Davčno pravo in davčni sistemi v primerjavi s sosedskimi državami

Organizator delavnice: PF


Koordinator delavnice: Aleš Kobal


Datum in kraj izvedbe: maj 2015


Št. ur delavnice: 25 ur


Št. tujih predavateljev: 3


Vsebina delavnice:

V okviru delavnice se bomo posvetili davčnemu pravu in davčnim sistemom v Sloveniji, v Republiki Hrvaškem in Republiki Avstriji ter jih primerjali med seboj z namenom, da predstavimo študentom tudi davčne sisteme in načine ter postopke učinkovitost pobiranja davkov v sosedskih državah.


S projektom Davčno pravo in davčni sistemi v primerjavi s sosedskimi državami bomo zajeli predvsem področje gospodarskega in davčnega prava, ki sta ključna za vstop slovenskih oz. evropskih podjetij na trge v prejšnjem odstavku navedenih držav. Vse aktivnosti projekta ne bodo na voljo le študentom družboslovnih smeri (ekonomija in pravo), temveč si bomo prizadevali, da se bodo vseh aktivnosti udeleževali tudi študentje drugih (tehničnih in naravoslovnih) smeri, saj ugotavljamo, da se prav tako med študenti tehničnih in naravoslovnih smeri pojavlja potreba po novih znanjih, ki jih bomo ponudili v naši delavnici.

 

Delavnica s svojimi vsebinami nadgrajuje in dopolnjuje vsebine akreditiranega študijskega progama Univerze v Mariboru. Študenti bodo z udeležbo na delavnici pridobili nova znanja in spretnosti, ki bodo dodana vrednost k njihovem izobraževanju v okviru svojega študija.


_____________________________________________________________________


»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
Dokumenti
     Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava