Softskills za visokošolske učitelje in sodelavce

Organizator delavnice: Rektorat


Koordinator delavnice: Brigita Krsnik Horvat


Datum in kraj izvedbe: februar 2015


Št. ur delavnice: 16 ur


Št. tujih predavateljev: 2


Vsebina delavnice: Univerza v Mariboru se že od leta 2010 pridružuje prizadevanjem Evropske komisije za implementacijo načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa pri ravnanju z raziskovalci. Znano je dejstvo, da za uspešno pedagoško delo ne zadošča zgolj vključitev vsebin odličnega raziskovalnega dela, temveč so pri poučevanju in učenju izjemnega pomena tudi veščine, poznane kot »soft skills«. Zato bo organizirana delavnica, namenjena visokošolskim učiteljem vseh področnih usmeritev, kjer bodo pridobili najsodobnejše motivacijske in trenerske veščine, seznanili se bodo z merilnim modelom učinka izobraževanja in prepoznali bodo svojo ključno vlogo in pomen lastnega načina delovanja pri tem. Glavna cilja usposabljanja visokošolskih učiteljev sta usvojitev najsodobnejših veščin motivacije in trenerstva ter seznanitev z modelom merjenja učinka izvajanja izobraževalnega procesa.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
Urednik strani:  
Dokumenti
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava