF
Civilno gospodarsko pravo
1.1.2009-31.12.2014
PF UM
Napredne metode interakcij v telekomunikacijah
1.1.2009 - 31.12.2013
FERI UM
Procesna sistemska tehnika in trajnostni razvoj
1.1.2009 - 31.12.2014
FKKT UM
Telematika
1.1.2013 - 31.12.2016
FERI UM
Separacijski procesi in produktna tehnika
1.1.2009 - 31.12.2014
FKKT UM
UM, MF
UKC Maribor
Separacijski procesi in produktna tehnika
1.1.2009 - 31.12.2014
FKKT UM
UM, MF
UKC Maribor
KINEZIOLOGIJA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA
1.1.2013 - 31.12.2016
UM PEF
PEF UM
Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic
1.1.2009 - 31.12.2014
UL Fakulteta za matematiko
 in fiziko
Institut Jožef Stefan
UL MF
UL PEF
UM FNM
UNG
Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci
1.1.2009 - 31.12.2014
Insitut Jožef Stefan
UL Fakulteta za matematiko in fiziko
UM FS
UNG
Eksperimentalna fizika osnovnih delcev
1.1.2009-31.12.2014
Insitut Jožef Stefan
UL Fakulteta za elektrotehniko
UL Fakulteta za matematiko in fiziko
UM FKKT
Heterogeni fotokatalitični procesi: pridobivanje vodika, čiščenje vode in zraka
1.1.2013 - 31.12.2017
UNG
UM FKKT
Farmakologija in farmakogenomika
1.1.2009 - 31.12.2013
UL MF
MF UM
Celična fiziologija1 10-7
1.1.2009 - 31.12.2014
UL MF
CELICA, d.o.o.
MF UM
Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike
1.1.2013 - 31.12.2017
Bolnišnica Golnik
UM MF
UKC Maribor
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Biotehnologija in sistemska biologija rastlin
1.1.2009 - 31.12.2014
Nacionalni institut za
biologijo
UM MF
Uporabna razvojna psihologija
1.1.2009-31.12.2014
Pedagoški institut
FF, PEF, UL FF
Uporabna razvojna psihologija
1.1.2009-31.12.2014
Pedagoški institut
FF, PEF, UL FF
Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja
in managementa znanja na sodobne organizacije
01.01.2013 - 31.12.2016
UL,
Ekonomska fakulteta
FOV
Raziskovanje učenja in poučevanja
v sodobni družbi
1.1.2013 - 31.12.2016
UP Pedagoška fakulteta
KOPER

UL Naravoslovnotehniška fakulteta
UL Pedagoška fakulteta
UM FF
UM PEF
Raziskovanje učenja in poučevanja
v sodobni družbi
1.1.2013 - 31.12.2016
UP Pedagoška fakulteta
KOPER

UL Naravoslovnotehniška fakulteta
UL Pedagoška fakulteta
UM FF
UM PEF
Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi
1.1.2009 - 31.12.2014
UL Naravoslovnotehniška
fakulteta
UP Pedagoška fakulteta KOPER
UL PEF
UM FF
UM FF
Bio-psiho-socialni model kvalitete življenja
1.1.2013 - 31.12.2016
MF UM
UKC Maribor
Geotehnologija
1.1.2013 - 31.12.2015
UL NTF
UM FG
Medkulturne literarnovedne študije
1.1.2009 - 31.12.2013
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost:  Andreja Nekrep
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava