Učenje kreativnosti za kreativno poučevanje

Organizator delavnice: PEF


Koordinator delavnice: Matjaž Duh, Jerneja Hercog


Datum in kraj izvedbe: maj - junij 2015


Št. ur delavnice: 25 ur


Št. tujih predavateljev:

Sodobna pedagoška praksa zahteva od učiteljev bogata strokovna znanja, kakovostno pedagoško didaktično usposobljenost in primerne osebnostne lastnosti. Ob vsem tem pa današnja šola potrebuje učitelja, ki bo ustvarjalen in bo znal ustvarjalnost prenašati tudi na učečo se populacijo. Out of the box je krilatica, ki jo pogosto slišimo kot sinonim za drugačno, ustvarjalno delo in to bo vodilo predavanj in delavnic v projektu »Učenje kreativnosti za kreativno poučevanje.« Študentje bodo v sklopu projekta spoznali metode in postopke razvijanja ustvarjalnosti na področju naravoslovja, družboslovja ter glasbene in likovne umetnosti. Aktivnosti študentov bodo v času trajanja projekta vezane na njihovo samostojno pripravo, iskanje idej in njihovo preverjanje, skupne pogovore in evalvacijo projekta. Dejavnosti bodo intenzivneje potekale v času predavanj in delavnic, kjer bodo spoznavali različne načine ustvarjalnega delovanja, različne tehnike za razvijanje ustvarjalnosti pri učencih na različnih področjih. Uvodoma bodo študenti združevali glasbo z likovno umetnostjo in tehničnim izobraževanjem. Na njej bodo študenti izdelovali preproste, vendar dobro zveneče instrumente iz materialov, ki so široko dostopni. V nadaljevanju bodo preko lastne aktivnosti predvsem na likovnem področju spoznali različne načine in pristope za odpravljanje notranjih zavor in ustvarjalne postopke, ki so uporabni neposredno v pedagoški praksi, kjer bo poudarek na ustvarjalnem procesu in manj na produktu. V sklepnem delu projekta bodo študentje skupaj s predavatelji zasnovali in realizirali »znanstveno opero«, kot jo je v uspešnem WASO (Write a Science Opera) konceptu je razvil tim različnih strokovnjakov na Norveškem.

 

Delavnica je namenjena nadgradnji znanja študentov dodiplomskih in podiplomskih pedagoških študijskih programov. Predavanja in delavnice na katerih bodo študenti prejeli ustrezno gradivo bodo vodili priznani predavatelji. Delavnica s svojimi vsebinami nadgrajuje in dopolnjuje vsebine akreditiranega študijskega progama Univerze v Mariboru. Študenti bodo z udeležbo na delavnici pridobili nova znanja in spretnosti, ki bodo dodana vrednost k njihovem izobraževanju v okviru svojega študija.


Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava