Internacionalizacija - steber razvoja UM

Univerza v Mariboru je uspešno pridobila projekt »Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru« na Javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada (EU/ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Namen projekta je: 
  • spodbuditi večjo odprtost v mednarodno okolje, zlasti z vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces, 
  • večje sodelovanje s partnerji v evropskem in globalnem prostoru za razvoj odličnosti, kakovosti in mednarodne primerljivosti tako na področjih izobraževalne, znanstvenoraziskovalne, razvojne, inovacijske, umetniške in druge dejavnosti
 

Ključne aktivnosti projekta: 

 
Projekt predstavlja za Univerzo v Mariboru veliko povezovalno vrednost, saj v njem sodeluje večina članic Univerze v Mariboru. Trajanje projekta je do 30. 6. 2015.
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost

 Vodja projekta

prof. dr. Karin Stana Kleinschek, prorektorica

 Koordinatorica aktivnosti

Andreja Nekrep, pomočnica glavne tajnice

 Kontaktne osebe

Andreja Nekrep

andreja.nekrep@um.si

02 23 55 253


Aleš Strmečki ales.strmecki@um.si 

02 23 55 396


Uroš Kline

uros.kline@um.si

02 23 55 342


Mateja Praprotnik mateja.praprotnik@um.si

02 23 55 246

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava