Omejitve lastninske pravice in posesti z vidika zaščite okolja in družbeno-socialnih razlogov

Organizator delavnice: PF


Koordinator delavnice: Rajko Knez


Datum in kraj izvedbe: september 2014


Št. ur delavnice: 16 ur


Št. tujih predavateljev: 5


Vsebina delavnice: Delavnica je bila organizirana 1. in 2. septembra na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Predavalo je 10 predavateljev iz tujine in Slovenije (podrobnosti so razvidne iz programa). Delavnica je bila namenjena predvsem izmenjavi znanj, izkušen, dobrih praks in načrtov na področju varstva narave, predvsem naravnih dobrin; še posebej tistih, ki so neobnovljive ali težko obnovljive. Poudarek delavnice je bil predvsem dan vprašanju vloge prava in sicer predvsem v primerih, kadar z neustrezno politiko, predvsem pa s prisilnimi predpisi na to področje poseže država (ali tudi Evropska unija oz. mednarodni pravni akti) in, na drugi strani zasebni kapital (koncesije na naravnih dobrinah)._____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava