Psihološka, socialna, kulturna, etična in duhovna vprašanja starostnikov-bolnikov, njihovih družin v paliativni zdravstveni negi

Organizator delavnice: FZV


Koordinator delavnice: Aleksandra Lovrenčič


Datum in kraj izvedbe: junij 2014


Št. ur delavnice: 18 ur


Št. tujih predavateljev: 4


Vsebina delavnice: Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je od 17.06. do 19.06.2014 organizirala v sklopu projekta »Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru« mednarodno delavnico za visokošolske učitelje in sodelavce, zaposlene na Univerzi v Mariboru. Delavnica je bila izvedena v treh delovnih dnevih s štirimi tujimi in petimi domačimi predavatelji, ki so udeležencem delavnice približali

aktualen problem starostnikov-bolnikov in njihovih družin za negovalno osebje v paliativni zdravstveni negi in oskrbi.

Predavanja so bila osredotočena na starostnika-bolnika, ki umira in njegovo družino ter vlogo negovalnega tima v zatečeni situaciji. Poleg umirajočega bolnika tudi družina doživlja veliko duševno stisko. Člani negovalnega tima so pri svojem delu v zdravstveni negi zmeraj soočeni z obojim, zato morajo biti ustrezno strokovno usposobljeni, da pomirijo bolnika in potolažijo tudi člane njegove družine. Starostniki, in še posebej umirajoči in paliativne nege potrebni, so neupravičeno potisnjeni iz družbenega dogajanja. .

_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava