Pomen ekoloških živil v prehrani občutljivih skupin prebivalcev (bolniki, starostniki, otroci)

​Organizator delavnice: FKBV


Koordinator delavnice: Brigita Bračko


Datum in kraj izvedbe: 12.2. in 13.2. februar  2015, Hoče in Maribor


Št. ur delavnice: 16 ur


Št. tujih predavateljev: 3


Vsebina delavnice: Gre za interdisciplinarno delavnico na integrirano tematiko – preventivno zdravstveno varstvo ljudi - zdravstvena nega – pridelava hrane – varna hrana – hrana višje kakovosti, ki obravnava vplive hrane višje kakovosti na doseganje ciljev pri prehrani zdravih in bolnih ljudi ranljivih skupin. Namen delavnice je usposobitev udeležencev za prepoznavanje ekoloških živil v prometu, seznanitev s posebnostmi v pridelavi in predelavi, kakovost ekoloških živil, integrativne metode analiziranja kakovosti živil, pomen v prehrani v povezavi z zdravjem ljudi – zlasti za občutljive skupine prebivalcev (starostniki, otroci, bolniki,…), seznanitev s kontrolo in certificiranjem ekoloških živil v obratih javne prehrane in zagotavljanjem sledljivosti, prehranska vrednost alternativnih rastlin, izbor lokalno pridelanih rastlin oz. živil za prehrano bolnikov s celiakijo, vplivi ekološke hrane na zdravje bolnikov in starostnikov ipd.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava