Projektni management in možnost sodelovanja v evropskih programih s poudarkom na programih transnacionalnega sodelovanja in ERASMUS+

Organizator delavnice: Rektorat


Koordinator delavnice: Andreja Nekrep


Datum in kraj izvedbe: Junij 2015


Št. ur delavnice: 21 ur


Št. tujih predavateljev: 3


Vsebina delavnice: Cilj delavnice je, da udeleženci – visokošolski učitelji in sodelavci spoznajo, kakšne so možnosti sofinanciranja projektov s sredstvi strukturnih skladov. Poleg tega se bodo spoznali s postopkom priprave uspešne projektne prijave in pastmi, s katerimi se lahko srečajo na poti do njene oddaje. Novo programsko obdobje 2014-2020 prinaša številne novosti tudi na področju razpisov strukturnih skladov. Udeleženci bodo spoznali logiko evropske regionalne politike. Udeleženci bodo v okviru delavnice reševali praktične primere.

_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava