Učinkovito vodenje mednarodnih raziskovalnih projektov s poudarkom na Obzorju 2020

Organizator delavnice: Rektorat


Koordinator delavnice: Andreja Nekrep


Datum in kraj izvedbe: 8. - 22. april 2015


Št. ur delavnice: 24 ur (vseh 5 sklopov skupaj)


Št. tujih predavateljev: 2


Vsebina delavnice: V času, ko se javno financiranje visokega šolstva zmanjšuje, in postajajo vse pomembnejša kompetitivna sredstva za razvoj raziskovalne dejavnosti, pridobljena na razpisih programov/projektov EU, narašča tudi potreba visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev in drugih zaposlenih po strokovnih znanjih in veščinah učinkovitega vodenja projektov oz. učinkovitega pridobivanja evropskih raziskovalnih nepovratnih sredstev. Niz delavnic s skupnim naslovom »Učinkovito vodenje mednarodnih raziskovalnih projektov  s poudarkom na obzorju 2020« bo potekal v štirih vsebinskih sklopih:

 

Sklop 1: Finančno vodenje projektov okvirnih programov EU in poročanje

Sklop 2: Predstavitev programa Marie Skłodowska Curie

                Problematika odprtega dostopa (t. i. »open access«) v Obzorju 2020

Sklop 3: Kako pripraviti uspešno projektno prijavo?

Sklop 4: Na poti od ureditve pogodbene dokumentacije do končnega poročila

Sklop 5: Implementacija Akcijskega načrta kadrovske strategije za raziskovalce

 

Niz delavnic je namenjen vsem zaposlenim na Univerzi v Mariboru - raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in sodelavcem, vodjem in izvajalcem projektov, strokovnim službam in finančnim službam ter drugim zaposlenim, ki so kakorkoli vpeti v prijave, izvajanje in/ali finančno poročanje projektov okvirnih programov EU, tako 7. OP, kjer določeni projekti še tečejo, kakor tudi novega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorja 2020._____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava