Delavnice namenjene visokošolskim učiteljem in sodelavcem

​​

Naslov mednarodne delavnice

Organizator

Predviden datum in kraj izvedbe

Koordinator delavnice

Status                  

Visokošolsko izobraževanje za medkulturni dialog
Rektorat
Junij 2015, Maribor
Uroš Kline
Izvedeno

Ključne kompetence učiteljev in sodelavcev v visokem šolstvu

Rektorat

Marec 2014, Maribor

Pika Radmilovič

Izvedeno

Učinkovito  vodenje mednarodnih raziskovalnih projektov

Rektorat

Marec 2015, Maribor

Andreja Nekrep

Izvedeno

Teoretične in računske metode v dinamičnih sistemih in fraktalni geometriji

FNM


April 2015, Maribor

Dušan Pagon

Izvedeno

Omejitve lastninske pravice in posesti z vidika zaščite okolja in družbeno-socialnih razlogov

PF

September 2014, Maribor

Rajko Knez

Izvedeno

Psihološka, socialna, kulturna, etična in duhovna vprašanja starostnikov-bolnikov, njihovih družin v paliativni zdravstveni negi

FZV

Junij 2014, Maribor

Aleksandra Lovrenčič

Izvedeno

Projektni management in možnost sodelovanja v evropskih programih s poudarkom na programih transnacionalnega sodelovanja in ERASMUS+

Rektorat

Marec 2015, Maribor

Andreja Nekrep

Izvedeno

Doktorski študij - od študija k raziskovanju in naprej

Rektorat

November 2014, Maribor

Andrejka Golob

Izvedeno

Softskills za visokošolske učitelje in sodelavce

Rektorat

Febuar 2015, Maribor

Brigita Krsnik Horvat

Izvedeno

Pomen ekoloških živil v prehrani občutljivih skupin prebivalcev (bolniki, starostniki, otroci)

FKBV

Februar 2015, Pivola

Brigita Bračko

Izvedeno

Delavnica ENRE - Energija in odgovornost

FE

Maj 2015, Krško

Janko Omerzu

Izvedeno

Analiza, spremljanje in izboljšave kakovosti programske opreme ter uporaba v praksi

FERI

Junij 2015, Maribor

Marjan Heričko/ Mateja Kocbek

Izvedeno


Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava